Алфа кепитъл АД

Основна Информация

Фирмата е създадена през 2013 г. и е използвана единствено с цел да участва в придобиването на контрол над “Петрол”.

ЕИК

202658967

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

95 006 201 лв.

Кредити при затварянето на КТБ (20.6.2014 г.):

101 349 481 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г.:

141 441 591 лв.

Свързани лица

“Петрол”, “Елит Петрол“, “Нафтекс Петрол“,”Сентръл техно инвест”, “Сентръл техно пропъртис”, Гриша Ганчев.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Алфа кепитъл” е основано през юли 2013 г. от “Афлик България” и “Сентръл техно инвест”, които са внесли по 750 хил. лв. уставен капитал в набирателната сметка в КТБ. “Афлик България” е собственост на Afflick Limited, Великобритания. Регистрирано на столичната ул. “Дебър” №17, където дълги години е седалището на “Бромак” – едноличното дружество на Цветан Василев, чрез което той контролира КТБ. Изпълнителен директор на “Афлик” е Едуард Милано (“БГ Корпорейшън” и др.).

По времето, когато кредитът е отпуснат, в борда бе Бисер Лазов, който бе в управата на редица свързани компании, а след затварянето на банката се превръща в свидетел на прокуратурата срещу Василев. В борда е бил и починалият член на надзорния съвет на КТБ Янчо Ангелов. “Афлик” е мажоритарен акционер в българските дистрибутори на “Киа” и “Субару”, в “Б.Л. лизинг”, има и 45% в “Партнер лизинг”. Освен това има и 50% дял в “Шип инвест”, което контролира Русенската корабостроителница.

“Сентръл техно инвест” пък е регистрирано на друг традиционен адрес на Василев – ул. “Дамян Груев” №46. То е собственост на “ТЦ ИМЕ вест”, което е основано от дружеството на банкера “Технологичен център – Институт по микроелектроника”, а впоследствие е собственост поравно на “Вивес” и “Рема трейд”. Двете компании контролират редица финансирани от КТБ фирми.

На 17 октомври 2013 г. дружеството сключва рамков договор с КТБ за инвестиционни кредити с общ лимит до 150 млн. лв. На 2 декември по тази линия компанията получава 120 млн. лв. кредит, на същата дата тя превежда 104 млн. лв. на инвестиционен посредник “Капман”, чрез които придобива 48% от капитала на “Петрол”. Продавач е ЧСИ, като действията се случват буквално дни, след като в дългогодишната акционерна война Ершов-Събев везните се накланят към първия.

Придобиването е предшествано от кредит в размер на 16.2 млн. лева, отпуснат от КТБ на новоучредената компания “Ойл Енерджи Трейдинг” през април 2013 г. Този кредит е гарантиран с 47% от “Петрол”, притежавани от “Петрол Холдинг”. Просрочването на заема позволи придобиването на 47% от “Петрол” чрез ЧСИ през декември 2013 г. После това варненско дружество, собственост на Цветан Христов, е придобито от “Сагара Трейд” – компания с директор Здравко Босаков,  а вземането на КТБ от “Ойл Енерджи” е изкупено от “Карне М” (друг длъжник на КТБ)

Според доклада на временната парламентарна комисия 5.6 млн. лв. от усвоения кредит са отишли за погасяване на лихви по него, а 2.5 млн. лв. са преведени на фирма в Дубай като комисионна по сделката за “Петрол”. Дни след придобиването на пакета на 10 декември 2013 г. 20% от “Петрол” са прехвърлени на “Корект фарм” (вероятно с цел да се избегне необходимостта от отправяне на търгово предложение към миноритарните акционери). “Корект фарм” в същия ден тегли 10 млн. лв. заем от КТБ, които превежда на “Алфа кепитъл” и остава да му дължи 32 млн. лв.

Така заедно с “Корект Фарм” “Алфа Кепитъл” притежава 53% от Петрол АД, като и в двата случая е налице валиден залог върху акциите.

След това “Алфа Кепитъл” прави 26,8 млн. лева погасяване на кредита към КТБ.  Остатъкът от дължимата сума – 32 млн. лв., е придобита чрез цесия от от “Торинекс” (дружество, свързано с Гриша Ганчев).

Освен това в края на 2014 г. регистрцията му е преместена в Ловеч на адреса на притежавания от Ганчев хотел “Ловеч” (както и самият “Петрол” и редица други свързани дружества).

След съдебни саги през юли 2015 г. “Алфа кепитъл” е обявено в несъстоятелност и се управлява от постоянен синдик (решение на Ловешкия ОС на 10 юли 2015 г., с начална дата на неплатежоспособността 25.6.2014 г.). На 18.12.2015 г. съдът постановява прекратяване на дейността и започване на осребряване на имуществото.

Дружеството все още контролира 28.85 % от “Петрол”, но вече ключови активи на дистрибутора на горива не са част от него, така че възможността чрез продажбата му да се възстановят отпуснатите кредити намаля.

Според синдиците поради производството по несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение върху акциите, въпреки особения залог.

Освен акциите в “Петрол”, дружеството е разполагало и с краткотрайни активи – вземания и парични средства за 30.5 млн. лева, според съдебно-счетоводната експертиза.

Обезпечения

Особен залог на 31 516 746 обикновени акции, представляващи 28.85% от капитала на “Петрол” АД

Актуално състояние: В несъстоятелност

гр. Ловеч-5500, Търговска 12

Сентръл техно инвест – 50%, “Сентръл техно пропъртис” – 50%

Росен Милошев – синдик
СД е лишен от правата си с решението за прекратяване на дейността

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София-1612, , ж.к. Лагера, бл. 62, вх. Г, ет. 6, ап. 89

Сентръл техно инвест – 50%, “Афлик-България” – 50%

Неда Петрова Иванова
Румен Лазаров Туневски
Крум Тодоров Кузманов