Дунарит АД

Основна Информация

“Дунарит” е основен производител на боеприпаси, който след фалита на КТБ остана под контрола на Цветан Василев. За неговото придобиване се води оспорвана битка.

ЕИК

129006931

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

53 883 387.38

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

92 152 452

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

Цесии и прихващания

Цесии:
Прихващания:

88 700 848 лв.

Подробно

Оръжейният завод “Дунарит” е обект на оспорвана битка за контрол. Той бе посочен от Цветан Василев като едно от предприятията, към които бившият му бизнес партньор Делян Пеевски е имал претенции.

През 2015 г. Василев опита да запази контрола си върху “Дунарит” (заедно с БТК и др. компании), като го прехвърли на Пиер Луврие.

За да се преодолеят множеството запори по веригата на собствеността, през 2016 г. бе разводнен капиталът на “Кемира” ЕООД (виж по-нататък). Едновременно с това бе поискано да бъде разрешено от КЗК придобиване на “Дунарит” от оръжейния търговец “Емко” – отново чрез разводняване на капитала. Това е трябвало да стане чрез увеличение на капитала на оръжейното предприятие с 60 млн. лева. КЗК първоначално отклони искането, впоследствие в спора се намеси „Виафот Инвестмънт”.

В интервю за “Капитал” изпълнителният директор на “Хедж Инвестмънт България” Асен Бабански коментира, че чрез продажбата на оръжейното предприятие трябва да се покрият задълженията на ХИБ към КТБ.

“Кемира” бе под контрола на “Хедж Инвестмънт България”, като дяловете са запорирани по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и по два иска на КТБ – като обезпечителна мярка по делото за несъстоятелност на ХИБ и въз основа на запор, наложен от съдия изпълнител във връзка с образувано изпълнително дело срещу ХИБ за дълг от 31.5 млн. евро (главница).

Тези запори са преодолени като през февруари тази година е одобрено приемането на нов съдружник в “Кемира” – “ТМН” ЕООД и увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 лева на 55 000 лева, като всички нови дружествени дялове с обща номинална стойност в размер на 50 000 лева. Синдиците на КТБ направиха неуспешен опит да спрат вписването на увеличението на капитала на “Кемира”.

През март 2016 г. “Виафот Инвестмънт” с управител Роман Венев придоби вземанията на Е. Миролио от “Дунарит” и предяви претенции да бъде вписано като заложен кредитор. Искът е подаден през май 2016 г. едновременно с друг иск на ръководството “Дунарит” да бъде заличен залогът върху предприятието в полза на Миролио. Този иск не бе вписан поради съдебен спор (ръководството на “Дунарит” променя мнението си).

“Виафот” е дружество, регистрирано през 2014 г. и собственост на офшорка, помещава се на адреса на ТЦ-ИМЕ и “Родина Пропъртис”, а Венев от 2013 г. е управител и на “Родина Пропъртис” – един от големите длъжници на КТБ. Смята се, че зад него стоят интересите на претенденти към активите на КТБ, несвързани с Цветан Василев.

Предмет на спора е учреден залог върху предприятието на “Дунарит” в полза на “Е. Миролио” ЕАД, след като дружеството на италианския бизнесмен консолидира чрез цесии задължения на “Дунарит” за 24.556 млн. евро. Този залог спираше прехвърлянето на активите на “Дунарит”. Документите по делото показват, че цесията и вдигането на залога са били подготвяни от 2015 година, изглежда като възможност за реакция при едно или друго развитие.

Цесията с “Виафот” е на цена 19.563 млн. евро. Тя е подписана през март 2016 г., но има предварително споразумение за нея от 4 декември 2015 г.

Съгласието за заличаване на особения залог е без дата, но заверката на подписа е от юли. Копие от него е презаверено от софийски нотариус на 9 декември 2015 г. (пет дни след договарянето на цесията) и се представя през май от “Дунарит”. От обяснителната записка на изпълнителния директор на “Дунарит” Кръстю Кръстев става ясно, че искането за заличаване на залога е провокирано от цесията, която Миролио е извършил, като е прехвърлил вземанията си от “Дунарит” на “Виафот”.

За да оспори вдигането на залога, “Виафот” представя и нотариално заверен отказ от съгласието за заличаване на залога от страна на “Е. Миролио” ЕАД с дата 14 март (датата на цесията). И “Виафот”, и “Дунарит” са искат от съда да разреши спора и до произнасянето на магистратите (съответно СГС и Сливенския съд), вписването е спряно и залогът ще остане на “Е. Миролио”.

“Емко” направи втори опит да приключи сделката за “Дунарит”.  На 6 юни 2016 търговецът е отпуснал заем на производителя на боеприпаси в размер на 10 млн. евро, а в края на месеца е сключен договор за учредяване на залог върху предприятието в Русе.
Но търговският регистър не го е вписал, тъй като има висящо съдебно производство. Залогът е оспорен от „Виафот Инвестмънт България“ и вписването му ще изчака решението на съда по спора.

Освен това през 2016 г. в Търговския регистър е заявено вписване на друг залог на търговското предприятие на „Дунарит“ АД за обезпечаване вземане на заложния кредитор „Емко“ ЕООД, от „Дунарит“ АД, в размер на 10 млн. евро, по договор за заем от 06.06.2016 г. между същите дружества. Вписването бе спряно  поради наличие на съдебен спор.

През август 2016 г. “Емко” получи разрешение от КЗК да придобие контрол над “Дунарит”. Опитът да се впише увеличение на капитала с 60 млн. лв. обаче отново бе блокиран от няколко иска на “Виафот” с аргумент, че разполага с договор за залог на акциите на “Кемира”, които му дават и правото на глас. Предполагаемият договор е сключен в началото на 2015 г., когато управител на „Кемира” е Бисер Лазов. Регистрацията на увеличението на капитала е спряна, докато съдът не се произнесе  по същество. С определение на Софийския апелативен съд от февруари 2017 г. е отменен един от откази за вписване на увеличението на капитала в полза на “Емко”.

С друг иск “Виафот” оспорва решение за увеличение на капитала в полза на “Емко” с аргумент, че не е гласувано отпадане на предимството на досегашните акционери. С решение на Великотърновския съд от 13 март  2017 г. искът на “Виафот” е отхвърлен.

Към лятото на 2017 г. производствата са висящи и не вписано увеличението на капитала, нито прехвърлянето на залога на Е. Миролио към “Виафот”.

Битката за контрола над предприятието прие неочакван обрат след като в края на юли 2017 г. бе започната процедура за отнемане на лиценза за производство и търговия с боеприпаси, защото директорът му Кръстьо Кръстев бе привлечен като обвиняем заради това, че е прехвърлял пари на Цветан Василев. Директорът подаде оставка, но решението не бе вписано.
Междувременно “Виафот” прехвърля спорното вземане на “Ди Пи” ЕООД още през юли (договорът няма нотариална заверка), а на 25 август този новопоявил се посредник прави нова цесия, с КТБ. Сделката е за около 47 млн. лв., като в замяна банката ще прехвърли на Ди Пи активи и вземания, които са предлагани за публична продажба в Програмата за осребряване, но не са продадени, като това ще стане по определената от външен експерт първоначална цена. Общата сума (до размера на посочената по-горе цена) и списъкът на активите ще бъдат определени допълнително с анекс.

Фалиралата банка още същия ден е прехвърлила вземането на ДКК (холдингът, който контролира ВМЗ, Кинтекс, Авионамс и др. предприятия и имоти). Икономическият министър Емил Караниколов обясни, че това е стъпка към национализация и тя ще стане чрез изпълнение върху залога. Работим за купуване на всички кредити, за да не се стигне до процедура на несъстоятелност или продажба, заяви той. Междувременно “Дунарит” успя да погаси задължението към ДКК.

Преди фалита на КТБ и цесиите „Дунарит“ АД бе длъжник по 4 договора за банкови кредити в размер на 86 млн. лева, погасени изцяло с прихващания (извършени и осчетоводени в периода на квестурата на банката). Прихващанията са оспорени от банката, както и от един от предполагаемите кредитори (след цесия) на банката – новоучредените „Апокалия” ЕООД и ”Калихера” ЕООД (регистрирани на един адрес).

По данни от доклада на AlixPartners общата сума на задълженията на “Дунарит” към банката, погасени чрез прихващане, е 86.8 млн. лева.

Освен като нормален кредитополучател, предприятието е ползвано като канал за финансиране. То е получавало средства от “Авионамс”, а отпуснати на “Дунарит” кредити са ползвани за погасяване на заеми на “Глобал Агро Трейд” и “БГ Корпорейшън”.
В допълнение, погасяването на дълга на “Дунарит” от 8 млн. евро към КТБ на 6 ноември 2012 г. е свързано с усвоени кредити от КТБ на “Технотел Инвест”, “Афлик България” и “Интегрирани Пътни Системи Асфалти”, според доклада на AlixPartners.

Обезпечения

За различните кредити има вписани залози на текущи активи като готова продукция в различни складове, както и залог на ДМА. Няма яснота за общата стойност на валидните обезпечения.

Актуално състояние:

гр. Русе 7000
П. К. 12
тел.: 082/811520, факс: 082/811530
Електронна поща: office@dunarit.com

“Кемира” – 99.5% и Асен Бабански – 0.5%

Кръстю Тодоров Кръстев
Никола Стоянов Киров
Тодор Стоянов Трифонов

8 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. Русе 7000
П. К. 12
тел.: 082/811520, факс: 082/811530
Електронна поща: office@dunarit.com

“Кемира” – 99.5% и “Никкомерс-01” – 0.5%

Кръстю Тодоров Кръстев
Никола Стоянов Киров
Тодор Стоянов Трифонов

8 млн. лв.