Си Ди Дивелопмънтс АД

Основна Информация

Основана е през 2007 г. и е свързана с ИПК “Родина” и преводи за “ТЦ-ИМЕ” АД. Контролира “Обединени български вестници”.

ЕИК

175376156

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

5 847 676.52 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

59 799 502.25 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

41 573 523 евро (81 310 743.49 лв.)

Свързани лица

ИПК “Родина”, “Ареском”, “Си Ди Мениджмънт”, “БГ Корпорейшън“, “ПМ Проджект”, “ТЦ-ИМЕ”, “Родина Пропъртис“.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

При учредяването си през 2007 г. дружеството е собственост на “ТЦ-ИМЕ” АД и “Балканска медийна компания” на Ирена Кръстева. През 2008 г. “ТЦ-ИМЕ” придобива и останалите 50% от капитала, собственост на БМК на сравнително високата цена от 53 млн. лв.

Компанията държи контрола над ИПК “Родина” (чрез “Обединени български вестници”) и е свързана с ИПК “Родина” 1, “Ареском”, “Си Ди Мениджмънт”, “БГ Корпорейшън”, “ПМ Проджект”, “ТЦ-ИМЕ”, “Родина Пропъртис” и др.

Едноличен собственик е ТЦ-ИМЕ АД, като акциите са запорирани от НАП. Доскорошният директор Александър Темелакиев Радев (охранител в офисите на Всилев) е собственик на “Ареском” и е в управлението на други кредитирани от КТБ дружества като “Си ди мениджмънт”, “Билдинг рисорт”, “Обединени български вестници”.

В решението на КОНПИ се описват солидни финансови потоци, които изглежда не са свързани с получения кредит. През декември 2013 г. дружеството превежда на “ТЦ-ИМЕ” АД 76 284 000 лв., които са от получен превод от ИПК “Родина” АД, а те от своя страна са част от получен превод в размер на 103 864 хил. лв. от “Родина Пропъртис” ЕАД. Преди това то е получило от “ТЦ-ИМЕ” заем от 7 млн. евро за покупка на дяловете от “ПМ Проджект”.

Всъщност “Си Ди Дивелопмънт” притежава не само “ПМ Проджектс” (бившия дял на Петър Манджуков в сделката за ИПК “Родина”), но и “Новинар Медия Проджектс”, както и 50% от “Проджект Строители на модерна България”. Всяко от тези дружества притежава една седма (14.3%) от “Обединени български медии”. В доклада на AlixPartners неправилно е посочено, че “Останалите 50% от “Обединени български вестници” са собственост на “БГ Корпорейшън.” Всъщност става дума за 50% от “Проджект Строители на модерна България”. Отделно “Си Ди Дивелъпмънт” притежава пряко 57% от “Обединени български вестници”.

Именно това участие в “Обединени български вестници” е било преоценено, за да се оправдае високата цена от 53 млн. лева, която ТЦ ИМЕ плаща за акциите на БМК (компанията на Ирена Кръстева).

Според доклада на AlixPartners първият кредит на стойност 3 млн. евро е използван за покупката на дела на в. “Банкеръ” и “Биг Инвест 2009” (и то е свързано с “Банкеръ”, който държеше половината от “Проджект Строители на модерна България”). Вторият заем за 28 млн. евро е използван за различни трансфери.

Според обвинението срещу Цветан Василев заемът от 3 млн. евро, отпуснат на на 06.12.2012 г. е бил с цел финансиране на Банкер ООД с 1 800 000.00 евро и Биг Инвест 2009 АД с 1 200 000.00 евро. Друг заем, сключен на на 14.02.2014 г. за 28.8 млн. евро е с крайна цел плащания към доставчици и други дружества, допълнителни вноски в капитала на ТВ7 и ББТ, плащане на Евробилд Проект ЕООД към Hellenic Register of Shipping SA по “loan agreement dated 30.01.2014”, и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на Бургас Мийт ЕООД, Булит 2007 ЕООД, Ареском ЕООД, Старозагорски териториален кадастър ООД, Разградски териториален кадастър ООД, Врачански териториален кадастър ООД, Глобал Агро Трейд ЕООД, Корси Маунтин Рисорт АД, Сън Сити 03 АД, Авионамс АД, Корект Фарм ЕООД, Сайга Консулт ЕООД, Снежин 2003 ЕООД, Риъл Естейт Проджектс АД, БГ Корпорейшън ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Юлита 2002 АД, КиК Дизайн ООД, Консулт АВ ЕООД, Витро Инвест АД, Гипс АД, Критие ООД, Принт Инвест 1 ЕООД, Интерфин България АД, Ти Си Инвест АД, Акванада ЕООД, Търговски парк Тракия ЕАД, Хедж Инвестмънт България АД, Риъл Естейт Проджектс АД, Оптима Интертрейд АД, Велес Груп АД, Евробилд 2003 ЕООД, Евробилд София АД, Равас Инвест АД, Пасифик Инвест АД, Планасат АД, Рент Мениджмънт АД, Елизер ООД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Велдер Билд ЕАД, Сайга Консулт ЕООД, Порт Инвест Русе ЕАД, Инвестмънт Проджектс АД, Дивал 59 ЕООД, Карне М ЕООД, включително и на дружеството кредитополучател – Си Ди Дивеопмънтс АД.

Към 30.09.2014 г. “Си Ди Дивелопмънтс” ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 59 344 хил. лева, а според доклада на AlixPartners – 59.2 млн. лева. Според списъка на синдиците по чл. 62 от ЗБН “Си Ди Дивелопмънтс” е имал три необезпечени заема за 36 млн. евро, а според доклада на временната парламентарна комисия за КТБ – два заема за общо 31.2 млн. евро, които са използвани за покупка на акции и дялове. Те са били обезпечени със залог на вземания. Според решението на СГС за обявяване на несъстоятелност заемите са два – за 2.375 млн. евро и за 28.2 млн. евро.

Това е поредното дружество без директори, след като адв. Мартин Апостолов вписва молба на Александър Радев за напускане. Това е станало след като съдът се активизира по молба за несъстоятелност, внесена от синдиците на КТБ на 25.5.2015 г. Съдът е поискал да се определи особен представител.

През май 2016 г. СГС обяви дружеството в неплатежоспособност (начална дата 13.11.2014) и несъстоятелност. Производството е спряно за една година или докато не бъдат предплатени разноските по делото. Ако това не стане, дружеството ще бъде заличено.

Според последния публикуван отчет за 2011 г. дружеството има активи – 73.6 млн. лева, вкл. акции и дялове – 58.6 млн. лева. Условните активи са на значителната стойност 56 млн. лева.

Обезпечения

Не са валидно учредени

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1618
бул.”Цар Борис ІІІ” No 159, ет. 6

ТЦ – ИМЕ АД

Заличени

12 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
бул.”Цар Борис ІІІ” No 159, ет. 6

ТЦ – ИМЕ АД

Теодора Петрова Танева
Людмила Георгиева Петрова
Александър Темелакиев Радев – изпълнителен директор

12 млн. лв.