Родина Пропъртис ЕАД

Основна Информация

Компанията е основана през 2013 г. с цел придобиването на дялове от “Родина Тауър”, което не е осъществено.

ЕИК

202850273

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

92 923 413 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

95 835 670 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

68 449 865 евро (133 876 299 лв.)

Свързани лица

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е основано е през 2013 г. и 100% от капитала се притежават от “ТЦ-ИМЕ”, като върху акциите е наложен запор от НАП. Не са публикувани финансови отчети.

Задълженията към КТБ (главница) са 49 млн. евро. Кредитът е отпуснат за закупуването на дялове на дружеството “Родина Тауър” ЕООД, чийто собственик е ИПК “Родина”. Това не е направено, вместо това средствата са преведени на “ТЦ-ИМЕ”, твърди докладът на парламентарната комисия.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев заемът е отпуснат на а 12.12.2013 г. и е с крайна цел допълнителни вноски в капитала на ТВ7 и ББТ от страна на Краун Медиа ЕАД, обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на ИПК Родина АД, Консулт АВ ЕООД, Ем Проджект 1 ЕООД, Принт Инвест 1 ЕООД, Глобал Агро Трейд ЕООД, Елизер ООД, включително и на дружеството кредитополучател – Родина Пропъртис ЕАД, и теглене на каса на суми в общ размер на 941 хил. лв.

Според AlixPartners заемът е бил използван за финансиране на плащания на: ИПК “Родина”, “Консулт АВ”, “Принт Инвест 1”, “ЕМ Проджект”, “Глобал Агро Трейд”, “Елизър”, “Биокемикъл БГ”, “Бромак” и др. Всички тези фирми се свързват с бившия тандем “Василев-Пеевски”. На 20 декември 2013 г. 10.3 млн. евро от кредита се използват за финансиране на плащането на “Евробилд 2003” за закупуване на централата на КТБ. Според доклада малко вероятно е тези средства да бъдат възстановени.

Според доклада на AlixPartners общото финансиране за издателски и медийни проекти от КТБ е на стойност 374 млн. лв., от които възстановими са 70 млн. лева.

Във връзка с молба за несъстоятелност от март 2015 г. е назначена съдебно-икономическа експертиза на 29 март 2017 г.

“Родина Тауър” остава 100% собственост на ИПК “Родина” и няма промяна в състоянието му след поставянето на КТБ под особен надзор. Компанията е получател на друг кредит в размер на 20 млн. евро, частично обезпечен с ипотека. Не са публикувани отчети.

Обезпечения

Кредитът е обезпечен единствено със залог на бъдещи вземания, което е недостатъчно с оглед размера му.

Състояние към 1.05.2017 г.:

гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6

“ТЦ – ИМЕ” АД

Роман Витанов Венев – изпълнителен директор
Николай Тодоров Станев

20 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6

“ТЦ – ИМЕ” АД

Роман Витанов Венев – изпълнителен директор
Николай Тодоров Станев
Чавдар Георгиев Георгиев

20 млн. лв.