Сайга Консулт ЕООД

Основна Информация

Дружеството е финансирало вестникарски проекти, а полученият кредит е достигнал до “Евробилд 2003”.

ЕИК

201458515

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

42 956 616 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

43 859 488 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

31 341 049 евро (61 297 763.87 лв.)

Свързани лица

Евробилд 2003“, “Афлик България” АД, “Про Вижън Транс” ЕООД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Сайга Консулт” е основано през 2011 г. и винаги е било собственост на физически лица. Първият му собственик и управител е Владислава Валентинова Иванова – Черешарова. За кратко след фалита на КТБ то е собственост на Иво Манчев, който преди фалита на банката е собственик и управител на друго дружество, кредитополучател на КТБ – “Про Вижън Транс”. На 18 февруари 2016 г. собствеността и управлението са прехвърлени на Виктор Розев Китанов, който е едноличен собственик на 25 дружества, включително “Сайга Консулт” и “Про Вижън Транс”.
Има дъщерно дружество – “Адванс Медиа”.

На 29 юли 2016 г. е обявено в несъстоятелност по иск на КТБ с  начална дата на неплатежоспособността  22.11.2014 г.

Според исковата молба на КТБ до съда по несъстоятелността задълженията са 24 801 хил. евро, съответно приетите от синдика вземания са 61 496 хил. лв., вкл. лихви и неустойки.

Дружеството има един заем – от 14.12.2012 г. на стойност 22 млн. евро. През април 2014 г., когато е усвоена последната част от него, размерът му е увеличен с 1 млн. евро. Пълната сума в крайна сметка е прехвърлена на “Евробилд 2003”, или директно, или чрез “КИК Дизайн” и е използвана за погасяване/погасяване на част от неизплатената главница по кредит на “Евробилд 2003”, отпуснат от КТБ (по AlixPartners). Според доклада на Временната парламентарна комисия за КТБ единствените активи по баланса към 31.12.2013 г. са вземания за 61 млн. лева и инвестиции за 580 хил. лева. По данни от проследяването на друг кредитополучател – “КИК Дизайн”, вземания в размер на 21 млн. лева са от това дружество. На “Евробилд 2003” пряко са предоставени 12 млн. евро. По-малки преводи са направени към “Кооп Инвестмънт” и “Витро Инвест”.

Част от средствата на дружеството са използвани за финансиране на вестникарски проекти. По-конкретно сума в размер на 6.5 млн. евро е предоставена на 12.10.2012 г. на “Про Нюз България”, представлявано от Венелина Гочева. На тази база “Сайга” е завело през 2014 г. иск за несъстоятелност срещу “Про Нюз България”, като делото върви бавно заради поредица експертизи, включително почеркова.

Обезпечения

Не

Актуално състояние: В несъстоятелност

гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл. 64, вх. 2, ет. 4, ап. 81

Виктор Розев Китанов

Виктор Розев Китанов – управител
Росен Милошев – синдик

500 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1220, ж.к. Надежда I, бл. 117, ет. 6, ап. 36, email: saiga_consult@mail.bg

Ева Ивова Димитрова

Ева Ивова Димитрова

500 лв.