Петьо Блъсков

Петьо Блъсков

ИПК Родина разполага с печатница и атрактивни имоти. Бивше държавно предприятие, което бе овладяно от Ирена Кръстева и Цветан Василев след приватизацията му. ЕИК 831643301"Чистите пари"...

Или как се случва овладяването на голяма част от средствата за информация
Държавата КТБ

Купете »