Рент Мениджмънт АД

Основна Информация

Основано през септември 2013 г., това дружество се е занимавало основно с разпределяне на заеми. В несъстоятелност.

ЕИК

202726005

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

16 274 583 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

62 295 910 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

32 372 651 лв. и 27 938 889 евро (87 016 368.27 лв.)

Свързани лица

“Сентръл техно инвест” , “Сентръл техно пропъртис”, “ТЦ ИМЕ Вест” АД, ПФК “Ботев”, “Кен Трейд”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е създадено през септември 2013 г., като бордът му е съставен от служители на “Интегрирани пътни системи”.

То тегли два заема. В обвинителния акт са посочени: Договор за банков кредит от 04.12.2013 г., по който са усвоени  16 797 310  лева и анекс към него от януари 2014, в резултат на който са усвоени 6 382 000 лв.; Договор от 14.01.2014 г. , по който са усвоени 20 млн. евро.

От решението за несъстоятелност става ясно, че  24 млн. лева от първия заем са отишли в ПФК “Ботев” (заемът е с цел изпълнение на рамков договор с футболния клуб). Вторият заем в размер на 20 млн. евро е бил изцяло преведен на “Кен Трейд” в деня на отпускането му (15 януари 2014 г.).

Според доклада на AlixPartners, усвояването по първия заем е продължило от декември 2013 до 11 юни 2014 г., като са усвоени 23.2 млн. лева. “Всяко усвояване веднага е било прехвърляно на ПФК “Ботев”, който от своя страна прехвърля средствата на Инфраструктурна Компания; директно или чрез “Интегрирани Пътни Системи”.

Що се отнася до втория заем, средствата са разпределени от “Кен Трейд”, като най-големи суми са преведени за покупка на акции от “Петрол” АД (9.6 млн. лв. за покупка на акции от “Юлинор” в “Петрол” ; 25.2 млн. лв. са били внесени за покупка на акции “ВИП Пропъртис” в “Петрол”)

В края на 2014 г. бордът е сменен и за директори са вписани сръбски граждани.

“Рент мениджмънт” е в несъстоятелност от 22.12.2015 по молба на КТБ заради изискуеми вземания за 22.2 млн. евро и 25.7 млн. лева. Начална дата на неплатежоспособността – 14.11.2014 г. Наложена е обща възбрана и запор, а дейността е прекратена. Синдикът е одобрил списъкът на приетите вземания, в който е включена само КТБ (н). Производството е на етап осребряване.

Към 31 август 2015 г. активите на “Рент Мениджмънт” се състоят от вземания в размер на 67.1 млн. лева, от които 59.5 млн. лева дългосрочни вземания по предоставени от ответника заеми на трети лица. Запорът на банкови средства, става ясно от експертизата, е безсмислен, тъй като по сметки има под 1 000 лева, а в сейф – над 2 млн. лева.

Обезпечения

Невалидни обезпечения – залог на предприятието и особен залог на вземания по рамков договор с ПФК “Ботев”

Състояние към 1.5.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1618
бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 7

“Сентръл техно инвест” – 50% и “Сентръл техно пропъртис” – 50%

Милош Стянович – изпълнителен директор
Сава Видич
Роберт Дондур

Ванко Петров Митев – синдик

Записан капитал – 5 000 000 лв.
Внесен капитал – 1 250 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 7

“Сентръл техно инвест” – 50% и “Сентръл техно пропъртис” – 50%

Гергана Стоянова Илиева – изпълнителен директор
Даниел Димитров Добрилов
Мая Стефанова Вучева

Записан капитал – 5 000 000 лв.
Внесен капитал – 1 250 000 лв.