Период Постове с етикет "Второ правителство на Борисов"

Период: Второ правителство на Борисов

Един от отговорите на въпроса, който си задаваме в проекта “КТБ - какво се случи”, води неминуемо към основния регулатор в лицето на БНБ...

Наскоро Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) внесе иск в Софийски градски съд за отнемане на имущество на стойност 2.2 млрд. лв....

В търсене на отговор на въпроса “Къде са парите от КТБ” трябва да се проследят някои от инвестициите, правени през годините от мажоритарния собственик...

„Държавен захват“ е нашият превод на вече установения в литературата по политология и икономика английски термин “state capture”. На български той често може да...

Това е един период с отворен край, възможност за равносметки, изводи и промени. Засега обаче те се бавят. Вместо това поведението на отговорните институции...
Държавата КТБ

Купете »