Петър Танков

Петър Танков

Thank you for agreeing to this interview. How is life in Belgrade? Tell us about your daily routine? I have ultimately decided that silence is...

Благодаря Ви, че се съгласихте на това интервю. Как живеете в Белград? Как Ви минава всекидневието? В крайна сметка прецених, че мълчанието не е...

Основана е през 2012 г. и е свързана с "Инкомс Телеком Холдинг". По-голямата част от дълга е изчистена чрез цесии и прихващания. ЕИК 202355831 Кредити към края на 2013: 21...

Чрез прихващания и прехвърляне на цялото предприятие в полза на "Костенец Пейпър Мил", "Костенец ХХИ" изчисти задълженията си към банката. Неговите акционери, които също...
Държавата КТБ

Купете »