Тошо Тошев

Тошо Тошев

Thank you for agreeing to this interview. How is life in Belgrade? Tell us about your daily routine? I have ultimately decided that silence is...

Благодаря Ви, че се съгласихте на това интервю. Как живеете в Белград? Как Ви минава всекидневието? В крайна сметка прецених, че мълчанието не е...

ИПС имаше ключова роля в групата компании, занимаващи се с пътно и инфраструктурно строителство. В несъстоятелност е от 2015 г. ЕИК 200408908 Фирми, свързани с КТБ,...

Или как се случва овладяването на голяма част от средствата за информация
Държавата КТБ

Купете »