Оптима Интертрейд АД

Основна Информация

Основана е през 2013 г. и няма друга дейност освен разпределяне на кредити. В несъстоятелност

ЕИК

202660623

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

58 466 346 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.)

68 454 050 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

48 891 880 евро (95 624 205.66 лв.)

Свързани лица

“Сентръл Техно Пропъртис”, “Афлик България”, “Сагара Трейд”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Акционери са “Сентрал Техно Пропъртис”, “Афлик” и “Сагара Трейд”. “Сентръл Техно Пропъртис” е с едночилен собственик “ТЦ ИМЕ Вест” и се управлява от Веска Зарева, която е била директор на “Кен Трейд” и “ТЦ ИМЕ Вест”. “Афлик” се управлява от Едуард Милано, когото КОНПИ приема за подставено лице на Цветан Василев, а “Сагара” – от Здравко Босаков (управител на “Бромак Финанс” и др.). Дружеството има два заема – за 30 млн. евро и 5 млн. евро без обезпечение. Трябвало е заемите да финансират инфраструктурни проекти и оборотни средства, но са използвани за други цели.

Според БНБ “Оптима Интертрейд” е получило средства от заеми от “Хедж Инвестмънт”, както и кредит от КТБ (общо 13 млн. евро), които на 25.03.2014 г. превежда по сметка на “Бромак” ЕООД. По този начин е осигурен ресурс за увеличаване на капитала на самата КТБ чрез подчинен срочен дълг. Съгласно доклада на парламентарната комисия освен това дружеството е наредило плащания и към “Аквафинанс” ЕООД (1.495 млн. лева). В този доклад не се говори за първия кредит в размер на 30 млн. евро.

Едва от доклада на AlixPartners става ясно, че половината от този кредит е постъпила в Интегрирани пътни системи, а останалите 15 млн. евро – в “Хедж Инвестмънт България”, където заедно с други средства формират сумата от 43.3 млн. лева, преведена на “Кей Ти Ес Инвест” (името е сгрешено в българската версия на доклада) с основание “договор за продажба на акции не телеком”. По-голямата част от тези средства се оказва в сметки на “Кей ти Ес” и “МДМ Линкс” в ПИБ.

Според постановленията за привличане на обвиняеми на 19.07.2013 г. е отпуснат заем на стойност 30 млн. евро с крайна цел финансиране на Кей Ти Ес Инвест чрез Хедж Инвестмънт България АД за покупка на акции в Телеком АД (впоследствие преименувано на Авионамс АД), и за обслужване / в случай на възникване на необходимост / на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Дивал 59 ЕООД, Биокемикъл БГ АД, Гипс АД, КООП Инвестмънт ЕАД, Акванада ЕООД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Сън Сити 03 АД, Бургас Мийт ЕООД, Хедж Инвестмънт България АД, БГ Корпорейшън ЕООД, Елтауър ЕООД, Транстрейдинг ЕООД, Карне М ЕООД, Никкомерс 01 ЕООД, Ем Стейт ЕООД, КиК Дизайн ООД, Юлита 2002 АД, Ти Си Инвест АД, Корси Маунтин Рисорт АД, Булит 2007 ЕООД, Риъл Естейт Проджектс АД, ТЦ-ИМЕ Вест АД, Ем Проджект 1 ЕООД, Витро Инвест АД, Инвестмънт Проджектс АД, Корект Фарм ЕООД, Си Ди Мениджмънт ЕООД, Си Ди Дивелопмънтс АД, Елизер ООД, Консулт АВ ЕООД, Ем Стейт ЕООД и Шип Инвест АД.
А на 25.03.2014 г. е сключен договор за 5 млн. евро с крайна цел финансиране на подчинен срочен дълг от страна на ТЦ-ИМЕ АД.

НАП налага запор за 40% от акциите, собственост на “Афлик”. Няма публикувани отчети. Искът за обявяване в несъстоятелност е от 13.5.2015 г.

На 20 септември 2016 г. дружеството е обявено в несъстоятелност, като производството е спряно до предплащане на разноски. От материалите по делото става ясно, че дружеството не може да бъде открито на адреса и не е подавало отчети, вкл. в НАП.

 

Обезпечения

Учредени са само залози на вземания по сметки в банката

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1330
ж.к. Красна поляна, бл. 26Б, вх. Г, ет. 4, ап. 87

“Сентръл техно пропъртис” – 40%, “Афлик-България” – 40%, “Сагара трейд” – 20%

Васил Савов Бояджиев – изпълнителен директор
Любомир Михайлов Капитански
Христо Минчев Христов

1 000 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1330
ж.к. Красна поляна, бл. 26Б, вх. Г, ет. 4, ап. 87

“Сентръл техно пропъртис” – 40%, “Афлик-България” – 40%, “Сагара трейд” – 20%

Асен Русенов Манев
Петър Иванов Лимбов – изпълнителен директор
Красимир Генов Керанов

1 000 000 лв.