Търговски парк Тракия ЕАД

Основна Информация

“Търговски парк Тракия” е сред дружествата в несъстоятелност, които разполагат с имоти (в Пловдив). Собственост на “Пасифик инвест”, което също е в несъстоятелност.

ЕИК

201346612

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

0 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

28 734 980 лв.

Кредити към 2016:

35 771 549 лева

(приети вземания от синдика)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

23 693 907 лв. и 8 381 667 евро (40 087 022.77 лв.)

Свързани лица

Пасифик Инвест“, “ТЦ-ИМЕ”, “ТЦ-ИМЕ Вест

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е създадено през 2010 г. с първоначален собственик “Терем – Георги Бенковски”, което се вля в “Авионамс”. На 07.02.2011 г. поземлени имоти в гр. Пловдив са апортирани в капитала му с оценка 12.04 млн. лева. На 12.12.2013 г. акциите са прехвърлени на “Пасифик Инвест” – друг кредитополучател.

Самото “Пасифик Инвест” е усвоил 31.7 милиона със заявена цел за закупуване на акции в “Търговски парк Тракия”, но малка част са използвани за целта. Първоначалният транш от 12.5 милиона евро, усвоен на 19.11.2013 г., е изплатен на “Авионамс”, когато “Пасифик Инвест” е станало единствен акционер на “Търговски парк Тракия”.

Дружеството има три кредита – за оборотни средства в размер на 6 млн. евро, инвестиционен кредит за покупка на машини и съоръжения в размер на 2 млн. лева и кредит за инвестиции върху собствени имоти в Пловдив в размер на 15 млн. лева. Те са договорени през 2014 г. Усвоените средства, според доклада на Временната парламентарна комисия са превеждани към “ТЦ – ИМЕ” АД (14.991 млн. лева), “Пасифик инвест” АД (13.691 млн. лева – вероятно връщане на заем), “Сентръл Техно Инвест” ЕАД (2 млн. лв.) и др. От счетоводната експертиза по делото за несъстоятелност става ясно, че е предоставен и заем на “ТЦ-ИМЕ Вест” в размер на 11.735 млн. лева.

От проследяването, извършено от AlixPartners става ясно, че 13.7 милиона лева от първия кредит в крайна сметка се използва за частично финансиране на покупката на “Юлинор” на акции в “Петрол”. Вторият заем за 6 млн. евро заедно със средства на други кредитополучатели финансира подчинен срочен дълг от “ТЦ-ИМЕ” внесен в капитала на КТБ в размер на 35 млн. евро, както и покупката на акции от “Хелт енд Уелнес”. Заемът от 2 млн. лева е прехвърлен през 2014 г. на “Синектик” и “ТЦ-ИМЕ” АД.

На 26.10.2015 е открито производството по несъстоятелност, а на 13.05.2016 “Търговски парк Тракия” е обявен в несъстоятелност и е постановено да започне осребряване на имуществото.

Процесът се бави от молби за удължаване на срокове на “Пиления Комерс”, Сейшелски острови. Това дружество е придобило в резултат на цесия от 9 август 2015 г. и предварителен договор за покупко-продажба на имот вземане на “Джи Ти Капитал” на стойност 6.85 млн. лева. “Пиления” е придобило вземането на “Джи Ти Капитал” (дружество, свързано с пловдивски бизнесмени) във връзка с договор за покупка на имот на “ТП Тракия” от 10 декември 2014 г.  и претендира за неустойка по него. Синдикът беше поставил това вземане преди вземането на останалите кредитори – КТБ и НАП, но след възражение на НАП е отхвърлил привилегията и сега офошорката има същата поредност на вземането като КТБ и НАП.

Обезпечения

Вземания по сметки в КТБ

Актуално състояние

Пловдив 4023, р-н Тракия, ул. “Цар Симеон” № 2

“Пасифик инвест”

Росен Милошев – синдик

12 041 100 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

Пловдив 4023, р-н Тракия, ул. “Цар Симеон” № 2

“Пасифик инвест”

Наско Насков Стефанов
Борис Костадинов Зарев
Дилян Тодоров Кузманов – изпълнителен директор

12 041 100 лв.