Велес Груп АД

Основна Информация

Основано през 2013 г., това дружество няма дейност. То наследява кредит на стойност 40 млн. евро, който първоначално е отпуснат от КТБ на Alkianel

ЕИК

202661283

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

70 365 840 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

78 223 806 лв.

Кредити към 2016:

98 421 547 лв.
(приети вземания, включително 78 223 806 лв. просрочена главница)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

107 364 186.72 лв.

Свързани лица

“Афлик България”, “Гипс Трейд”, “Гипс” АД, “Сентрал Техно Инвест”, “Оптима Интертрейд“, “Русенска корабостроителница Запад“, “Порт Инвест Русе“, “Шип Инвест“.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Акционери на “Велес Груп” са “Афлик България” (49%), “Гипс Трейд”, което е собственост на “Гипс” АД (компания под контрола на Бисер Лазов) и Пламен Василев, който представлява „Гипс Трейд”.

През 2015 г. Съветът на директорите е сменен изцяло с Любомир Михайлов Капитански, Васил Савов Бояджиев, Христо Минчев Христов (“Оптима Интертрейд”).

Дружеството е в несъстоятелност с решение от 18.12.2014 с начална дата 13.11.2014.  За синдик по предложение на КТБ е избран Росен Милошев, който е синдик и на други от големите длъжници, сред които “Глас Индъстри”, “Алфа Капитал”, “Пасифик инвест”. Делото се движи бавно.

В списъка на приетите вземания, обявен на 28 април, са включени задължения към КТБ в размер на 98 421 хил. лева, в това число главница 78 224 хил. лева. Не е посочен друг кредитор.

Активите включват вземания от свързани предприятия и други вземания – 78 942 хил. лв. (2014). Според балансите дружеството не притежава парични средства в брой, не притежава ДМА и НДА. Според AlixPartners единственият му актив са “вземания от свързани дружества”.

Дружеството наследява кредит от 40 млн. евро на Alkianel, използван за финансиране на покупката от “DEWA Internationl” на акции на КТБ, впоследствие продадени на ВТБ. Alkianel е регистрирано в Британските Вирджински острови и според данните от Panama Papers има същият акционер и е ползван същият регистратор като Панамската Cibole Services Incorporated – собственик на едноименното дружество в България, което контролираше приватизираната с пари от КТБ “Техноекспортстрой”.

Ha 13.08.2013 е сключен договор с Alkianel за заместване в дълг. Според доклада на Временната парламентарна комисия от тях 6 млн. лева са преведени към “Сентрал Техно Инвест” ЕАД и “Дивал 59” ЕООД. Според доклада на AlixPartners обаче, 27.5 млн. евро са използвани за погасяване по кредит на DEWA International, а 4.5 млн. евро – кредит на “Критие”.

Дружеството е усвоило и остатъка от 5.9 млн. евро и е наредило поредица плащания, в това число 1 млн. евро са прехвърлени по сметки на името на Михаела Христова Калайджиева (НУРТС, Виваком) и 2.2 млн. лева (1.1. млн. евро) са използвани за финансиране на плащане на стойност 3.9 млн. лв. от “ТЦ-ИМЕ” към “Краун Медия”, откъдето са финансирани плащания на “ТВ7” и “ББТ”. Останалото са по-малки трансфери.

Обезпечения

Залог на бъдещи вземания, който не е вписан

Актуално състояние: Производство по несъстоятелност

гр. София 1324
район р-н Люлин
ж.к. Люлин, бл. 917, вх. В, ет. 2, ап. 49

Гипс трейд АД – 50%, Афлик България ЕАД – 49.99%, Пламен Кирилов Василев – 0.01% (50 акции)

Христо Минчев Христов – Изпълнителен директор
Васил Савов Бояджиев
Любомир Михайлов Капитански

500000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1324
район р-н Люлин
ж.к. Люлин, бл. 917, вх. В, ет. 2, ап. 49

Гипс трейд АД – 50%, Афлик България ЕАД – 49.99%, Пламен Кирилов Василев – 0.01% (50 акции)

Ани Христова Атанасова
Цветелина Атанасова Атанасова
Любен Дунчев Стойков

500000 лв.