БГ Корпорейшън ЕООД

Основна Информация

Свързано е с финансирането на “Интерфин България” и медийните проекти. В несъстоятелност

ЕИК

201337022

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

47 711 450 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

40 871 251 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

5 615 648 лв. и 26 852 811 евро (58 135 181.34 лв.)

Свързани лица

Интерфин България“, “Ем Стейт” ЕООД, “Обединени свободни медии” АД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Едноличен собственик е Едуард Миланов (Едуард Милано), който участва и в други компании (“Афлик България” и др.). Регистрирана на един от традиционните адреси на фирмите на Цветан Василев – ул. “Дамян Груев” № 46 в София. Дружеството участва в Проект “Строители на модерна България” – дружество, свързано с приватизацията на ИПК “Родина”.

През 2011 и 2012 г. са отпуснати кредити на “Обединени свободни медии” АД, издател на “Преса” и “Тема”, в размер на 2.5 млн. лева.

По иск на КТБ на 14 ноември 2016 г. СГС е обявил дружеството в несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността – 31.12.2014 година. Поставено е прекратяване на дейността, общ запор и възбрана на имуществото. Производството е спряно до предплащане на разноски.

Дружеството е ползвало четири кредита в периода 2010-2012 г., от които последният е за закупуване на недвижим имот в Пловдив.

Според доклада на Временната парламентарна комисия са извършвани парични трансфери към ТЦ-ИМЕ, “Интегрирани пътни системи”, “Юлита 2002”, “Карне – М” и др.

Според доклада на AlixPartners 9.6 млн. евро от първия заем са прехвърлени към “Интерфин България”, а 7 млн. евро са прехвърлени от “Фина-C” към неизвестен получател. От втория кредит 3.7 млн. евро са отишли в “Технотел Инвест”, а 3 млн. евро – в “Краун Медия” и ТВ7. Следващият заем е използван за множество плащания, а най-голямата сума от четвъртия кредит – 4.8 млн. лева е прехвърлена по сметка на името на “Кингс Табако” ЕАД, Пловдив в ДСК Банк.

Според обвинителния акт на Цветан Василев заемът в размер на 9.6 млн. евро от 23.11.2010 г. е отпуснат с цел финансиране на Вивес АД и Сентрал Техно Дивелопмънт 1 ЕООД чрез Интерфин България ЕООД и на дружеството Фина-Ц ЕООД.

Заемът в размер на 6 млн. евро (но усвоени 11.95 млн. евро) от 21.01.2011 г. е с цел “увеличаване капитала на Корабостроителница Русе ЕАД от страна на Врачански териториален кадастър ООД, използване за учредителен капитал на дружествата Глас Индъстри АД /от страна на Рубин Индъстри ООД/ и Бромак Финанс ЕАД / от страна на Бромак ЕООД /, финансирани ТВ7 и Mancelord, и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на Никкомерс 01 ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Ем Стейт ЕООД и Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД.”

Този заем има два анекса: Първият е сключен на 21.03.2013 г. с разрешен размер от 4 млн. евро и усвоени 5 878 626.00 евро, като средствата са били с цел “обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Врачански териториален кадастър ООД, Разградски териториален кадастър ООД, Сливенски териториален кадастър ООД, Хидроенергийни проекти ЕООД, Гипс АД, Инвестмънт Проджектс АД, Технотел Инвест АД, Акванада ЕООД, Велдер Билд ЕАД и Сън Сити 03 АД”. Вторият анекс е от 27.08.2013 г с разрешен размер 6.8 млн. евро и усвоен размер 7.2 млн. евро, който е предназначен за “финансиране на Краун Медия ЕАД, Тема Нюз АД и Хелт енд Уелнес АДСИЦ, и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на текущия кредит на кредитополучателя БГ Корпорейшън ЕООД към КТБ АД”

Друг договор от  19.04.2012 г. в размер на 3.8 млн. евро има за цел “финансиране на Юлинор ЕООД, Билдинг Рисорт ЕООД, Аквафинанс ЕООД и Тема Нюз ЕАД, обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на кредитополучателя БГ Корпорейшън ЕООД, както и на дружествата Елтауър ЕООД, Еми АД, Карне М ЕООД, Юлита 2002 АД, Никкомерс 01 ЕООД, Си Ди Мениджмънт ЕООД, Транстрейдинг ЕООД, Билдинг Рисорт ЕООД и Бургас Мийт ЕООД”.

Обезпечения

Не са учредени

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1606, р-н Красно село, ул. “Дамян Груев” № 46

Едуард Миланов

Едуард Миланов

10 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606, р-н Красно село, ул. “Дамян Груев” № 46

Едуард Миланов

Едуард Миланов

10 000 лв.