Глобал Агро Трейд ЕООД

Основна Информация

“Глобал Агро Трейд”  е финансирало ключови проекти и операции на съюзници на Цветан Василев. В несъстоятелност

ЕИК

201235416

Свързани материали

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

46 031 336 лв.

Кредити, получени към края на 2013:

42 209 711 лв.

Приети вземания от синдика (13.10.2016 г.) :

57 648 335 лева

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

2 961 812 лв. и 28 348 311 евро (58 406 289.10 лв.)

Свързани лица

Шип Инвест“, “BAC ІІ”, “Винпром Пещера”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Създадено е през 2010 г. с първоначален собственик Айтен Юсуф Ибрямова и прехвърлено на Игор Тодоров през ноември 2014 г. (той вече е собственик и на “Ем Стейт”, Врачански, Сливенски и Разградски териториален кадастър). Декларацията за свързаност в кредитното досие посочва връзка с Оптима Интертрейд и Юли Попов – прокурист на КТБ.

Няма приходи от стопанска дейност. Над 94% от активите към 31.12.2013 г. са вземания.

Задълженията към 30.9.2014 са 42.531 млн. лева, според Временната парламентарна комисия, но според AlixPartners непогасеният дълг е 41.6 млн. лв. Според синдиците те са повече.

Открито производството по несъстоятелност с решение от 20.06.2016г.  като за начална дата на свръхзадължеността е определена 31.12.2011 г. Това е преди отпускането на четири от петте кредита от КТБ и преди някои прехвърляния на имоти (което евентуално може да доведе до отменителни искове). Впоследствие дружеството е обявено и в несъстоятелност, с решение от 06.02.2017 г.

Постоянният синдик  е подал на 02.11.2016 г. искове за срещу “Брит Инвест”, Плевен и “Процес” ООД, Плевен. Единият е а обявяване на недействителен  на договора за цесия от 30.04.2015 г., с който вземане от 802 061 евро  е прехвърлено за 1000 лв.; вторият иск е заради договор за цесия от 10.06.2016г., става ясно от определението на САС.

Заемите са общо пет. Най-големият е първият заем (20.5 млн. евро от 15.03.2011 г.), който заедно със средства на “Акванада” осигурява финансиране в размер на 60 млн. лева за покупка на акции от “Корабостроителница Русе” от страна на “Шип Инвест”, Врачански териториален кадастър и “Рема Трейд” (описано при “Шип Инвест“). Общата усвоена сума от втория заем, който според решението за несъстоятелност е бил в размер 7.5 млн. евро, е 25 млн. евро, но са правени и погашения. От тях 13 млн. лева са преведени на “Дунарит“, като има редица трансфери за други свързани дружества.

Според обвинителния акт на Цветан Василев, този втори заем от 22.03.2012 г. е бил с цел обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател – Глобал Агро Трейд ЕООД, както и на Бургас Мийт ЕООД, Корси Маунтин Рисорт АД, Акванада ЕООД, Хидроенергийни проекти ЕООД, Врачански териториален кадастър ООД, Разградски териториален кадастър ООД, Сливенски териториален кадастър ООД, ТЦ-ИМЕ Вест АД, Дивал 59 ЕООД, Булит 2007 ЕООД, Хедж Инвест България АД, Шип Инвест АД, Юлита 2002 АД и Инвестмънт Проджектс АД, и финансиране на Балканска медийна компания ЕАД.

Същата цел е посочена и за анекса от 1.8 млн. евро от 24.06.2013 г.

Третият заем (или споменатия анекс) е бил за покупка на имоти в Пловдив, като според доклада на AlixPartners 1.5 млн. лв. били усвоени и преведени напълно на “Макслоджистик” EOOД в Уникредит Булбанк. Такава компания не съществува в Търговския регистър, но има “Макслогистик”, която е дистрибутор на “Кингс Табако”. Това дружество е и страна по сделка на “Ем Стейт” със земя.

Четвъртият кредит в размер на 12 млн. евро е преведен на “Рауърт Овърсийз”, които според AlixPartners напълно превели паричните средства на сметката на “BAC II” в банката. Това е станало на 26 юли 2012 г. BAC II е инвестиционното дружество на Оманския фонд. Транзакцията не е пояснена в доклада на AlixPartners, в който се споменава само първоначалната покупка на Оманския фонд през 2009 г. Суми са превеждани на “Кен Трейд”, “Аквафинанс”, “Вивес”, “Рема Трейд”, ТЦ-ИМЕ, “Елизер”, “Бромак Телеком Инвест”, “Рауарт Овърсийз”, “Принт Инвест”, “Евробилд проект”, “Корект Фарм”, “Юлита 2002”.

Средствата от петия кредит (на 29.11.2012 г.) са били разпределени на две плащания по 4 млн. лева – за “Винпром Пещера” и “Луксортрейд”.

Според обвинителния акт на 25.07.2012 г. е отпусната сумата от 12 млн. евро с цел “финансиране на Рауърт Овърсийз СА, покупка на акции към КТБ АД от страна на дружеството Acquisition Company II и плащане към банката (КТБ АД) на комисион за сделката в размер на 1 161 180.00 лв.”

Според доклада на Временната парламентарна комисия едно от погасяванията по заеми е извършено чрез превод от “Хермес Солар” (друг кредитополучател) с основание “последно плащане по договор”.

През 2013 г. “Глобал Агро Трейд” е придобило чрез цесия хотел “Белмонт” в Пампорово, като през декември същата година го продава на “Сана Спейс” – друг длъжник на банката.

Според Имотния регистър Банка Пиреос България АД е прехвърлила на “Глобал Агро Трейд” ЕООД всички свои вземания от “Би Ем Тур” ЕООД. Това дружество от Стара Загора е заложено през 2011 г. пред “Глобал Агро Трейд” за дълг от почти 5 млн. лева, но по-късно е обявено в несъстоятелност и вече е заличено. То е имало и задължения към самата КТБ и “ИПС Асфалти” (друг длъжник на банката).

“Глобал Агро Трейд” е притежавало и множество жилищни имоти в София.

В решението на съда се твърди, че то няма вписвания в Имотния регистър.

Обезпечения

Не (според списъка на приетите вземания)

Състояние към 1.5.2017 г.: Производство по несъстоятелност

гр. София 1606, ул. “Дамян Груев” № 46

Игор Тодоров Тодоров

Гариси Аззадин (Алжир)

Росен Милошев – синдик

2 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606, ул. “Дамян Груев” № 46

Айтен Юсуф Ибрямова

Айтен Ибрямова

2 000 лв.