Хедж Инвестмънт България АД

Основна Информация

Холдингово дружество, чрез което се контролират “Дунарит”, “Авионамс” (до 2016), “Велдер консулт” (до 24.7.2015 г.).

ЕИК

175384092

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

82 340 443 лв.

Кредити към края на 2013:

69 372 038 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

51 704 594 евро (101 125 396.08 лева)

Свързани лица

“Кемира”, “Дунарит“, “Авионамс”, “Велдер Консулт”, “EFV International Financial Ventures”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Хедж Инвестмънт България” АД (ХИБ) е вид холдингова компания, която през годините е използвана за контрол над различни бизнеси. Ключови сред тях са военните “Дунарит” (чрез “Кемира”) и “Авионамс”, но преди затварянето на КТБ под шапката й са и дялове в дистрибуторите на Kia и Subaru, лизингова компания “БЛ лизинг” и други.

Акциите на “Авионамс” бяха продадени през май 2016 г. за 29 млн. лв. заради невърнат кредит към КТБ, като продажбата бе оспорена от EFV.

Връзката с “Дунарит” бе скъсана чрез разводняване на капитала на междинния собственик – “Кемира” и опити за увеличаване на капитала на самото оръжейно дружество.

От април 2014 г. до 24.7.2015 г. ХИБ е мажоритарен акционер във “Велдер Билд” – по-малък длъжник на КТБ, но участието е прехвърлено на физически лица (Иван Джиджев и Валентин Киров).

ХИБ е собственост на EFV International Financial Ventures (90.7%) и самата КТБ. EFV e същата офшорка, контролираща и “ТЦ-ИМЕ”, на която тогавашният съдия Румяна Ченалова назначи синдик преди затварянето на КТБ. В иска на КОНПИ срещу Цветан Василев се твърди, че комисията разполага с декларация от него, че той е кoнтролирал EFV. EFV е и една от компаниите, прехвърлени на белгиеца Пиер Луврие, в началото на 2015 г., а впоследствие върната на Василев и прехвърлена на руснака Дмитрий Косарев. В интервю за “Капитал” той твърди, че освен интереса си в БТК, е прехвърлил всички други придобити от Василев компании на “български бизнесмени”.

Контролът върху EFV e неясен, като се предполага, че има проблем с пълномощните.

От началото на 2016 г. започна съдебна битка, целяща смяна на директорите на ХИВ.

На 8 февруари 2016 г. се е провело общо събрание, на което е гласувана промяна на съвета на директорите – допълнен е с Асен Асенов и Юлия Янчева, а Марио Първанов е освободен. Янчева е била съдружник в “Грийн Енерджи”, компания, която се управлява от Богомил Манчев. Асен Асенов е свързан с “ТВ 7”. Търговският регистър вписа след много оспорвания тези решения.

През април 2016 г. Асенов се опитва да смени като изпълнителен директор Асен Бабански. Асенов представя на съда протокол за проведено общо събрание на стълбището пред заключения офис на „Хедж” и твърди, че Бабански не може да бъде намерен на известните си адреси.

Повод за недоволството на Асенов бе решение на Съвета на директорите на ХИБ, с което бе одобрено 10-кратно увеличение на капитала на “Кемира” ЕООД – прекия акционер в “Дунарит”. В резултат на това контролът над “Кемира% бе придобит от новосъздаденото дружество “ТМН” ООД, а делът на ХИБ в “Кемира” спадна от 100% на 9%. Срещу това възразяваха и синдиците на КТБ, като банката поиска принудително изпълнение върху притежаваните от ХИБ дялове, представляващи 100% от капитала на „Кемира” ЕООД и поиска от СГС прекратяването на това  ЕООД. Приемането на ТМН за съдружник е осуетило този иск, твърди КТБ.

На 16.12.2016 г. Софийски градски отмени решенията от 8 февруари за заличаване на Марио Първанов и за избиране на Асенов и Янчева за членове на СД.

Това е продължение на оспорвана битка за контрола върху “Хедж инвестмънт” през последните две години, която изглежда се дължи на неясно представителство на EFV. През лятото на 2014 г. малко след затварянето на КТБ Бисер Лазов се опита да впише себе си и свои фирми в борда на “Хедж инвестмънт”, като представи решения, взети с пълномощно на EFV от 2011 г., да го представлява Венета Николова (един от разбунтувалите се заедно с Лазов мениджъри на фирми, кредитирани от КТБ). Тогава решението не беше вписано заради квесторите на банката, които настояваха, че банката като акционер не е била поканена. Лазов обаче успя да се впише като управител на “Кемира”. В началото на 2015 г. Василев си върна контрола. Последното решение на Общото събрание е вписано, след представянето на удосторение от “Jargo Limited” – това е офшорката, назначена за директор на EFV, че Мари Коуме има право да представлява “Jargo”, следователно пълномощното от нея, с което Асенов е гласувал от името на EFV, би трябвало да е валидно. Иначе “Jargo” има 8 директора, петима от които могат да го представляват самостоятелно.

На 27.2.2015г. е подадена молба от КТБ за обявяване в несъстоятелност, която е на етап счетоводна експертиза. Съдът не е уважил молбата на длъжника за спиране на изпълнителните производства от ЧСИ срещу него. В Софийски районен съд е образувано изпълнително дело срещу „Кемира”.

ХИБ има два неиздължени кредита от КТБ, отпуснати съответно през 2011 г. с анекс от 2013 г. и 2014 г. Според доклада на парламентарната комисия от ХИБ са правени преводи към “МДМ Линкс” ЕООД, “Кей Ти Ес Инвест” ЕООД (общо 67 млн. лева), както и към “Равас Инвест”. “Кей Ти Ес Инвест” е била акционер в “Телеком” АД (“Авионамс”) с 33% и оригиналният кредит е за увеличение на капитала. “МДМ Линкс” ЕООД е притежавало 50% от “Дунарит” – мажоритарният собственик на “Дунарит” от 2011 г. до 2013 г.

Проверка в ТР показва, че “МДМ Линкс” ЕООД и “Кей Ти Ес Инвест” ЕООД  на 8 май 2015 г. са придобити от Gresatick, регистрирано в Белиз и представлявано от Владимир Божилов. Той е управител и на “Булитс”, което през 2013 г. купи на търг от МО бивше поделение в с. Герман, близо до по-малък парцел, закупен от “Прайм Тайм Студиос“.

Според доклада на “AlixPartners” възможно е да е платено двойно за тази инвестиция. 23 млн. лева и 12.6 млн. евро са били прехвърлени в сметка на “Кей Ти Ес Инвест”, респективно “МДМ Линкс” в ПИБ. От решението на КОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество от Цветан Василев става ясно, че тези суми са във връзка с продажбата на акциите от “Авионамс” и “Дунарит” през 2013 г. В никой от двата доклада не се проследяват тези преводи.

Средствата от втория кредит са използвани за плащане към следните дружества – “Евробилд проджектс”, “Инвестмънт проджекс”, “Дивал 59”,  “Булит 2007”, “Технотел Инвест”, “Карне-М”,  “Никкомерс 01” и “Рема трейд”.

Също така според доклада ХИБ е получавало преводи от “Оптима Интертрейд”, “Кен Трейд” и др., както и са усвоявани и изплащани кредити от КТБ.

Неиздължените кредити към затваряне на банката са: 70.69 млн. лева с цел покупка на акции от “Авионамс” и 13.115 млн. лева за оборотни цели.

Първият кредит е обезпечен с акции на “Авионамс” – паричните потоци за обслужване на дълга му (не е посочено за какъв период) са оценени на 27 млн. лева при задължения от 19.8 млн. лева. (Приходите от дейността на дружеството за 2014 г. според отчета му са 24.46 млн. лева.)

Одиторите за приели за несъществена стойността на инвестициите в “Кемира” (мажоритарен собственик на “Дунарит”) и “Велдер Консулт” (притежава 40% от “Целум България”– българо-унгарско дружество за мобилни разплащания).

През май 2016 г. заложените акции в “Авионамс” бяха продадени на Държавната консолидационна компания от ЧСИ при начална цена от 29 млн. лева. Мажоритарният собственик на ХИБ предложи цена от 40 млн. лева, но не бе допуснат до търга поради невнасяне на необходимия депозит. Сделката е финансирана от ББР, в чиято полза е заложено самото ДКК, както и участието му в няколко дружества.

 

Обезпечения

Залог на акции в “Авионамс”, залог на пари по сметки (несъществен)

Актуално състояние:

гр. София 1618
бул. “Витоша” № 146, ап. офис 24

EFV International Financial Ventures – Британски Вирджински острови – 90.7% и КТБ – 9.3%

Асен Димитров Бабански – изпълнителен директор
Марио Първанов

9700000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
ул. “Хубча” № 8, ет. 3

EFV International Financial Ventures – Британски Вирджински острови – 90.7% и КТБ – 9.3%

Силвия Георгиева Петрова
Любомира Георгиева Масларова – Гюверджелиева
Албена Богомилова Андреева

9700000 лв.