Русенска корабостроителница Запад АД

Основна Информация

Основана е през декември 2013 г., като през февруари 2014 г. договоря с Русенска корабостроителница покупко-продажба на търговското й предприятие. Заемите са използвани основно за рефинансиране на задължение към Moana

ЕИК

202855295

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013

0 лв.

Кредити при затварянето на банката:

40 795 680 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

16 971 121 евро (33 192 627.59 лева)

Свързани лица

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

10.5 млн. лева, 2.5 млн. евро, 219 хил. щ.д.

Подробно

Последното дружество във веригата собственици на корабния завод в Русе, Русенска корабостроителница Запад е собственост на “Сана Парк Ризорт Мениджмънт”, “Гипс Трейд”, “ВИП Пропъртис” и “Глобални пътни системи”. (Схемата за придобиване на корабния завод е описана в частта за “Шип инвест“)

Учредена е през декември 2013 г. и получава кредити от 28,5 млн. евро за закупуване на предприятието и активите. В действителност средствата са използвани са изплащане на дълга към Moana Corporation.

Част от настоящите и бившите директори, включително изпълнителния директор Митко Димитров са и в управата на “Русе Шипбилдинг Къмпани”, учредено през септември 2014 г., след фалита на КТБ.

И двата заема не са усвоени напълно. При първия неусвоената част е свързана с условие за вдигане на запора върху активи на “Русенска корабостроителница” към “Креди Агрикол”. Усвоеният кредит (20.5 млн. евро) се използва за изплащане на заема на “Азпарс” към Moana. От втория заем не са усвоени 2.442 млн. лева, а останалото е използвано за погасяване на лихви.

Предприятието е заложено пред КТБ и пред “Русенска корабостроителница” АД. От вписванията в имотния регистър става ясно, че “Русенска корабостроителница” е поискала изпълнение спрямо отделни активи. Наложена е и възбрана от ЧСИ във връзка със задълженията към КТБ, както и по три иска на физически лица.

През април 2016 г. КТБ е дала съгласие да се пристъпи към изпълнение спрямо заложените активи, които включват производствени, търговски и жилищни сгради.

КТБ е подала на 16.5.2016 г. молба за обявяване в несъстоятелност, която е прехвърлена в Русенския съд. Във връзка с “предприети действия по прехвърляне на имотите на дружеството на трети лица”, съдът е наложил обща възбрана и запор и е назначил синдик.

Според доклада на AlixPartners обаче искът на КТБ е на второ по ред място след този на “КИК дизайн” – друг кредитополучател на КТБ.

Според синдиците на КТБ, на 31.01.2011 г. „КИК-Дизайн” ООД е придобило вземанията, които КТБ АД (н) има от „Корабостроителница Русе” АД. А на 31.07.2015 г. „КИК-Дизайн” ООД, прехвърля вземанията си от „Корабостроителница Русе” АД на „ФОКС Къмпани” ЕООД. На 13.01.2016 г. „ФОКС Къмпани” ЕООД е прехвърлило вземанията си  на „Ню Лайт Хаус” ЕООД. На 25.04.2016 г., денят в който КТБ АД (н) вписва пристъпване към изпълнение срещу търговското предприятие на „Русенска корабостроителница – Запад“АД, „Ню Лайт Хаус” ЕООД също вписва пристъпване към изпълнение. В резултат представителите „Русенска корабостроителница – Запад“ АД, са предали държанието върху заложеното имущество в полза на „Ню Лайт Хаус” ЕООД. На 29.06.2016 г.  „Ню Лайт Хаус” ЕООД продава на купувача „Фабриа” ЕООД част от обременените с особен залог вещи. На 05.07.2016 г. е подписан втори Договор за покупко-продажба на движими вещи по реда на ЗОЗ между заложния кредитор „Ню Лайт Хаус” ЕООД и купувача „Фабриа” ЕООД, с който „Ню Лайт Хаус” ЕООД, от свое име и за сметка на „Русенска корабостроителница – Запад“ АД, е продало на купувача „Фабриа” ЕООД обременените с особен залог вещи. Общата продажна цена на ДМА по двата Договор за покупко-продажба на движими вещи по реда на ЗОЗ (машини и съоръжения) е само 199 900 лeвa. На 11.08.2016 г. „Фабриа” ЕООД, е продало движимите вещи на „ВИП Осем” ЕООД, а с Договор за наем от 15.08.2016 г. „ВИП Осем” ЕООД ги е отдало под наем на „Русенска Корабостроителница” АД. Част от активите на „Корабостроителница Русе” АД в крайна сметка са активите, които са собственост на „Русенска Корабостроителница – Запад“ АД, и които са продадени от „Ню Лайт Хаус” ЕООД на „Фабриа” ЕООД, твърдят синдиците на КТБ.

Синдиците твърдят също, че на на 18.05.2016 г. е сключен договор с “Русенска корабостроителница” за отдаване под наем на имоти, сгради, машини, съоръжения, инсталации, МПС и друг производствен инвентар за строителство и ремонт на кораби при наемна цена в размер на 2000 лв. без ДДС на месец при срок на действие на договора – 2 години. Това дружество през юни 2016 г. сменя адреса си от Русе на Ямбол. В момента то се управлява от Костадин Гущанов, който е свързан с “Фючър Индъстри” – част от схемата по придобиране на “Русенска корабостроителница”.

Но самата “Русенска корабостроителница”, Ямбол също е обект на особен залог пред КТБ, тъй като обезпечава задължения на “Азпарс”.

Обезпечения

Залог на търговското предприятие в полза на КТБ

Актуално състояние

гр. Русе 7000, ул. “Матей Стойков” № 5

Роза Евтимова Лимбова
Митко Сашев Димитров – изпълнителен директор
Емил Диамандов Касабов

Росен Милошев – временен синдик

1 млн. лв.
Внесен капитал:
250 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. Русе 7000, ул. “Матей Стойков” № 5

“ВИП пропъртиз” – 25%, “Сана парк ризорт мениджмънт” – 25%, “Глобални пътни системи” – 25%, “Гипс трейд” – 25%

Николай Андреев Колев – изпълнителен директор
Роза Евтимова Лимбова
Диана Колева Стойкова

1 млн. лв.
Внесен капитал:
250 000 лв.