Прайм Тайм Инвест АД

Основна Информация

Дружеството, което притежава компании и активи, свързани с “ТВ Седем”, успява да задлъжнее с 66 млн. лева само три месеца след учредяването си

ЕИК

202983932

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

0

Кредити при затварянето на банката:

66 713 361 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

42 327 919 евро (82 786 213.82 лв.)

Свързани лица

“Кен Трейд”, “Глобални пътни системи” , “Сентръл Техно Пропъртис”, “Хидроенергийни проекти“, “Рент Мениджмънт“, “Планасат“.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Учредено само три месеца преди затваряне на банката с акционери “Кен Трейд” (3 млн. лв.), “Глобални пътни системи” (3 млн. лева) и “Сентръл Техно Пропъртис” (4 млн. лева).

Това дружество е успяло да получи 36 млн. евро без обезпечение. НАП е запорирала акциите на “Сентръл Техно Пропъртис”, а преди повече от година бяха наложени предварителни обезпечителни мерки върху акциите на “Кен Трейд”. Не са обявени отчети.

Обезпеченията пред КТБ включват особен залог върху 50 000 акции на “Прайм Тайм Медия” (преди “Ноу Фрейм”) и 50 000 акции на “Прайм Тайм Студиос” АД. И двете дружества понастоящем са собственост на “Прайм Тайм Инвест”, но са създадени преди компанията-майка. “Ноу Фрейм Медиа” е учредено през 2009 г. като “Чикуитена Холдинг”, Кипър записва 70%, а останалите акции са били на Виолета Сечкова и Иван Терзийски. “Прайм тайм Студиос”, учредено от три физически лица през 2012 г., притежава имот в с. Герман (телевизионни студиа). Според доклада на AlixPartners по сметка на това дружество в ПИБ са преведени 1.1 млн. лева от “Витро Инвест”.

Докладът на AlixPartners също посочва значителни преводи към сметки на Александър Сталийски и Виолета Сечкова (виж документа), които станаха популярни като големи вложители в КТБ, както и заради цесия, довела до овладяване на стъкларския завод “Рубин”.

Обезпечения

Особен залог върху акции на “Прайм Тайм Медия” и “Прайм Тайм Студиос”, който според доклада на Временната парламентарна комисия не е действително учреден, както и върху вземания на незначителна стойност.

Актуално състояние

гр. София 1186
р-н Панчарево
ул. “Околовръстен път” № 371

Кен Трейд (3 млн. лв.), Глобални пътни системи (3 млн. лева) и Сентръл Техно Пропъртис (4 млн. лева)

Заличени

10 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1186
р-н Панчарево
ул. “Околовръстен път” № 371

Кен Трейд (3 млн. лв.), Глобални пътни системи (3 млн. лева) и Сентръл Техно Пропъртис (4 млн. лева)

Райна Ненкова Церовска
Мая Георгиева Димитрова – изпълнителен директор
Йордан Владимиров Дедек

10 млн. лв.