Документи

В секция „Документи” е опитът ни да съберем всички официални и неофициални документи, свързани с историята на КТБ, подредени по периоди и теми. 

Документи по теми

КТБ, Годишен отчет, 2003 (PDF, 2 МB)
КТБ, Годишен отчет, 2005 (PDF, 3 МB)
КТБ, Годишен отчет, 2007 (PDF, 819 KB)
КТБ, Годишен отчет, 2008 (PDF, 2 МB)
Справка за размера държавните депозити в КТБ към март 2010 (PDF, 2 МB)
Справка за размера на държавните депозити в КТБ в края на 2009 (PDF, 2 МB)
Отговор на Симеон Дянков до ЕК по повод сигнала срещу КТБ, 2010 (PDF, 3 МB)
Отговор на КТБ до Симеон Дянков по повод сигнала до ЕК, 2010 (PDF, 7 МB)
БНБ: Вътрешен доклад от надзорна инспекция, 2010 (PDF, 3 MB) (PDF, 3 МB)
Преглед на активите на КТБ от Ърнст енд Янг одит, Делойт България и АФА, 2014 (PDF, 160 KB)
Постановление 127 от 2013 за избора на обслужваща банка от държавните дружества (PDF, 183 KB)
Искане информация от МФ към МИЕТ 2010 (PDF, 658 KB)
Искане информация от МФ към МТИТС (PDF, 1 МB)
Кореспонденция МО 1 (PDF, 12 МB)
Кореспонденция МО 2 (PDF, 8.4 МB)
Кореспонденция МО 3 (PDF, 13.2 МB)
Отговор от Снабдяване и търговия – МО 2016 (PDF, 633 KB)
Отговор от Информационно обслужване АД 2010 (PDF, 2.3 МB)
Справка МИЕТ 2010 (PDF, 20 МB)
Справка МИЕТ 2010-1 (PDF, 2.8 МB)
Справка МИЕТ 2010-2 (PDF, 2.5 МB)
Справка МИЕТ 2010-3 (PDF, 2.8 МB)
Справка МИЕТ 2010-4 (PDF, 3.4 МB)
Справка МИЕТ 2010-5 (PDF, 3.6 МB)
Справка МРРБ 2010 (PDF, 2.3 МB)
Справка МТИТС 2010 (PDF, 2.3 МB)
Справка ТЕРЕМ ЕАД 2010 1 (PDF, 2.3 МB)
Справка ТЕРЕМ ЕАД 2010 2 (PDF, 2.3 МB)

Обобщена справка за държавните депозити в КТБ

Нови акционери “Обединени български вестници” АД, 2008 (PDF, 512 KB)
Декларация Цветан Василев – избор за член на СД “Обединени български вестници” АД, 2008 (PDF, 58 KB)
Увеличение на капитала на ОБВ, 2008 (PDF, 60 KB)
Смяна Съвет на директорите и нов учредителен акт “Краун медиа”, 2008 (PDF, 107 KB)
Решение ОС продажба “Компакт-Меридиан” ООД, 2008 (PDF, 71 KB)
Договор за продажбата на в.”Борба”, 2008 (PDF, 210 KB)
Решение СД “Си Ди Дивелопмънтс” АД за покупка на “Новинар медиа проджект” АД, 2008 (PDF, 52 KB)
Договор за заем между “ТЦ-ИМЕ” АД и “Си Ди дивелопмънтс” АД за покупката на “ПМ проджект” ЕООД, 2008 (PDF, 87 KB)
Договор между “ТЦ-ИМЕ” АД и “Балканска медийна компания” ЕАД за продажба на 50% от “Нова българска медийна група холдинг” АД, 2009 (PDF, 93 KB)
Удостоверения при смяната на собствеността на “Обединени български вестници” АД, 2007 (PDF, 1 МB)
Договор за залог на “Телеграф” ООД, 2007 (PDF, 206 KB)
Договор за покупката на “Монитор”, “Телеграф”, “Политика днес”, “Пресмаркет” и “Престрафик”, 2007 (PDF, 585 KB)
Доклад на временната анкетна комисия за проверка на КТБ 2015 (PDF, 6 МB)
Нотариална покана от “БГ Корпорейшън” до “Обединени свободни медии”, 2014 (PDF, 3.8 MB)
Нотариална покана от “Булит 2007” до “ГМ прес”, 2014 (PDF, 5.4 МB)
Нотариална покана “Сайга Консулт” до “Про нюз България”, 2014  (PDF, 2.2 МB)
Годишен доклад на “Ню медия груп” АД за 2009 (PDF, 525 KB)
Сметка Мартин Радославов (PDF, 645 KB)
Преводно нареждане Радославов (PDF, 385 KB)
Сметка Недялко Недялков (PDF, 4 МB)
Справка Ingrey Delaware (PDF, 49 KB)
Справка Недялков (PDF, 2.2 МB)
Решение несъстоятелност “Преса”, 2016  (PDF, 258 KB)
“Уикенд” – схема плащания (PDF, 606 KB)
Имоти на Тошо Тошев (PDF, 893 KB)

2015
Седмичен отчет на синдикa 27.04-30.04.2015 г. (PDF, 6.2 МB)
Седмичен отчет на синдика 04-08.05.2015 (PDF, 5.5 МB)
Седмичен отчет на синдика 11-15.05.2015 (PDF, 5.1 МB)
Седмичен отчет на синдика 18-22.05.2015 (PDF, 7.4 МB)
Седмичен отчет на синдикa 25.05-29.05.2015 г. (PDF, 6.3 МB)
Седмичен отчет на синдикa 01.06-05.06.2015 г. (PDF, 6 МB)
Седмичен отчет на синдика 08-12.06.2015 (PDF, 6 МB)
Седмичен отчет на синдика 15-19.06.2015 (PDF, 6.4 МB)
Седмичен отчет на синдика 22-26.06.2015 (PDF, 6.8 МB)
Седмичен отчет на синдика 29.06.-03.07.2015 (PDF, 7.2 МB)
Седмичен отчет на синдика 06-10.07.2015 (PDF, 6.7 МB)
Седмичен отчет на синдика 13-17.07.2015 (PDF, 7.6 МB)
Седмичен отчет на синдика 20-24.07.2015 (PDF, 7.2 МB)
Седмичен отчет на синдика 27-31.07.2015 (PDF, 8.1 МB)
Седмичен отчет на синдика 3-7.08.2015 (PDF, 7 МB)
Седмичен отчет на синдика 10-14.08.2015 (PDF, 7 МB)
Седмичен отчет на синдика 17-21.08.2015 (PDF, 5.4 МB)
Седмичен отчет на синдика 24-28.08.2015 (PDF, 7.7 МB)
Седмичен отчет на синдика 31.08.-04.09.2015 (PDF, 7 МB)
Седмичен отчет на синдика 07-12.09.2015 (PDF, 8.3 МB)
Седмичен отчет на синдика 14-18.09.2015 (PDF, 7 МB)
Седмичен отчет на синдика 23-25.09.2015 (PDF, 6.9 МB)
Седмичен отчет на синдика 28.09-02.10.2015 (PDF, 7.8 МB)
Седмичен отчет на синдика 05-09.10.2015 (PDF, 9 МB)
Седмичен отчет на синдика 12-16.10.2015 (PDF, 7.4 МB)
Седмичен отчет на синдика 19-23.10.2015 (PDF, 8 МB)
Седмичен отчет на синдика 26-30.10.2015 (PDF, 8.5 МB)
Седмичен отчет на синдика 02-06.11.2015 (PDF, 6.8 МB)
Седмичен отчет на синдика 09-13.11.2015 (PDF, 8.4 МB)
Седмичен отчет на синдика 16-20.11.2015 (PDF, 7.5 МB)
Седмичен отчет на синдика 23-27.11.2015 (PDF, 6.8 МB)
Седмичен отчет на синдика 30.11.-04.12.2015 (PDF, 7 МB)
Седмичен отчет на синдика 07.12-12.12.2015 (PDF, 8.2 МB)
Седмичен отчет на синдика 14.12-18.12.2015 (PDF, 5.6 МB)
Седмичен отчет на синдика 21.12-23.12.2015 (PDF, 4.2 МB)

2016
Седмичен отчет на синдикa 04.01.-08.01.2016 г. (PDF, 5.6 МB)
Седмичен отчет на синдикa 11.01.-15.01.2016 г. (PDF, 7.3 МB)
Седмичен отчет на синдикa 18.01.-22.01.2016 г. (PDF, 2.7 МB)
Седмичен отчет на синдикa 25.01.-29.01.2016 г. (PDF, 2.7 МB)
Седмичен отчет на синдикa 01.02.-05.02.2016 г. (PDF, 3.3 МB)
Седмичен отчет на синдикa 08.02.-12.02.2016 г. (PDF, 3.3 МB)
Седмичен отчет на синдикa 15.02.-19.02.2016 г. (PDF, 5.8 МB)
Седмичен отчет на синдикa 22.02.-26.02.2016 г. (PDF, 3.9 МB)
Седмичен отчет на синдикa 29.02.-02.03.2016 г. (PDF, 4.4 МB)
Седмичен отчет на синдикa 07.03.-12.03.2016 г. (PDF, 3.2 МB)
Седмичен отчет на синдикa 14.03.-18.03.2016 г. (PDF, 5.7 МB)
Седмичен отчет на синдикa 21.03.-25.03.2016 г. (PDF, 6.5 МB)
Седмичен отчет на синдикa 28.03.-01.04.2016 г. (PDF, 5.4 МB)
Седмичен отчет на синдикa 04.04.-08.04.2016 г. (PDF, 6.2 МB)
Седмичен отчет на синдикa 11.04.-15.04.2016 г. (PDF, 4 МB)
Седмичен отчет на синдикa 18.04.-22.04.2016 г. (PDF, 3.6 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.04.-30.04.2016 г. (PDF, 3.5 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.05.-31.05.2016 г. (PDF, 2.9 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.06.-30.06.2016 г. (PDF, 3.3 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.07.-31.07.2016 г. (PDF, 3.8 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.08.-31.08.2016 г. (PDF, 4.6 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.09.-30.09.2016 г. (PDF, 3.8 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.10.-31.10.2016 г. (PDF, 4.6 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.11.-30.11.2016 г. (PDF, 4.7 МB)
Месечен отчет на синдикa 01.12.-31.12.2016 г. (PDF, 4.3 МB)

Писмо по парламентарно питане за масата на несъстоятелността май 2016 – 1 (PDF, 327 KB)
Писмо по парламентарно питане за масата на несъстоятелността май 2016 – 2 (PDF, 439 KB)

2017
Месечен отчет на синдикa 01.01.-31.01.2017 г. (PDF, 3.9 МB)
Месечен отчет на синдика 01.02-28.02.2017 г. (PDF, 4.4 МB)

Обвиняем Гунев – 282 НК (PDF, 593 КB)
Обвиняем Симеонов – 282 НК (PDF, 420 KB) (PDF, 420 КB)
Обвиняем Славияна Данаилова – 282 НК (PDF, 461 КB)
Обвиняем Димова – главна каса КТБ (PDF, 557 КB)
Обвиняем М.Петрова – главна каса КТБ (PDF, 544 КB)
Обвиняем Тренева-Кючукова – главна каса КТБ (PDF, 557 КB)
Обвиняем Цветан Василев – главна каса КТБ (PDF, 562 КB)
Обвинение КТБ-1 Цветан Василев (PDF, 3.5 МB)
Обвинение КТБ-2 Цветан Василев (PDF, 4 МB)
Обвинение КТБ-3 Цветан Василев (PDF, 3.6 МB)
Обвинение КТБ-4 Цветан Василев (PDF, 1.4 МB)
Обвинение КТБ – Елка Стойкова (PDF, 625 КB)
Обвинение КТБ-1 Велева-Стефанова (PDF, 4.2 МB)
Обвинение КТБ-2 Велева-Стефанова (PDF, 3.5 МB)
Обвинение КТБ-3 Велева-Стефанова (PDF, 3.7 МB)
Обвинение КТБ-4 Велева-Стефанова (PDF, 2.1 МB)
Обвинение КТБ Зафиров (PDF, 1.3 МB)
Обвинение КТБ Голева (PDF, 6.3 МB)
Обвинение КТБ Зяпков (PDF, 3.9 МB)
Обвинение КТБ Инджева (PDF, 486 КB)
Обвинение КТБ Панталеев (PDF, 3.1 МB)
Обвинение КТБ Светлана Георгиева (PDF, 606 КB)
Обвинение КТБ Хаджидинев (PDF, 6.7 МB)
Обвинение КТБ Христов (PDF, 2.5 МB)
Обвинение КТБ Рангел Стойчев (PDF, 937 КB)

Алфа кепитъл (PDF, 462 KB)
Болкан глас (PDF, 226 KB)
Бългериън уайн енд спиритс (PDF, 219 KB)
Велес груп (PDF, 193 KB)
Витро инвест (PDF, 467 KB)
Гипс трейд (PDF, 28 KB)
Гипс (PDF, 1.8 MB)
Глас индъстри (PDF, 146 KB)
Глобал юниън (PDF, 391 KB)
Дунарит ГФО (PDF, 1.8 MB)
Дунарит (PDF, 38 KB)
Евробилд София (PDF, 235 KB)
Издателско-полиграфически комплекс Родина (PDF, 301 KB)
Инвестмънт проджектс (PDF, 127 KB)
Интерфин България (PDF, 75 KB)
Инфраструктурна компания (PDF, 268 KB)
Кимпекс енерджи (PDF, 199 KB)
Кимпекс инвест (PDF, 180 KB)
Корси маунтин рисорт (PDF, 98 KB)
Ню кооп инвест (PDF, 32 KB)
Обединени български вестници (PDF, 403 KB)
Партнер лизинг – Златка Белинова (PDF, 462 KB)
Партнер лизинг (PDF, 155 KB)
Пасифик инвест (PDF, 454 KB)
ПланаСат (PDF, 212 KB)
Прайм тайм инвест (PDF, 522 KB)
Равас инвест (PDF, 274 KB)
Рент мениджмънт (PDF, 447 KB)
Рубин инвест (PDF, 171 KB)
Русенска корабостроителница запад (PDF, 481 KB)
Сайга консулт ГФО (PDF, 827 KB)
Сайга консулт (PDF, 38 KB)
Странд Бургас (PDF, 248 KB)
Сън сити 03 (PDF, 168 KB)
Технотел – запор (PDF, 259 KB)
Технотел инвест (PDF, 276 KB)
Ти си инвест (НУРТС) (PDF, 258 KB)
Финансово консултиране (PDF, 107 KB)
Хедж инвестмънт България (PDF, 173 KB)
Шип инвест (PDF, 186 KB)
Юлита 2002 (PDF, 102 KB)

Списък на физически и юридически лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения, 26.04.2016 г. (PDF, 314 KB)
Информация по чл.62, ал.12, т.6 от ЗКИ за периода от 06.11.2009 до 06.11.2014, 26.04.2016 г. (PDF, 100 KB)
Размер на влоговете и кредитите на физическите лица на висши държавни и други длъжности, вкл. членове на НС и УС на КТБ АД, 26.04.2016 г. (PDF, 403 KB)
Размер на влоговете и кредитите на юридическите лица, 26.04.2016 г. (PDF, 237 KB)
Размер на влоговете и кредитите на политическите партии – коригиран списък, 26.04.2016 г. (PDF, 80 KB)
Физически лица с кредитни сделки без обезпечения, 26.04.2016 г. (PDF, 770 KB)
Списък по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ, 26.04.2016 г. (PDF, 144 KB)
Информация за физически лица, съобщили за прехвърляне на вземането си след поставяне на банката под специален надзор, 26.04.2016 г. (PDF, 960 KB)
Физически и юридически лица и размер на техните с кредити с привилегировани лихвени условия, 26.04.2016 г. (PDF, 510 KB)
Физически и юридически лица и размер на техните влогове с привилегировани лихвени условия за 2 години преди датата на неплатежоспособността 26.04.2016 г. (PDF, 210 KB)
Физически и юридически лица и размер на влогове с привилегировани лихвени условия, извършили сделки след поставяне на КТБ под специален надзор 26.04.2016 г. (PDF, 956 KB)
Становище на фонда за гарантиране (PDF, 397 KB)

Финансови отчети