Петър Манджуков

Петър Манджуков

Thank you for agreeing to this interview. How is life in Belgrade? Tell us about your daily routine? I have ultimately decided that silence is...

Благодаря Ви, че се съгласихте на това интервю. Как живеете в Белград? Как Ви минава всекидневието? В крайна сметка прецених, че мълчанието не е...

ИПК Родина разполага с печатница и атрактивни имоти. Бивше държавно предприятие, което бе овладяно от Ирена Кръстева и Цветан Василев след приватизацията му. ЕИК 831643301"Чистите пари"...

Или как се случва овладяването на голяма част от средствата за информация
Държавата КТБ

Купете »