Милен Велчев

Милен Велчев

Thank you for agreeing to this interview. How is life in Belgrade? Tell us about your daily routine? I have ultimately decided that silence is...

Благодаря Ви, че се съгласихте на това интервю. Как живеете в Белград? Как Ви минава всекидневието? В крайна сметка прецених, че мълчанието не е...

„InterV Investment S.a.r.l” - Люксембург е ключово дружество във веригата на собствеността на БТК (Виваком) Рег. № В171844Vivacom звонит не о том Малофеев претендует на Vivacom "Виваком" отива...

В търсене на отговор на въпроса “Къде са парите от КТБ” трябва да се проследят някои от инвестициите, правени през годините от мажоритарния собственик...
Държавата КТБ

Купете »