Инфраструктурна компания АД

Основна Информация

Основана е през 2010 г., като “ИПС Инфраструктури” и бе едно от работещите предприятия.

ЕИК

201134560

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

58 381 090

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

89 671 059 лв.

Кредити към 31.12.2014:

43.5 млн. лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

56 550 340.55 лв.

Свързани лица

Интегрирани пътни системи” АД, “ИПК Родина“, “Пътно поддържане – Габрово”, “Владение Консулт” (сега собственост на “Некст Инвест”),  “Булит 2007” (чрез прехвърляне, сега собственост на Славка Ристич), ПФК “Ботев”.

Цесии и прихващания

Цесии:
Прихващания:

12 233 114 лева

Подробно

“Инфраструктурна компания” наследява дъщерното дружество на “Интегрирани пътни системи” – “ИПС Инфраструктури”. Тя е изпълнител по много обществени поръчки, като водния цикъл на Велико Търново за 44 млн. лв.

“Инфраструктурна компания” имаше задължения за 89.6 млн. лева по пет заема. Към 30 юни 2014 г. – 10 дни след поставяне на КТБ под особен надзор, по сметките на “Инфраструктурна компания” са налични 39.5 млн. лева. Това е един от малкото големи кредитополучатели, който погасява кредити след 20 юни. Едно от обясненията е, че два дни преди фалита на КТБ ИПК “Родина” превежда средства от току-що усвоен кредит. Това позволява да се прихванат служебно средства на падежите на част от кредитите.

Според обвинителния акт на 2 април 2014 г. е сключен договор за заем на стойност 13 млн. евро с цел финансиране на дружествата Родина Пропъртис ЕАД, Бромак ЕООД и Интегрирани пътни системи АД и погасяване задълженията по кредит към КТБ АД на ТЦ-ИМЕ АД.

Общо задълженията към КТБ според отчета към 31.12.2014 г. са 43.5 млн. лева, има и големи други заеми.

Според отчета й за 2014 г. компанията има активи от 144 млн. лева. Огромната част от тях са вземания (над 104 млн. лева, в това число вземания по предоставени заеми – 65 млн. лева). Това е една от работещите компании – 49 млн. лева приходи от продажби.

Притежава акции и дялове в “Пътно поддържане Габрово” ЕООД, “Кожух Ванга”, IKBG Infrastructure company – Сърбия, ПФК “Ботев” (51%).

Отделни средства са използвани за погашения на ТЦ-ИМЕ – 13 млн. евро, “Юлинор” – 5.2 млн. евро, “Карне-M” – 1.46 млн. евро, “Ареском” – 0.5 млн. евро и “Юлита 2002” – 0.8 млн. лева (виж документи).

По документи тя е прехвърлена в собственост на двама жители на с. Ратково, Сърбия – Горан Бжелетич и Марко Мижич, които са придобили акциите на Веселин Бушев и Иван Йончев. Прехвърлянето става между юли и август 2015 г., има няколко опита за смяна на седалището, в началото на 2016 г. е сменен и директорът – Велин Велинов. През май 2016 г. е гласувана поредна смяна на седалището и директора – Божидар Йорданов Георгиев.

През октомври 2015 КТБ е успяла да поднови залог върху предприятието за част от дължимата сума.

През май 2015 г. два имота в Априлци, придобити след затварянето на банката от ИПС, са прехвърлени на Инвест-Л (компания, притежавана тогава от Лъчезар Ангелов Христов, а от август 2015 – от Симеон Симов, който чрез “Ботса” контролира и други дружества след фалита на КТБ). Предприети са действия за принудително изпълнение върху имоти в Чепеларе и с. Хвойна по иск на частна компания, показва справка в имотния регистър.

Подадени са два иска за обявяване на “Инфраструктурна компания” АД в несъстоятелност – на “Път” ООД (от август 2016 г.)  и на “Холсим България” АД (от януари 2017 г.).

През март 2017 г. КТБ е завела иск срещу прихващанията.

Обезпечения

Особен залог върху търговското предприятие по договор от 2010 на стойност 8.5 млн. лева; 15.4 млн. евро. Не са учредени предвидените ипотеки, според доклада на временната парламентарна комисия.

Според доклада на АликсПартнърс повечето залози не са вписани, с изключение на 3 млн. лева, отнасящи се до имущество в Пловдив.

Състояние към 1.05.2017 г.:

гр. София
ул.”Неофит Рилски”, № 32

Горан Бжелетич и Марко Мижич – Сърбия

Божидар Йорданов Георгиев
Драгомир Матеев Йорданов
Димитрина Костадинова Димитрова

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
р-н Витоша
бул. “Цар Борис Трети” № 159, ет. 7

Валери Карадачки – 99.98% и Иван Йончев – 0.01%

Валери Иванов Карадачки
Ивелина Василева Редовска
Иван Матеев Йончев

50 000 лв.