Инвестмънт Проджектс АД

Основна Информация

Основана е през 2011 г., тази компания е в ликвидация по искане на прокуратурата.

ЕИК

201483319

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

42 032 059 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

50 163 419 ЛВ.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

35 656 182 евро (69 737 430.44 лв.)

Свързани лица

ИПК “Родина”, “ТЦ – ИМЕ”, “Синектик”, “Реал Стил”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Инвестмънт Проджектс” АД към момента на отпускане на кредитите имаше за основен акционер Георги Славчев Георгиев, за когото се смята, че е близък до Бисер Лазов – бившата дясна ръка на Цветан Василев, който стана свидетел на прокуратурата срещу него.

Дружеството обикновено се свързва с ИПК “Родина” (вкл. в доклада на AlixPartners), но според решението на КОНПИ значителна част от кредитите му са финансирали придобиването на БТК.

На дружеството са отпуснати два кредита – инвестиционен, за строителство на многофункционална сграда в ж.к. Младост в размер на 15 млн. евро от 2011 г., и заем за оборотни средства от 2012 г., чийто размер е бил 6.6 млн. евро и е предоговорен до 16.48 млн. евро с три анекса. Паричните постъпления, с които дружеството е обслужвало заемите до юни 2014 г. са от “ТЦ – ИМЕ”, “Евробилд проект”, “Синектик”, “Аква Финанс” и др. Имотът в Младост е собственост на ИПК “Родина” и е ипотекиран като обезпечение на инвестиционния кредит. Според доклада на AlixPartners заемът за оборотни средства е обезпечен на 150% от залог на вземания от Македония (до 10 млн. евро) и превозни средства (10 млн евро).

Според постановленията за привличане на обвиняеми по делото КТБ, със заем в размер на 15 млн. евро, отпуснат на 13.04.2011 г. , са финансирани Сентрал Техно Дивелопмънт ЕАД, Евробилд Проект ЕООД и Юлита 2002 АД, и обслужени кредитните задължения към КТБ АД на БГ Корпорейшън ЕООД, Глобал Агро Трейд ЕООД, Елизер ООД, Ем Стейт ЕООД, Транстрейдинг ЕООД, Дивал 59 ЕООД, КВ-Реал ЕООД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Никкомерс 01 ЕООД, Булит 2007 ЕООД, Критие ЕООД, Велдер Билд ЕАД, Бургас Мийт ЕООД и Билдинг Рисорт ЕООД.

Друг заем, отпуснат на 05.09.2012 г. е на стойност 6.6 млн. евро, като има за цел финансиране на дружествата VTB Capital plc и Кен Трейд ЕАД.

С анекс от от 05.09.2012 г. са отпуснати още 3.4 млн. евро с цел обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на Технотел Инвест АД, и финансиране на Бромак Инвест АД /чрез Карне – М ООД и Синектик ЕООД/ и на Вива Телеком България ЕАД /чрез Бромак ЕООД/. Още един анекс със същата дата на стойност 3 млн. евро е осигурил средства за финансиране на погашения на самото дружество, както и  на КиК Дизайн ООД и Юлита 2002 АД, и финансиране на ФК Фина-С АД чрез Рема Трейд ЕООД за осъществяване на плащане по “сетълмънт на ЦДАД”.

Според обвинението, независимо че кредитът от 5 септември 2012 г. е усвоен веднага, през 2014 г. е имало още едно усвояване в размер на 6.1 млн. евро.

КОНПИ, от своя страна, твърди, че “Инвестмънт проджектс” АД през 2012 г. се е разпоредило с 3 400 хил. евро от втория банков кредит (от 05.09.2012 г.), както следва:
– 978 000 лв. са преведени на “Синектик”/”Юлинор”, а в крайна сметка достигат “Бромак Телеком Инвест” АД;
– 07.11.2012 г. 4 900 хил. лв. са преведени от “Инвестмънт проджектс” AД на “Карне – М”, като крайната дестинация е “Бромак Телеком Инвест”.

Освен това на 05.09.2012 г. от сметка на “ТЦ – ИМЕ” АД е направен превод в размер на 5 млн. евро по сметка на VTB CAPITAL PLC, които също са с произход “Инвестмънт Проджектс” АД . Последният значим превод е на 10 април 2014 г. – 5 931 хил. лв., които постъпват в “ТЦ – ИМЕ” АД.

AlixPartners представят по-различна картина. Докладът потвърждава преводите за VTB и “Карне-М”, но заедно с това посочва и значителни суми, които са използвани за финансиране на търговската дейност на “Краун Медия”, “ТВ Седем”, “ББТ” и “Ноу Фрейм Медия България” и не се споменават в проследяването на КОНПИ и цитирания обвинителен акт.

На 5 февруари 2016 г. СГС по иск на СГП прекратява дружеството. Ликвидацията е на основание чл. 252, ал. 1, т. 6 ТЗ, който позволява искане за ликвидация, ако броят на членовете на СД спадне под трима за повече от 6 месеца. Дружеството е без нито един директор от 26 март 2015 г., когато е заличен последният член на СД и изпълнителен директор Георги Славчев Георгиев.

За ликвидатор първоначално е назначен адв. Иван Серафимов, след това се сменят Симона Пандурска и Александър  Василев. Срокът за приключване на ликвидацията е 3 октомври 2017 г.

Обезпечения

Ипотека върху имот, собственост на ИПК Родина в Младост, залог на превозни средства и вземания от ГД Гранти АД, Македония

Актуално състояние: В ликвидация

гр. София 1606
ул. “Ами Буе” № 8

Александър Александров Василев – ликвидатор

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606
ул. “Ами Буе” № 8

Георги Славчев Георгиев – 96%, Зорница Блъскова – 2%, Иво Георгиев – 2%

Георги Славчев Георгиев
Иво Лъчезаров Георгиев
Зорница Пламенова Блъскова

50 000 лв.