Партнер лизинг АД

Основна Информация

Лизингово дружество, чийто ресурс се осигурява почти изцяло от КТБ и финансира предимно проекти, свързани с мажоритарния акционер на банката Цветан Василев и неговия бивш партньор Делян Пеевски

ЕИК

175411479

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

109 901 752.29

Кредити при затварянето на банката:

133 866 180.16

Кредити към 30.9.2014:

139 млн. лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

141 505 329 лева

Свързани лица

“Сафинко холдинг”
Чрез “Афлик България” (до 2014 г.) – “Алфа Кепитъл“, “Велес груп“, “Порт Инвест Русе“, “Оптима Интертрейд“, “Шип Инвест” и др.
Чрез “Неда 21” (до 2014 г.) – ЗАД “Виктория”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

6 287 606 лв.

Подробно

“Партнер лизинг” има задължения по 130 кредита на обща стойност 136 млн. лева към 2015 г. Задълженията са обезпечени частично с ипотека на производствена сграда, земя и залог на машини. 100% от лизинговите договори са кредитирани от банката, според доклада на временната парламентарна комисия. Също според него е установена просрочена главница и лихви за 127 дни.


Най-голямата експозиция е към ИПК “Родина” 1, за която Цветан Василев заяви в интервю за BiT, че Делян Пеевски дължи над 80 млн. лева на банката. (Новата печатница, преименувана на  “Принт трейдинг” има задължения към финансови институции над 152 млн. лв. през 2013 и 2014 г. Тя е собственост на “Дореко комерс”, което е под контрола на “Дореко”, Британски Вирджински острови.)

Според доклада на AlixPartners неизплатените кредити на “Принт Трейдинг” пък възлизат на 95.7 млн. лева, а общата експозиция на “Партнер Лизинг” към КТБ е 139.1 млн. лв. Възможно е “Партнeр Лизинг” да е била използвана главно за заобикаляне (поне видимо) на наредби на БНБ за ограничаване на концентрацията на кредитната експозиция на КТБ към отделни фирми или свързани лица, пише в него.

Лизинговата компания, която стои зад финансирането освен на печатницата, и зад инфраструктурните проекти и инвестициите в кораби, поне първоначално остана под контрола на Цветан Василев. През април 2015 г. като собственик на “Партнер Лизинг” се заявява сливенската “Мел Финанс”, която от своя страна се притежава от “Сефинко Холдинг” – Швейцария. “Мел Финанс” отдавна е свързанa с Василев, който дори бе член на Съвета на директорите. Гюнайдан Рамадан, който представлява лизинговото дружество от август 2015 г., е от Добрич, а на негово име се водят множество компании. Според синдиците на КТБ дружеството е под контрола на Цветан Василев, тъй като вписванията се правят от близкия до него адвокат Ивайло Боев, но след 2015 г. няма вписвания в ТР. 

Според самия Цветан Василев “всички вземания са клиринговани с помощта на лъжесвидетеля. Вероятно от някои от тях се е възползвал самият той, а от други – кредитираните (предимно медийните авантюри на Пеевски)”.

На 14.4.2015 г. са подадени искове от временните синдици на КТБ срещу прихващанията на компанията. През 2015 г. решено да се закрият всички клонове. Според публикации на БГНЕС, Блиц и др., част от камионите, предоставени на лизинг на “Агрокомплект”, са прехвърлени на “ИСА 2000” ЕООД и “Хидропарк 2011” ЕООД. На 9 февруари СГС решава по иск на “ИСА 2000” вследствие на извършена продажба от заложния длъжник “Партнер Лизинг” АД, заложното задължение не съществува за ищеца “ИСА 2000” ЕООД като погасено относно 17 товарни автомобила, предмет на Договор за покупко-продажба на МПС от 28.07.2015 г.

Друга индикация за проблеми е разпореждане на Морската администрация, която е установила швартоване към брега на два тласкача и три несамоходни съда, собственост на “Партнер лизинг”, без екипаж край Силистра през зимата. Това показва, че корабите очевидно са били изоставени. 

Според синдиците на КТБ Кристи Младенова и Ангел Донев дружеството е извършило и поредица прехвърляния на негова собственост – през 2015 г. е извършено разпореждане със заложено в полза на банката имущество, предмет на образувано изпълнително дело – 33 бр. товарни автомобили; при опит за изпълнение – публична продан на 5 бр. плавателни съдове – кораби и баржи, находящи се в акваторията на Пристанище Силистра, на които КТБ АД (н) е ипотекарен кредитор, с вписани в регистъра на корабите в Пристанище Лом първи по ред морски ипотеки, като „Партнер Лизинг“ АД се е разпоредило в полза на „Петрол Енерджи“ ЕООД, гр. Пловдив. Според синдиците липсва достатъчна информация за притежаваните от „Партнер Лизинг“ АД към 20.06.2014 г. и отдадени на лизинг МПС, които след тази дата са били прехвърлени (включително и срещу символични цени).

През август 2016 г. бе обявен търг за сградите и терена печатницата на “Принт Трейдинг” при начална цена от едва 2.314 млн. лв. При втория търг печатарският комплекс бе закупен от „София Принт Инвестмънт“ ЕООД – дъщерно дружество на „Печатница София“ ЕООД, срещу цена от 4,4 млн. лева. Ключовото тук е, че печатницата се продаваше без машините.
“Печатница София” ЕООД е свързана с Делян Пеевски – на 19 май 2016 г. Делян Пеевски купува най-голямата печатница в България – “А. Е. Бест съксес сървисис България” купи от “168 часа” ЕООД крилото на полиграфическия комбинат, а през 2014 г. “Карано пропъртис” придоби комбината също от компания на Венелина Гочева. Управителят на “Печатница София” ЕООД Владимир Георгиев е и председател на борда на директорите на “Принт трейдинг”, което е основният длъжник на “Партнер лизинг”.

Обезпечения

Ипотека на сграда и земя на стойност 18.199 млн. лева, залози на машини и съръжения и на бъдещи вземания и др.

Актуално състояние:

гр. София 1000, бул. “Витоша” № 10, ет. 5, ап. 19, email: z.belinova@partner-leasing.com

Мел Финанс – 299 хил. акции, Илия Дончев – 1 акция

Гюнайдън Расим Рамадан – Изпълнителен директор
Станислав Петров Паунов
Добромир Василев Донев

300 000 акции с номинал 1 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1000, бул. “Витоша” № 10, ет. 5, ап. 19, email: z.belinova@partner-leasing.com

“Неда 21” – 45%, “Афлик-България” – 45%, Златка Белинова – 10%

Златка Нанкова Белинова
Даринка Петрова Христова
Христо Първанов Русинов