Водстрой 98 АД

Основна Информация

Дружеството е създадено за приватизацията на Водно стопанство – Сливен, но се превърна в една от най-големите строителни компании. Придобито от “Хидрострой” АД.

ЕИК

119081953

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

33 661 529 лв.

Кредити при затварянето на банката:

34 649 038 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Създадено е през 1998 г. като работническо-мениджърско дружество с цел да приватизира сливенското поделение на “Водно строителство”, което впоследствие се влива във “Водстрой 98”. Най-голям дял тогава имат Румен Маринов Йончев (в момента – депутат от ЗНС) и Петко Александров Геров. През 2008 г. най-голям дял има Петко Геров – 6 796 акции

През 2008 г. “ПМ Контрол” купува 96% от капитала на дружеството, като по-късно увеличава дела си до почти 99.9%. Това става с увеличение на капитала, при което “ПМ Контрол” апортира свое вземане от “Водстрой 98”. “ПМ Контрол” е дружество на Иван Мирински, който отрича приписваните му връзки с Делян Пеевски. Той се разграничава още по-категорично и от Цветан Василев. В писмо до медиите Мирински обясни, че е ползвал кредити от банката, но бил подставен под натиск “да работя с неговите фирми “Интегрирани пътни системи” АД, “Инфраструктурна компания” АД и “Велдер инженеринг” ООД”, а “през последните месеци от банката на г-н Василев отказват да извършват елементарни операции, които всяка банка трябва да изпълнява за клиентите си. Включително – отказват да изпълняват платежните документи за нареждане на налични суми от сметките на “Водстрой 98″ АД към доставчици на обектите ни.”

През май 2016 г. “Водстрой 98” обяви, че ще бъде придобита от “Хидрострой” АД, компания под контрола на бившия шеф на АПИ Велико Желев и Иван Желев. Сделката е финализирана през юни, като Мирински напуска управлението, а изпълнителният директор Момчил Борисов запазва поста си.

Дружеството бе собственик на “Промишлено строителство холдинг” (друг длъжник на КТБ), което продаде през 2014 г. Същото притежава и “Люк” АДСИЦ, което развива проекта за “Пфое Мол”, както и 50% от “Водмар” – дружеството – концесионер на пристанището в Несебър.

Дружеството е имало 50% от “Еврохидросистеми” заедно с ИПС АД и “Инфраструктурна компания”. Това е дружеството, което е изпълнявало европроекта за модернизация на ВиК мрежата на Велико Търново.

Малко след затварянето на КТБ компанията рефинансира задълженията си към банката в държавната Българска банка за развитие, която по това време кредитира и други бизнеси, свързвани с Пеевски.

Сред големите проекти на “Водстрой 98” са обновяване на пространството около НДК, ремонта на Централна гара – София, “Арена Бургас” и Северната скоростна тангента. “Водстрой 98” трябваше да бъде участник в строителството на “Южен поток” (чрез “Промишлено строителство холдинг”) и един от лотовете на АМ “Хемус” преди двата проекта да бъдат спрени.

През 2014 г. компанията е имала приходи от дейността в размер на 156,7 млн. лв. (близо два пъти повече от 2013 г.) и печалба от 16,8 млн. лева. В класацията на “Капитал” за 2015 г. компанията е на първо място в сектора с оборот 292 млн. лв. и печалба от 22 млн. лв.

Дружеството имаше задължения от 35 млн. лева към КТБ, покрити чрез кредит от Българска банка за развитие. Вписани са три залога върху предприятието в полза на ББР. Първите два са от 2014 г. – съответно за 46 млн. лв. и 4.5 млн. лева. Последният залог от юни 2016 г. е за 10.481 млн. лева – допълнително предоставен кредит съгласно Анекс 015 към Договора за кредит от 13.08.2014 г. От договора за залог става ясно, че общо задълженията на “Водстрой 98” към ББР са достигнали 57.4 млн. лева. От отчета се вижда, че в края на 2014 г. е имало е заем към ПИБ, който следва да е погасен.

Дружеството не е отразено в докладите на Временната парламентарна комисия, AlixPartners и решението на КОНПИ.

Обезпечения

n.a.

(Дружеството присъства в списъка на заемите с липсващо или недостатъчно обезпечение по по чл.62, ал.12, т.4 ЗКИ)

Актуално състояние

гр. София 1606, р-н Красно село, ул.”Шандор Петьофи” No 13-15

“Хидрострой” АД

Момчил Борисов Борисов – изпълнителен директор

Велико Димитров Желев – изпълнителен директор
Живко Илиев Недев
Николай Купенов Пашов
Иван Крумов Панов

5 005 480 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606, р-н Красно село, ул.”Шандор Петьофи” No 13-15

ПМ Контрол ЕАД – 99.98%

Момчил Борисов Борисов – изпълнителен директор
Галина Бисерова Стамболиева
Анна Георгиева Пчеларова
Иван Константинов Мирински

5 005 480 лв.