InterV Investment S.A.R.L.

Основна Информация

„InterV Investment S.a.r.l” – Люксембург е ключово дружество във веригата на собствеността на БТК (Виваком)

Рег. №

В171844

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

16 940 590 лв.

Кредити към края на 2013:

15 918 739 лв.

Свързани лица

“Вива Телеком България” ЕООД, “Бромак”, БТК, “ТЦ – ИМЕ”, НУРТС, Цветан Василев, Милен Велчев.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“InterV Investment S.a.r.l” е регистрирано в Люксембург с капитал в размер на 30 000 евро. Това e дружеството, което държи 100% от “Вива Телеком България” – собственика на БТК. То от своя страна се притежава от V2 Investment, също от Люксембург, което е изцяло собственост на V Telecom Investment S.C.A. В последното са разпределени участията на Цветан Василев (43.3% чрез Бромак Телеком Инвест, на по-късен етап – SHCO 79/Empreno), VTB Capital (33% чрез Crusher) и кредиторите на предишните собственици на БТК, представлявани от Майкъл Тененбаум.

Цветан Василев твърди, че участието на VTB Capital в собствеността е номинално и чрез Споразумение за замяна на възвращаемост “ТЦ – ИМЕ” е краен собственик на това участие. В решението на КОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество също се твърди, че придобиването на този дял от 33% всъщност е финансирано от КТБ (виж Документи).

Въпреки това, VTB Capital (или както твърдят представители на Цветан Василев – отделни лица, действащи от името на руската банка, начело с вицепрезидента Юрий Соловьов) успява да овладее БТК – но не чрез тези 33%, а чрез мостов кредит за 150 млн. евро.

През 2013 г. на InterV Investment е отпуснат мостови заем от 150 млн. евро с падеж през май 2015 г. Лишена от достъп до ресурса на КТБ, компанията не успя да погаси заема и това доведе до продажбата на заложените акции на търг. Търгът бе организиран от VTB Capital, като агент по заема и след като вече бе консолидирала дълга. Той бе спечелен от компанията “Вива Телеком” (Люксембург) С.А. Така срещу 330 млн. евро “Вива Телеком” (Люксембург) придоби InterV и дъщерните му дружества, включително “Виваком”. Смята се, че зад купувача стои Спас Русев.

Според в. “Банкеръ”, който се позовава на непубличния Търговски регистър на Люксембург, компанията е създадена през февруари 2015 г. като Rolunda S.A. и има за собственик MAZE S.à r.l. Тя е преименувана във “Вива Телеком”, а на 12 октомври неин управител става Спас Русев. Сделката бе разрешена необичайно бързо от КЗК, но съдебни дела забавиха вписването на новите собственици и назначените от тях директори на БТК до 2017 г.

Тя стана причина на сцената да излезе нов играч в битката за БТК – Дмитрий Косарев, който частично замени Пиер Луврие като купувач на някои от най-ценните активи, над които Цветан Василев имаше контрол или влияние. Неговото дружество Empreno стои почти на края на веригата на собствеността на БТК. Косарев твърди, че е придобил чрез Empreno 100% от LIC Telecomunications S.a.r.l., което от своя страна чрез верига от дъщерни дружества притежава 43% от “БТК” ЕАД. Придобиването е станало между юли и ноември 2015 г. На това основание Косарев заведе множество дела, оспорващи действията на VTB и продажбата на акциите на InterV.

През юни 2016 г. отпадна едно от препятствията пред приключването на сделката за придобиване на InterV Investments, след като 87.4% притежателите на облигации на БТК се съгласиха със смяната на контрола. (БТК има емисия от облигации на стойност 400 млн. евро с падеж през 2018 г.) При това е променена и структурата на собствеността.

Във Viva Telecom (Luxembourg) Спас Русев влиза с 46% дял, 20% минус 1 глас отиват за ВТБ, 19% за “Делта кепитъл инвестмънтс” (контролирано от българските мениджъри на ВТБ братята Милен и Георги Велчеви и Красимир Катев) и остатъкът 15% плюс 1 глас е за бившите кредитори.

Тримата нови директори на InterV – Боди Джеймс, Рейтсма Кеимпе Висе и Кристиян Жан Емил Тайльор са и директори на люксембургския офис на Total Serve, на люксембургската Lilac, както и на много други компании в качеството си на консултанти и счетоводители. След придобиването InterV e пререгистрирана на адреса на Total Serve и Lilac. Председателят на Total Serve е кипърският адвокат Елеана Економидис, чиито компании са активни още в Москва, Лондон и др. страни. Тази компания има и български офис, ръководен от адвокат Ирен Маринова.

Освен че пряко и чрез свързани лица държи 39% от новия собственик на InterV, ВТБ осигури и 70% от финансирането.

Това става чрез заем от 240 млн. лева, отпуснат от ВТБ Капитал ПЛС на “Вива Телеком” (Люксембург), въз основа на който през февруари 2017 г. бе вписан залог на акциите на InterV във “Вива Телеком България” в полза на руската компания.

Сделката бе приключена на 30 август 2016 г., въпреки протестите на Empreno, които имат множество искове в български и международни съдилища.

Вписването на новия съвет на директорите на БТК (Спас Русев, Боян Иванович, Зено Алонс Майер, Франц Хьорхагер, Бруно Дюшарм) бе извършено през април 2017 г.

Съгласно договора на “InterV” с КТБ банката отпуска 10 млн. евро с падеж 24 ноември 2014 г. Целта е финансиране на увеличение на капитала чрез апортна вноска на “Вива Телеком България”. Размерът е до 150 млн. евро, като ВТБ Капитал предоставя до 140 млн. евро. “InterV” е усвоило 8.66 млн. евро. Според доклада на Временната парламентарна комисия заемът е обезпечен със залог на акции във “Вива Телеком България” ЕАД (вече ЕООД) и залог на акции в “БТК” ЕАД.

Според отчета на “InterV Investment” за 2013 г. дружеството няма приходи. Заемите са общо 553.93 млн. лева, като 268.963 са подчинен дълг от “V2 Investments S.A.R.L.”. А 290 млн. лева е заем от ВТБ за финансиране на покупката на акциите от “Вива Телеком България” ЕООД.

Според доклада на AlixPartners общото финансиране от КТБ за БТК+НУРТС+InterV е 193 млн. лева, а на друго място в доклада се говори, че сумата, платена за придобиване на 44+33% от БТК (Финансиране на “Бромак”/ВТБ) е 254 млн. лева плюс 16.9 млн. лева местов кредит (това трябва да е прекият заем за InterV).

Това е по-малко от оценките на самия Цветан Василев. Той твърдеше, че в договора му с Пиер Луврие е било заложено да бъдат изплатени поне 200 млн. евро задължения на БТК. В решението на КОНПИ е посочена сума от 400 млн. евро.

Обезпечения

Залог на акции (?) във “Вива Телеком България” и залог на акции в БТК ЕАД.

Състояние към 1.05.2017

L-2540, Luxembourg, 26-28 Rue Edward Steichen, Люксембург

Viva Telecom Luxembourg

James Body, Christian Jean Emile Tailleur, Keimpe Wisse Reitsma

30 000 евро

Състояние към 20 юни 2014 г.

L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la Liberte, Люксембург

V2 Investment S.a.r.l – Люксембург

30 000 евро