Издателско-полиграфически комплекс Родина АД

Основна Информация

ИПК Родина разполага с печатница и атрактивни имоти. Бивше държавно предприятие, което бе овладяно от Ирена Кръстева и Цветан Василев след приватизацията му.

ЕИК

831643301

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

9 829 037 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

49 116 600 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

13 861 174 лв. и 27 759 969 евро (68 154 954.17 лв.)

Свързани лица

ТЦ-ИМЕ ЕАД, “Си Ди Дивелъпмънтс”, “Балканска медийна компания” ЕАД, “Родина Тауър“, “Родина Пропъртис“, “Инвестмънт Проджектс“, Ирена Кръстева.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е регистрирано през 1990 г., а печатницата работи от края на 80-те години.

В средата на 80-те години започва и строителството на сградата, която трябваше да настани в. “Работническо дело” и други издания, но остава недовършена.

През 2003 г. 51% от “ИПК Родина” АД бяха купени от консорциума “Обединени български вестници”  при цена 6 000 111 лв. Първоначално купувачът обединява вестниците “Монитор”, “Виж” и “Меридиан мач” (с издател тогава Петьо Блъсков) “Дума”, “Банкеръ” и “Новинар”.  По-късно се присъединява “Стандарт” на Тодор Батков, чиято кантора обслужва сделката, а през 2007 г. Блъсков продава “Монитор” на Ирена Кръстева (по-точно на “Нова българска медийна група холдинг” , в което акционери са Балканска медийна компания на Кръстева и “ТЦ-ИМЕ”). Цветан Василев първоначално е само кредитор на приватизационната сделка, след като първият вариант за финансиране пропада.

Впоследствие Кръстева изкупува дяловете на специално учредените от “Дума” и “Новинар” дружества за участие в ИПК Родина. Следва увеличение на капитала на Обединени български вестници, при което основен акционер става “Си Ди дивелопмънтс” АД. По-късно “ТЦ-ИМЕ” излиза от “Нова българска медийна група холдинг”.

По последни данни мажоритарен собственик на “Обединени български вестници” е “Си ди дивелопмънтс”, което има 57%. Другите акционери с по 14% са “Новинар медия проджектс”, “ПМ проджект” и “Проджект Строители на модерна България”. Първите две са изцяло собственост на “Си ди дивелопмънтс”, а последното – 50% на “Си ди дивелопмънтс” и 50% “БГ корпорейшън”.

От януари 2009 до 5 март 2014 г. Ирена Кръстева е изпълнителен директор на печатницата. Този период съвпада с възхода на нейната медийна група. През 2009 г. ИПК “Родина” бе включен в сделка с имоти на данъчните, който предвиждаше дострояване на издателския комплекс, който да бъде предоставен на НАП, срещу предоставяне на три имота на НАП – на столичните улици “Дондуков”, “Аксаков” и “6 септември”.

През 2012 г. ИПК “Родина” АД купи и недостроената сграда на бул. „Цариградско шосе” на публичен търг при  първоначално обявената цена от 20 млн. лв. През 2013 г. заради неспазен ангажимент за довършване или събаряне на сградата то бе глобено с 9.6  млн. лева.

От началото на септември 2015 г. “Обединени български вестници” е без Съвет на директорите и са налице основанията за започване на ликвидация на дружеството. Директорите на ИПК “Родина” също са по-малко от законовия минимум от трима души.

Последният известен отчет за 2014 г. показва, че инвестициите в свързани дружества и вземанията от длъжници съставят 78% от активите.

Дружеството има два заема:

• 34,3 милиона лева кредити към ИПК “Родина”, като първоначалната сума е 24.7 млн. лева, отпусната на 17 август 2012 г. за финансиране на закупуването на ИПК “Родина”, увеличена с 9,6 милиона лева, за да финансира наложената санкция. Предложеното обезпечение, обаче, е било част от различен имот / сграда
• 20 милиона евро, отпуснати на 17 юни 2014 г. “за строежи и
имотни цели”, частично обезпечени с трета по ред ипотека върху сградата на ИПК Родина. Заемът е бил усвоен незабавно и средствата, прехвърлени на друг кредитополучател- Инфраструктурна Компания, като е бил използван главно за обслужването и изплащане на дълга му към КТБ.

Според доклада на AlixPartners свързаните кредити включват  още:

• 15 милиона евро,  през 2011 г. по фирмените инвестиционни проекти, подкрепени от ипотека от първи ред в комплекс ИПК Родина в полза на “Инвестмънт Проджектс”; неиздължената сума е 18 млн. лева
• 15 милиона евро, отпуснати през 2011 г. на Риъл Истейн Проджектс, обезпечени с ипотека от втори ред в ИПК Родина; дължими 19 милиона лева.

Общо задълженията, свързани с ИПК “Родина”, са 132 млн. лева, като част от тях са погасени благодарение на “Родина Пропъртис”. Неиздължената главница по всички свързани заеми 86 млн. лв. Всичко това е обезпечено с ипотека върху сградата на ИПК.

Обезпечения

Трета поред ипотека върху сградата

Актуално състояние

гр. София 1784
бул. “Цариградско шосе” № 113А

Няма данни за промяна

Теодора Петрова Танева
Мартин Милчев Апостолов

6.6 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1784
бул. “Цариградско шосе” № 113А

“Обединени български вестници” -96.62%

Мартин Милчев Апостолов
Людмила Георгиева Петрова
Теодора Петрова Танева – Изпълнителен директор

6.6 млн. лв.