Ем Стейт ЕООД

Основна Информация

Заемите за това дружество финансират покупка на кораб “Каледония” и недвижими имоти. В несъстоятелност.

ЕИК

175256712

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

36 045 404.19 лв.

Кредити при затварянето на банката:

52 308 952.58 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

2 747 222 лв. и 36 221 088 евро (73 589 512.54 лв.)

Свързани лица

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е основано през 2007 г., като регистрацията му е на адреси, които обикновено обслужват фирми от орбитата на КТБ – “Дебър” 17 и “Цар Борис ІІІ” 159.

На 1 август 2014 г. е вписана промяна на собствеността – от Мария Ангелова на Игор Тодоров. Последният е едноличен собственик на “Глобал Агро Трейд”, Врачански и Разградски териториален кадастър. През 2005 г. е основал компанията “Гео Кад Алфа”, която се занимава с услуги в областта на кадастъра и няма явна връзка с КТБ.

Дружеството е в несъстоятелност според решение от 11.01.2016. Началната дата на неплатежоспособността е 25.06.2014. Наложен е запор. Приетите от синдика вземания на КТБ са в размер на 80 104 619 лв

Според молбата на КТБ до съда и доклада на AlixPartners дружеството е получател на шест кредита, които са били за покупка на кораб “Каледония” (ипотека, учредена в Малта), на недвижим имот и останалите – за ДМА и други инвестиции.

Синдикът е приел обезпечението на кредита за 10 млн. лева чрез ипотека върху кораб “Каледония”, както и залогът на машини.

Има сериозно разминаване в данните за крайните получатели. Според доклада на AlixPartners първият заем за  9.7 млн. евро е усвоен изцяло на 11 юни 2009 г. и веднага е прехвърлен към “Грейблок Лимитед”. Заедно с 1.7 млн. евро от “Ландбрей Лимитед” средствата в крайна сметка са достигнали “Булит 2007” – 6 млн. евро, и “Транстрейдинг” – 4.3 млн. евро. Друг заем за 10.8 млн. евро е финансирал покупката на облигации на “Нордърн Лайтс България”.

Според доклада на Временната парламентарна комисия за КТБ, средства от единия кредит са преведени към “Сентрал Техно Инвест” (11.1 млн. лв.), “Сайга Консулт”, “Сентрал Техно Пропъртис” и “Ви Вест” АД (не съществува компания с такова име – б.р.).

Според решението на КОНПИ за отнемане на имущество на Цветан Василев и свързани лица голяма част от преводите, в които дружеството е участвало, са стигнали до “ТЦ-ИМЕ”. Според сайта на блогъра Мирослав Иванов компанията на Петьо Блъсков “Делта нюз” е получила заем от 1.9 млн. лв. от “Ем Стейт” ЕООД.

Според обвинението срещу Цветан Василев, на 08.06.2009 г. е отпуснат заем на стойност 9.7 млн. евро с  крайна цел финансиране на Lanbray Ltd. чрез дружеството Рауърт Овърсийз СА и погасяване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на Булит 2007 ЕООД и Транстрейдинг ЕООД. На 07.10.2010 г са отпуснати 5.15 млн. евро с крайна цел финансиране на Дивал 59 ЕООД, Аутомобил Продюс ЕООД, ТЦ-ИМЕ АД и Юлита 2002 АД, и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Гипс АД, Дунарит АД, Инфраструктурна компания АД, КИА Моторс България АД.

А на 03.10.2012 г. е отпуснат споменатият заем от 10.8 млн. евро, кайто е за “финансиране на Вивес АД за закупуване на облигации на Northern Lights Bulgaria B.V. от VTB Capital PLC и погасяване на кредит към КТБ АД на дружеството Интегрирани пътни системи АД”.

Следва заем от 27.12.2013 г. на стойност 2 млн. лева, използван за “финансиране на дружествата Рема Трейд ЕООД (за осъществяване на плащане по “сетълмънт на ЦДАД” от ФК Фина – С АД) и на Вивес АД (за обслужване на кредити към КТБ АД на Интерфин България ЕООД и КООП Инвестмънт ЕАД), както и за погасяване и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на Ем Стейт ЕООД, Интерфин България ЕООД и КООП Инвестмънт ЕАД”.

На 14.05.2014 г. е отпуснат кредит на стойност 10 млн. евро “с крайна цел финансиране на Сентръл Техно Пропъртис ЕАД, Ем Проджект 1 ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Сентрал Техно Инвест ЕАД, Аквафинанс ЕООД и Сайга Консулт ЕООД, и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Ем Стейт ЕООД, Юлита 2002 АД, Глобал Агро Трейд ЕООД, Сън Сити 03 АД, Бургас Мийт ЕООД, Интегрирани пътни системи АД, Врачански териториален кадастър ООД, Разградски териториален кадастър ООД, Старозагорски териториален кадастър ООД, БГ Корпорейшън ЕООД, Консулт АВ ЕООД, Сън Сити 03 АД, Корект Фарм ЕООД, Си Ди Мениджмънт ЕООД, Си Ди Дивелопмънтс АД и Риъл Естейт Проджектс ЕООД”.

Погасителните планове по повечето заеми са предоговорени непосредствено преди затварянето на КТБ. В документите няма данни имоти или МПС, които се водят на дружество. От счетоводната експертиза се вижда, че стойността на притежаваната земя е намалена на 2 хил. лв. към 2014 г. Дълготрайните активи са между 77 % и 82 % от балансовото число през 2012-14 г.

Според Имотния регистър обаче на 3 юни 2014 г. то е придобило чрез замяна 50 декара в с. Синьо камене, Бургаска област от “Галакси Пропърти” чрез замяна с 133.270 дка, с. Ветрище, Шуменско (придобит от “Макслогистик”).  Подобен имот в това село е придобит и от “ИПС Асфалти” – също чрез замяна. Наложена е възбрана от НАП.

“Ем Стейт” ЕООД притежава акции от “Витенда” (друг кредитополучател), което има винарска изба. Това дружество е обявено в несъстоятелност, като вземанията на КТБ в размер на 17.8 млн. лева са обезпечени с ипотека върху избата в Ямбол. “Ем Стейт” ЕООД е бил акционер в “Русе Индъстри” АД, което от своя страна е било акционер в “Корабостроителница Русе” АД.

Обезпечения

Залог на ДМА по заем за 2 млн. лв., като липсва информация дали активите са били собственост на залогодателя, според одиторския доклад.
Залог на вземания
Морска ипотека върху кораб “Каледония”

Състояние към 1.05.2017 г.: в несъстоятелност

гр. София 1606
бул. “Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 7

Игор Тодоров Тодоров

Игор Тодоров Тодоров – управител

Елвира Гроник Танчева – Синдик

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606
ул. “Ивайло 25” ет.3 ап.23

Мария Тихомирова Илиева

Мария Тихомирова Илиева

5 000 лв.