Про Вижън Транс ЕООД

Основна Информация

“Про Вижън Транс” е компания за рент-а-кар услуги с незначителна дейност, която усвоява голям заем през 2014 г. В производство по несъстоятелност.

ЕИК

202679114

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

0 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

26 403 705 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

18 849 099 евро (36 865 633.30 лв.)

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Про Вижън Транс” – компания за рент-а-кар, е регистрирана на 30 юли 2013 г. на бул. “Цар Борис ІІІ” №159, където се намират и други офиси на свързани дружества с КТБ. Негов едноличен собственик и управител на 20 август 2014 г. е Иво Георгиев Манчев, заменен от Георги Желев Караиванов и Виктор Розев Китанов. Иво Манчев е свързан чрез Пламен Кисьов и “Еф ем джи” АД с “КИК Дизайн” – друг кредитополучател. Той е бил собственик на “Сайга Консулт”, където също е наследен от Георги Караиванов. Караиванов е бил предложен, но не е одобрен за управител на “Олимп Спорт Тетевен”. А Китанов, комуто е прехвърлена и “Сайга Консулт”, е собственик и управител на множество ООД и ЕООД.

Единственият кредит е с дата 16 май 2014 г. – месец преди затварянето на КТБ и е на стойност 13.5 млн. евро. Сумата е прехвърлена на ИПС. Според доклада на AlixPartners по-голямата част – 7.4 млн. евро ИПС е превело на неизвестен получател. Останалото са малки или непроследени трансфери.

Интересно е, че дружеството оспорва задължението си към КТБ, а в счетоводната експертиза се говори за прихващане с вземане от ИПС. Единственият публикуван отчет за 2013 г. (отпреди кредита) предполага минимална дейност. Дружеството е придобило ДМА (автомобили) за 366 хил. лева.

На 10 март 2016 г. е открито производство по несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността 31.12.2014 г. Приетите вземания на КТБ са 34.845 млн. лева.

През ноември 2016 г. дейността на дружеството е прекратената, а производството е спряно за една година или предплащане на разноски. Обикновено това е прилюдия към заличаване на търговеца.

Обезпечения

Спорен залог на вземания по сметки

Актуално състояние: В несъстоятелност

София 1784, ж.к. Младост-1, бл. 64, вх. 2, ет. 4, ап. 81

Виктор Розев Китанов

Виктор Розев Китанов – управител

Росен Милошев – синдик

500 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1618, бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 13
тел.: 0898622903, email: provisiontrans@dir.bg

Иво Георгиев Манчев

Иво Георгиев Манчев

500 лв.