Хидроенергийни проекти ЕООД

Основна Информация

Дружеството е получател на два кредита, които не са ползвани по предназначение. Няма дейност.

ЕИК

175409154

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

40 853 659.37 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

51 096 070.48 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

30 753 053 евро (60 147 743.65 лв.)

Свързани лица

“Кен Трейд”, “Бромак”, “Агро финанс Консулт” ЕООД, Веселин Бушев

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Това дружество е учредено през 2008 г. и е сменяло собственика си неведнъж. През 2011 г., когато получава първия си заем от КТБ, то е 100% собственост на Веселин Бушев, а през 2014 г., когато малко преди затваряне на банката тегли втори заем – на „Кен Трейд”, е управлявано от Веселин Бушев. То бе прехвърлено на Родолюб Николич на 15.9.2014 г.

Активите му според последния отчет от 2011 г. са 42.6 млн. лева, вкл. 34 млн. лв. краткосрочни вземания и 8 млн. лв. инвестиции, загуба 1.5 млн. лева. Според доклада на парламентарната комисия, към 30.6.2014 г. то има отрицателен собствен капитал.

Дружеството има два заема – за 22.7 млн. евро (непогасена част 17.6 млн. евро) и 8.5 млн. евро. Заемите са отпуснати с цел закупуване на апартаменти в апарт хотел в Св. Св. Константин и Елена и придобиване на ДА, но вместо това дружеството е давало заеми на “Кен Трейд” и “Бромак”. По-конкретно дружеството бе замесено в осигуряването на средствата за увеличение на капитала на КТБ – операция, свързана с втория заем от 2014 г. Според решение на БНБ (виж Свързани материали), това е във връзка с включване на подчинен срочен дълг за 35 млн. евро в капитала от втори ред през 2014 г., докато според решението на КОНПИ по този начин “Бромак” връща на “Сентръл Техно Инвест” ЕАД по-голямата част от сумата в размер на 40 млн. лв., с която на 25 май 2013 г. са придобити акции от КТБ. По-конкретно, на 25.03.2014 г. КТБ отпуска заем на “Планасат” АД в размер на 5 млн. евро, сумата е преведена по сметка на “Кен Трейд”, оттам – по сметка на “Хидроенергийни проекти” ЕООД, от него – на “Бромак” ЕООД, откъдето парите отиват в “Сентрал Техно инвест” и накрая – в “ТЦ-ИМЕ”.

Освен това на 20 март 2014 г., когато дружеството получава втори заем от КТБ в размер на 16.5 млн. лева, то превежда сумата на “Кен Трейд” (тоест преводът от 5 млн. евро пет дни по-късно възстановява тази сума). Ако тези данни от различните източници, се съпоставят, те изглежда са част от една операция, усложнена от насрещни преводи между “Бромак” и “Сентрал Техно Инвест” и между “Кен Трейд” и “Хидроенергийни системи”. От доклада на AlixPartners става ясно, че целият заем е насочен към “Кен Трейд” – 8.5 млн. евро, които са използвани за частично погасяване на главница по заем от КТБ за “Кен Трейд”.

Докладът на Alix хвърля светлина върху първия кредит от 2011 г., част от който е изплатена. Най-големи суми са били разпределени към “Странд” – Бургас, “Синектик”, “Юлита 2002”, както и “ГМ Прес” (фалиралият собственик на “Стандарт” и Агенция “Блиц”).

Според доклада на AlixPartners сума в размер на 2.2 млн. евро е преведена на “Синектик”, като формира част от по-голям превод, достигнал до EFV International, чиято крайна дестинация още през 2011 г. е било Livero (дружеството, което през 2014 г. придоби Булгартабак, а сега е в ликвидация; през 2013 г. вземането на EFV от Livero e прехвърлено на TGI Middle East FZE – Дубай). Част от този по-голям превод е използван за финансиране на плащанията до Crusher като част от сделката за БТК Vivacom.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев на 24.08.2011 г. е сключен договор за 23.5 млн. евро “с крайна цел финансиране на Хелт енд Уелнес АДСИЦ и обслужване на текущия кредит на дружеството Хидроенергийни проекти ЕООД към КТБ АД” (има се предвид същия кредит). Това твърдение се различава от доклада на Alix. По договора от на 20.03.2014 г. са отпуснати 8.5 млн. евро с “цел плащане от страна на Кен Трейд ЕАД към КТБ АД по договор за цесия и / в случай на възникване на необходимост / обслужване на текущия кредит на дружеството Хидроенергийни проекти ЕООД към банката”

Няма обезпечения и по двата заема. Според доклада на парламентарната комисия, апарт хотелът в Св. св. Константин и Елена не е закупуван, а според AlixPartners не е построен и затова няма ипотека. Допълнителното проучване показа, че действително има започнат строеж на апартхотел върху терен, който е собственост на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ. Върху този терен е наложена възбрана от НАП през януари 2016 г.

Обезпечения

Не са учредени

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1220
ж.к. Надежда
ул. “Екзарх Стефан” № 61

Радолюб Николич

Радолюб Николич

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1220
ж.к. Надежда
ул. “Екзарх Стефан” № 61

“Кен Трейд” ЕАД

Бойко Генадиев Таков

5 000 лв.