Табак Маркет АД

Основна Информация

Дърщерно дружество на “Булгартабак”, което през 2013 г. предприе експанзия чрез павилионите Lafka. Задълженията към КТБ са изчистени с прихващане.

ЕИК

175127176

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

34 400 000 лв.

Кредити към края на 2013:

14 264 067 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

27 859.00 лв.

Свързани лица

“Булгартабак холдинг”, “Карне-М

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

34 400 000 лв.

Подробно

Дружеството е създадено през 2006 г. като “Булгартабак Трейдинг”. В началото 12% се притежават от “Слънце Стара Загора – Табак” АД (апорт на детска градина), а останалите – от “Булгартабак Холдинг”.

Впоследствие холдингът, който се счита за контролиран от Делян Пеевски, е едноличен собственик, а по-късно с дял от 35% влиза “Благоевград БТ”. През 2012 г. във връзка с едно от увеличенията на капитала делът на “Благоевград БТ” се увеличава на 65%.

Според публичните отчети към този момент дружеството е имало 66 павилиона. В началото на 2014 г., след предприетата експанзия, те вече са 550. За 2015 г. вече консолидираните приходи са над 200 млн. лв. при 131 млн. лв. година по-рано. А загубата е стопена от 128 млн. лв. за 2014 г. (вероятно в резултат на инвестициите в експанзията) на 5.3 млн. лв.

През май 2013 г. дружеството регистрира марката Lafka. В началото на 2014 г. “Табак маркет” придоби контрол върху “Национална агенция за разпространение” (бившето “ОБВ – Близнаци”), варненските “Варна Прес-Аврамова и фамилия”, “Одесос М”, “Александров Прес” и “Ита”, бургаското “Боби-Прес”, софийското “Комекс 92” и хасковското “Вест Прес РА”. Преди това “Национална агенция за разпространение” продаде на собственика на Lafka хасковското “Дрийм прес”. Това дружество, както и издателската компания “Армаер” се вливат в “Табак маркет”.

Акционери в “Табак маркет” по последни данни са “Еф ем си джи трейд” и “Благоевград БТ” с по 50% (Преди това “Благоевград БТ” имаше 34.8% и “Маркет инвестмънт” с 15.2%). Първото дружество е собственост на единия от директорите в компанията – Волфганг Рокендорфер.

“Благоевград БТ” изкупи дела на “Маркет инвестмънт”, с което холдингът което си върна формалния контрол в компанията. По-рано, на 30 юни 2014 г. Общото събрание на “Булгартабак холдинг” взе решение за прехвърлянето на 32.61% от капитала на “Табак маркет” – дружество, което държи веригата Lafka – въпреки изрична забрана за това на Комисията за финансов надзор (КФН). В бележките към консолидирания отчет на “Булгартабак холдинг” за 2014 г. беше обявено, че холдингът е подписал споразумение за обратно изкупуване на дял от “Табак маркет” в размер на 34.8%. По информация на “Капитал” дружеството се контролира съвместно от “Булгартабак” и “КТ Интернешънъл” (“Кингс Табако”).

Приходите на “Табак Маркет” през 2015 г. са 202 млн. лв., като се увеличават с 56%. Дружеството има 853 обекта, но също така развива франчайз под бранда “Моята Лафка”

При затварянето на КТБ дружеството има задължение в размер на 34.4 млн. лв. То обаче е покрито от прихващане с ПИБ, която по-този начин спасява свое вземане, след като успява да сложи ръка върху депозита на “Еър Пропърти Дивелопмънт”.

На 17.3.2017 СГС отхвърли исковете на КТБ срещу прихващанията.

Обезпечения

n.a.
(В списъка по чл.62, ал.12, т.4 от ЗКИ са посочени необезпечени заеми за 5 млн. лева)

Актуално състояние

гр. София 1202, ул. “Княз Борис І” No 161

“Благоевград БТ” АД – 50%

“Еф Ем Си Джи Трейд” АД – 50%

Волфганг Рекендорфер
Богдан Николов Дренски
Виктор Николаев Налбантов – изпълнителен директор
Симеон Янков Алексиев
Цветан Нейчев Нейчев – изпълнителен директор
Петър Руменов Райков

174 547 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1000, р-н Оборище, ул. Стара Планина No 5

“Еф Ем Си Джи Трейд” – 50%
“Благоевград БТ” – 34.8%
“Маркет Инвестмънт” – 15.2%

Симеон Алексиев
Виктор Налбантов – изпълнителен директор
Богдан Дренски
Волфганг Рекендорфер
Борис Захариев – изпълнителен директор
Иван Биларев

149 047 000 лв.