Транстрейдинг ЕООД

Основна Информация

Основана през 2003 г. “Транстрейдинг” е свързана с първоначалната ескпанзия на КТБ. Има два неиздължени кредита и слаба активност в последните години.

ЕИК

131093943

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

32 282 572 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

50 945 753 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

50 945 753 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

30 576 336 евро (59 802 115.24 лв.)

Свързани лица

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е основано през 2003 г. с първи собственик Валери Карадачки (ИПС).

През август Петър Дончев (р. 1989 г.) прехвърля дяловете на Марио Красимиров Първанов (“Сана”, “Партнер Лизинг”, “Хедж Инвестмънт”) чрез пълномощика му Едуард Милано.

Според последния публикуван баланс за 2011 г. има активи 39.3 млн. лева и условни активи – 56.5 млн. лева. Според последния отчет за 2011 г. дружеството отчита приходи за 463 хил. лева, а 93% от активите му са вземания и други заеми за предприятия. Към 30.09.2014 г. “Транстрейдинг” ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от КТБ общо в размер на 52 517 хил. лева.

“Транстрейдинг” ЕООД има два кредита – инвестиционен кредит в размер 6.6 млн. евро от 2010 г. и кредит за оборотни средства до 23.4 млн. евро от 2012 г. Първият кредит е за покупка на два имота в Пазарджик на стойност 874 хил. лв. и съответно е обезпечен с тези имоти, както и със залог на вземания. Вторият кредит е с първоначален размер от 6.1 млн. евро, с анекси през 2014 г. размерът е увеличен на 23 470 хил. евро. Част от тези средства са постъпили в “ТЦ-ИМЕ”, според решението на КОНПИ.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев кредитът от на 18.10.2010г е бил с цел “закупуване на 2 бр. недвижими имоти в с. Драгор, общ. Пазарджик, за сумата от 778 хил. лв. /съгласно Нотариален акт от 18.10.2010г./, тегления на каса на суми с обща стойност от 183 хил. лв., и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитни задължения към КТБ АД на дружествата КВ-Реал ЕООД, Корект Фарм ЕООД, Карне М ЕООД, Билдинг Рисорт ЕООД, Корси Маунтин Рисорт АД, Еми АД, Ем Стейт ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Юлита 2002 АД, Акванада ЕООД, Синектик ЕООД и Принт Инвест 1 ЕООД”.
На 18.06.2012 г. са отпуснати 6.1 млн. евро с цел “обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател Транстрейдинг ЕООД, както и на Хедж Инвестмънт България АД, Сън Сити 03 АД, Карне М ЕООД, Критие ООД, Оптима Интертрейд АД, Шип Инвест АД, Порт Русе ЕАД, Витро Инвест АД, Консулт АВ ЕООД, Пасифик Инвест АД, Ти Си Инвест АД, Гипс АД, Разградски териториален кадастър ООД, Врачански териториален кадастър ООД, Сливенски териториален кадастър ООД и Балкан българска телевизия ЕАД (ББТ)”. С анекс от 30.08.2012 г. са отпуснати още 1.07 млн. евро, но са усвоени при условия на револвиране 5.59 млн. евро, а с друг анекс на 07.06.2013 г. – още 3.5 млн. евро и след това с анекс от 09.12.2013 г. – още 2.56 млн. евро. Накрая на 24.01.2014 г. с друг анекс са отпуснати 10.243 млн. евро, а усвоени при условията на револвиране 10.87 млн. евро с все същата цел – финансиране на свързани с Василев дружества.

“Транстрейдинг” ЕООД финансирало и плащания към “Нибур Инвестмънт”, Румъния (виж “Домтех“) заедно със “Сливенски териториален кадастър”, превеждало е пари на “Краун Медия”, както и на редица други свързани дружества.

Справка в Имотния регистър показва, че през 2009 г. то е закупило 7 големи офиса в сграда в кв. Хаджи Димитър, част от които са продадени през 2009 до и 2012 г. на различни фирми. Въпреки наличието на имоти към отпускането на първия кредит, те не са използвани за допълване на недостатъчното обезпечение по него.

Дружеството е съдружник в “Спа и Балнео Център Марикостиново” (заедно с Фондация “Славяни”) и акционер в “Инвестиционно консултиране”, притежавало е акции в КТБ и “Вамо”.

Обезпечения

Отпуснатите два заема за общо 30 млн. евро са обезпечени с ипотека на стойност под 1 млн. лева на имоти в Пазарджик и залог на вземания по сметки.

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1618
ж.к. Красно село, бл. 199, ет. 1, офис №1

Марио Красимиров Първанов

Марио Красимиров Първанов

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
ж.к. Красно село, бл. 199, ет. 1, офис №1

Петър Антонов Дончев

Петър Антонов Дончев

5 000 лв.