Ню Трейд Груп АД

Основна Информация

Основана е през 2012 г. и е свързана с “Инкомс Телеком Холдинг”. По-голямата част от дълга е изчистена чрез цесии и прихващания.

ЕИК

202355831

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

21 596 903 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

21 640 085 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

“Инкомс Телеком Холдинг”, “Костенец ХХИ

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

8.9 млн. лв. и 2.85 млн. евро

Подробно

Дружеството е регистрирано през 2012 г. с първи адрес на ул. “Кукуш” № 2, където е седалището на “Инкомс Телеком Холдинг”. След фалита на банката самият “Инкомс Телеком Холдинг”, както и Стефан Бъчваров, Маргарита Русева и Йордан Радев за кратко влизат в управлението. Според отчета за 2015 г. “Инкомс Телеком Холдинг” е притежавал 99% от акциите, а 1% е имал Костадин Косев. На 20 май 2016 г. като едноличен собственик е вписано дружеството от Белиз “Дилеас Холдинг”, което участва в “Чалиндж Кепитъл” и е член на СД на “Костенец ХХИ”.

Съгласно списъка на необезпечените заеми “Ню Трейд Груп” е имало един заем с разрешен размер 11.25 млн. евро. Заемът е усвоен през 2012 г., когато са придобити и акциите в “БГ Тишу Пейпър” според отчета.

От 22 януари 2013 г. “Ню Трейд Груп” е едноличен собственик на това дружество, занимаващо се с лизинг и търговия, а в капитала му е апортирана машина за производство на тишу на стойност 17.5 млн. лева. Това съвпада с началото на производството на тоалетна хартия в “Костенец ХХИ”.

Дружеството не присъства в доклада на AlixPartners, което може да се дължи на това, че задълженията (или част от тях) са изчистени чрез прихващане. То не е анализирано и от одиторските компании, на чиито резултати стъпва докладът на Временната парламентарна комисия.

Обезпечения

Не

Актуално състояние

гр. Враца 3002, бул. “Демокрация” № 16, офис 4, 5, 6 и 7

Делиас Холдинг, Белиз

Иван Апостолов Апостолов – изпълнителен директор
Христо Петров Христов
Емилия Христова Златарева

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1309,  р-н Илинден, ул. “Кукуш” № 2, “Сграда Телеком”

“Инкомс Телеком Холдинг”

Лефтерия Петрова Петкова – изпълнителен директор
Костадин Иванов Косев
Величка Стоилова Сидова

50 000 лв.