Валери Запрянов

Валери Запрянов

ИПС имаше ключова роля в групата компании, занимаващи се с пътно и инфраструктурно строителство. В несъстоятелност е от 2015 г. ЕИК 200408908 Фирми, свързани с КТБ,...

Или как се случва овладяването на голяма част от средствата за информация
Държавата КТБ

Купете »