Пасифик Инвест АД

Основна Информация

Новоучредено дружество, използвано за покупката на “Търговски парк Тракия”. В несъстоятелност. Прекратена дейност.

ЕИК

202660570

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

62 532 286 лв.

Кредити към края на 2013:

31 555 833 лв.

Кредити към 27.10.2015:

77 079 310 лв.
(съгласно списъка на приетите вземания)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

44 563 883 евро (87159379.29 лв.)

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството, учредено през 2013 г., е поредната компания, която използва кредити не за целта, за която са били отпуснати. То е собственост на ТЦ-ИМЕ и “Сентръл Техно Пропъртис”, като акциите на ТЦ-ИМЕ са запорирани.

Поводът за отпускането на кредит от 32 млн. евро е придобиването на “Търговски парк Тракия” ЕАД (от предишния собственик “Авионамс”), но само сумата от 12.5 млн. евро от първия транш на заема е използвана за тази цел.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев на 19.11.2013 г. е усвоен кредит за 31.97 млн. евро, който е бил “с крайна цел теглене на каса на сума в размер на 650 000.00 лв., покупка на акции от името на Юлинор ЕООД чрез ИП София Интернешънъл Секюритис,  и / в случай на възникване на необходимост / обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Пасифик Инвест АД, Хидроенергийни проекти ЕООД, Дивал 59 ЕООД, КиК Дизайн ООД, Евробилд Проект ЕООД, Елтауър ЕООД, Ареском ЕООД, ТЦ-ИМЕ Вест АД, Билдинг Рисорт ЕООД, Транстрейдинг ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Карне М ЕООД, Юлита 2002 АД, Биокемикъл БГ АД, Принт Инвест 1 ЕООД, Порт Инвест Русе ЕАД, БГ Корпорейшън ЕООД, Витро Инвест АД, Евробилд 2003 ЕООД, Ем Проджект 1 ЕООД, Корект Фарм ЕООД, Консулт АВ ЕООД, Инвестмънт Проджектс АД, Ти Си Инвест АД, Риъл Естейт Проджектс АД, Акванада ЕООД, Шип Инвест АД, Елизер ООД, Хедж Инвестмънт България АД, Оптима Интертрейд АД, Никкомерс 01 ЕООД, Корси Маунтин Рисорт АД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Технотел Инвест АД, Булит 2007 ЕООД и Критие ООД”.

От молбата на кредитора става ясно, че е поето задължение за учредяване на залог върху придобитите акции. Това не е направено, освен това не са платени лихви в размер на 1.2 млн. лева. Цената на сделката по придобиване на Търговския парк е значително по-ниска от сумата на кредита – 12.5 млн. евро. “Търговски парк Тракия” също е в несъстоятелност.

“Пасифик Инвест” и “Търговски Парк Тракия” ЕАД са превеждали средства и на ТЦ-ИМЕ АД. От доклада на “AlixPartners” става ясно, че най-големият превод е 39.2 млн. лева, получени от “Юлинор” и използвани за закупуване на акции от “Петрол”.

Дружеството е в несъстоятелност и с прекратена дейност от януари 2016 г. Според съда дружеството няма парични средства или ликвидно имущество, за да покрият разноските по процеса.

КТБ се позовава на това, че длъжникът е посочил в баланса си получения кредит като краткосрочно задължение, въпреки че е дължим на 10.04.2019 г., което според синдиците на банката е признание за предсрочна изискуемост.

Обезпечения

Невалидно учреден залог върху акциите на “Търговски парк Тракия” ЕАД.

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1614
р-н Овча купел
ул. “Обзор” № 11А

ТЦ-ИМЕ – 50% и “Сентръл техно пропъртис” – 50%

Дилян Тодоров Кузманов – изпълнителен директор
Наско Насков Стефанов
Борис Костадинов Зарев

Росен Георгиев Милошев – синдик

2 000 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1614
р-н Овча купел
ул. “Обзор” № 11А

ТЦ-ИМЕ – 50% и “Сентръл техно пропъртис” – 50%

Дилян Тодоров Кузманов – изпълнителен директор
Наско Насков Стефанов
Борис Костадинов Зарев

2 000 000 лв.