Промишлено строителство Холдинг ЕАД

Основна Информация

Основана е през 1952 г. и бе приватизирана от “Водстрой 98”, а сега е собственост на физическо лице.

ЕИК

831648572

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

29 087 958 лв.

Кредити при затварянето на банката:

27 821 878 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

312 632 евро (611 455.04 лв.)

Свързани лица

Водстрой 98“, “Астън Оптимум”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

19.3 млн. лв., 626 хил. eвро и 141 хил. щ.д.

Подробно

“Промишлено строителство – Холдинг” ЕАД е създадено през 1952 година, като правоприемник на “Промишлено строителство” и “Метални конструкции”. “Промишлено строителство холдинг” бе приватизирано от “Водстрой 98” през 2011 г. с кредит от КТБ. Цената е 12.01 млн. лева. Според отчета за 2015 г. приходите му са спаднали от 40 на 17.2 млн. лв., а печалбата от над 5 на 0.7 млн. лв.

Собственикът на “Водстрой 98” Иван Мирински, заяви в изявление малко след затварянето на КТБ и след като е наречен от Цветан Василев марионетка на Пеевски: “В замяна г-н Василев поиска да контролира придобитото дружество. За целта ме принуди да назнача бившата му секретарка Марчела Трифонова Кулева за член на Съвета на директорите на дружеството. Принуди ме също да бъде изтеглен през “Промишлено строителство – холдинг” ЕАД кредит в размер на 14 000 000 евро, който беше усвоен и изцяло преведен на свързаните с г-н Василев и КТБ компании “Евробилд Проект” ЕООД, “Рауърт Овърсийз” СА, “Корект Фарм” ЕООД. В момента дружеството ми дължи на банката 10 000 000 евро, които са използвани от фирмите на г-н Василев. За обезпечение по кредита служат най-големите активи на дружеството ми “Промишлено строителство – холдинг” ЕАД.”

Дъщерните дружества включват “Аркос – Метал – Берковица – ПС”, “Енергостроймонтаж – ПС – Б”, “Промишлено строителство – Враца”, “Промишлено строителство – Разград” ЕООД, “СМП Метални конструкции”. Холдингът има акции и в “Заводски строежи – ПС” – Ямбол. Това е работещо предприятие с приходи от продажба на продукция от 32 млн. лева през 2014 г.

Дружеството бе основен участник в проекта “Южен поток”. То беше един от акционерите на “Газ проект юг” АД, което пък е част от консорциума “Стройтрансгаз” заедно с руското “Центргаз” АД.

Ползва кредити за малко над 30 млн. лв. Дружеството сключва цесия през октомври 2014 г. с Първа инвестиционна банка. Съгласно отчета за 2014 г. дружеството има задължения по банкови кредити с КТБ и ПИБ в размер на съответно 3.778 млн. лева и 11.935 млн. лева. През октомври 2014 г. то стана собственост на “Строй инвест” ЕООД – основана през 2004 г. от Ивайло Йорданов Николов с капитал от 5000 лв., който се занимава с рекламен бизнес, а фирмата е създадена за покупка на хотел. Николов е и управител на “Астън Оптимум”, което след фалита на КТБ купи бившата осеметажна сграда на “София прес” на бул. Цариградско шосе 113 от “Евробилд 2003”. След сделката сградата е ипотекирана в ПИБ за обезпечение по гаранции, издадени от банката за консорциуми с участието на “Водстрой 98”, което говори че по-скоро няма реална смяна на контрола при тези операции. ПСХ е и едното от исканията на Пеевски, които Василев показа в интервю за Сашо Диков, които според банкера му били поставени като условия, за да бъде оставен той и банката на мира.

Дружеството не присъства в доклада на Временната парламентарна комисия и решението на КОНПИ, а в доклада на AlixPartners е посочено само като получател на преводи с малък или неопределен размер.

На 15 август 2016 г. “Промишлено строителство – холдинг” отделя чрез апорт в новосъздадено дружество “Пи Ес Инвест” сграда в София, оценена на близо 2.3 млн. лв. Вписването се прави от адв. Тихомир Василев, който прави и вписванията на “Водстрой 98” допреди продажбата му на “Хидрострой” през юни 2016 г. Само дни след операцията на 26 август новото дружество е продадено на собственика на ПСХ “Строй инвест” за малко над 2 млн. лв., чието изплащане подлежи на допълнителни уговорки. Вписването е заявено от Галина Стамболиева, която дълги години е член на борда на “Водстрой 98” и на прекия му акционер “ПМ контрол”. Адв. Тихомир Василев е заявил и още едно решение по партидата на “Промишлено строителство холдинг”, с което от него се отделя ново дружество “ПС холдинг”.

Дни след обособяването на двете нови дружества през септември 2016 г. “Стой инвест” продава холдинга на Владимир Димитров, който е негов изпълнителен директор на холдинга от няколко месеца по-рано. Той е бивш подчинен на бившия шеф на пътната агенция Велико Желев (собственикът на “Хидрострой”, което придоби “Водстрой 98”).

През февруари 2017 г. Димитров прехвърля ПСХ на Камен Канев, бивш директор на дъщерното му “СМП метални конструкции”.

Прехвърлени са част от дъщерните дружества на ПСХ – “Аркос метал Берковица ПС”, “Завод за строителна техника”, Плевен, “Промишлено строителство – Разград”, “Промишлено строителство – Враца” и “Енергостроймонтаж – ПС – Б”.

На 23 март 2017 г. ПИБ, която през 2014 г. кредитира дружеството (и е страна по договор за цесия) поиска неговата несъстоятелност. На 11 април 2017 г. молбата е оттеглена.

Обезпечения

n.a.
(Дружеството присъства в списъка на кредитите без обезпечение или с проблемно обезпечение по чл. 62, ал. 12. т.4 от ЗКИ със заеми за 15 млн. евро и 12 млн. лева.)

Актуално състояние

София 1606, ж.к. Сердика, ул. “Камен Андреев” № 24
тел.: 8 052 810 , факс: 9 525 890
email: pshold@abv.bg

Камен Канев – 100%

Камен Стоянов Канев
Павлина Николова Митова
Татяна Миланова Зашева

2 619 982 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1606, ж.к. Сердика, ул. “Камен Андреев” № 24
тел.: 8 052 810 , факс: 9 525 890
email: pshold@abv.bg

“Водстрой 98” – 100%

Момчил Борисов Борисов – изпълнителен директор
Ралица Ангелова Трайкова
Савин Веселинов Ковачев
Марчела Трифонова Кулева
Валентин Борисов Николов

2 619 982 лв.