Интерфин България ЕООД

Основна Информация

Собственост е на компания от Сингапур, която няма пряка връзка с КТБ, но средствата от заема са насочени към други кредитополучатели и свързани лица

ЕИК

201314276

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

46 650 010 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

47 428 878 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

33 875 867 евро (66 255 436.95 лв.)

Свързани лица

Lorrel Ltd.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Собственост е на “Интерфин Холдинг” Лтд, Сингапур, което има за собственик – “Lorrel” Ltd, Британски Вирджински острови (адресът съвпада с този на “EFV Financial Ventures”). В публично достъпните регистри дружество със същото име, но регистрирано на друг адрес на о-в Тортола се проявява като директор и член на компании, регистрирани в Уелс.

Управителят Елица Илиева е заличена по нейна молба още на 17.11.2014 г.

Задълженията към банката са формирани от един заем за 24.25 млн. евро, усвоен между между 18 октомври 2013 г. и 9 декември 2013 г.

Има сериозно разминаване между доклада на AlixPartners и останалите източници по въпроса за предназначение на кредита.

Според доклада на Временната парламентарна комисия дружеството няма приходи, а средства от заема са превеждани към “Сентръл Техно Пропъртис”.

Тази информация се повтаря в решението на КОНПИ, където единственото споменаване на “Интерфин” е във връзка с превод на 6 595 500 лв. към “Сентръл Техно Пропъртис” и оттам към ТЦ – ИМЕ. “Сентръл Техно Пропъртис” е посочена като трето лице и в списъците на синдиците по по чл.62, ал.12, т.4, буква “г” ЗКИ (на получателите на имущество с произход банката).

Според доклада на AlixPartners обаче 20.1 млн. лева са преведени на “Дивал 59” и използвани за погашения, 5.5 млн. лева – на “Краун Медиа” (“ТВ Седем”), а суми под 1 млн. лева – на ТЦ – ИМЕ Вест, “Елтауър” и др.

Освен кредита от КТБ “Интерфин” е получило 9.6 млн. евро от “БГ Корпорейшън” (друг кредитополучател) като “7 милиона евро са прехвърлени от “Фина-В” (“Фина – Ц”?) към неизвестен получател” и “1.1 милиона евро са прехвърлени от сметка на името на “Русе Индъстри” АД към неизвестен получател” (AlixPartners).

В списъка на синдиците по чл. 62 са посочени и три необезпечени заема на обща стойност 56 млн. евро, но вероятно част от тях са погасени, тъй като експозицията към затваряне на банката е 24.25 млн. евро. Заемът е бил за закупуване на ДМА, но няма информация дали са закупени.

Според последния отчет, заверен от Николай Орешаров, през 2011 г. то е имало заеми от банки за 81 млн. лв., предоставило е кредити за 54.5 млн. лева, аванси за 12.6 млн. лв. и е имало вземания за 11.8 млн. лв.

КТБ е поискала обявяване в несъстоятелност през май 2015 г., но няма движение по иска.

Обезпечения

Не

Актуално състояние

гр. София 1309, ул. “Пиротска” № 120, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Заличен управител

10 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1309, ул. “Пиротска” № 120, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Елица Борисова Илиева

10 000 лв.