Донори и партньори

Фондация „Америка за България“

Изявленията и мненията, изразени тук, не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

Отворени сме към партньорство с изследователи, неправителствени организации и медии, които споделят нашата цел да помогнем за създаването на истински капацитет на българските публични институции да служат по автентичен начин на публичния интерес и за значителното намаляване на тяхната податливост към хващане в плен и към корупция.