Карне-М ЕООД

Основна Информация

Чрез “Карне-М” бяха овладяни ключови дистрибуторски фирми и са били придобити сериозни активи, включително чрез цесии с КТБ. В несъстоятелност.

ЕИК

200075282

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

67 535 979 лв.

Кредити при затварянето на банката:

40 957 492 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

468 654 лв. и 28 630 793 евро (57 465 617.87 лв.)

Свързани лица

“Инвест Мениджмънт”, “Вип Пропъртис”, “Варна Сторидж”, “Перфето Консултинг”, “Петрол”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Регистрирано като месна компания на столичната улица “Дамян Груев” № 46, с едноличен собственик Васил Шуманов, “Карне М” с годините стана ключов играч в разпространителския бизнес, а последните операции са свързани с “Петрол”. Понастоящем е собственост на “Карне М1” АД, което от своя страна е 99% собственост на самото “Карне М”.

През юли 2014 г. бе направен опит за вписване на промяна на едноличния собственик и управителя – на Милчо Стефанов, но Агенцията за вписванията отказа поради висящ спор (прехвърлянето на дяловете бе оспорено от “Интер Финанс Инвест” ЕООД – дружество на Бисер Лазов; не е известен неговият правен интерес). Видно от подадената жалба адресът на Милчо Стефанов съвпада с този на един от офисите на “Литекс” – ул. “Лъчезар Станчев” №3.

Заедно с “ВИП Пропъртиз”, то има ключова роля в овладяването на разпространението на вестници до 2014 г. и подготви навлизането на Lafka.

Експанзията на “Карне М” в разпространението започва през 2010 г., през 2011 г. то придобива “Прес” и достига кулминация през 2012 г., когато то придобива Национална агенция разпространение. По-малките разпространители също се купуват – често по схемата дълг срещу собственост и така до 2014 г. в групата на “Карне М” вече са “Прес” ЕООД, което доставя до много вериги от бензиностанции и “Била”, дъщерното му “Прес 2000”, варненската “ИТА” ООД и по-малки играчи като хасковското “Вест прес Ра”, софийското “Комекс 92”, варненските “Десислава 90-2002”; “Фактор плюс”, “Одесос М”, “Би Прес” и “Ди Прес”, бургаските “Медия 5100” (издава областния всекидневник “Бургас днес и утре”) и “Бургас Прес 2009” и др. Дяловете в повечето от останалите разпространителски компании като “Прес” (с приходи от 7.3 млн. лева през 2013 г.) са запорирани от Националната агенция по приходите след фалита на КТБ.

В началото на 2014 г. “Табак маркет” придоби контрол върху “Национална агенция за разпространение” (бившето “ОБВ – Близнаци”), варненските “Варна Прес-Аврамова и фамилия”, “Одесос М”, “Александров Прес” и “Ита”, бургаското “Боби-Прес”, софийското “Комекс 92” и хасковското “Вест Прес РА”. Преди това “Национална агенция за разпространение” продаде на собственика на Lafka хасковското “Дрийм прес”.

Въпреки че “Карне М” е свързано с работещ бизнес, кредитите от КТБ рядко са били използвани за дистрибуторската мрежа. В редица случаи то е било използвано за придобиване на фирми и активи със затруднения в обслужването на заеми.

Първият заем от 2 млн. лева например е бил изцяло преведен на “Дивал 59” – друг кредитополучател. Докладът на AlixPartners обаче не споменава, че със средства от заема са били закупени два имота от “Дивал 59” на столичната ул. “Аксаков” № 10, за което е имало ипотека в полза на КТБ. Имотите са били прехвърлени през 2010 г. на “КВ Реал”, а през 2015 г. върху тях е наложена възбрана, като солидарен длъжник е “Инвест Мениджмънт” (дружество, собственост на “Тръст Василеви”, Василев и съпругата му).

Според доклада на AlixPartners по-големите трансфери, направени от следващите четири заема, са за “Краун медия” и телевизионните му проекти, “Никкомерс 01”, “Винпром Пещера”, “КИК Дизайн”, а 8 млн. лева са били изтеглени от неизвестен получател чрез “Фина Ц”.

Конкретно за придобиването на разпространителски фирми е бил предназначен четвъртият заем от 10.12.2012 г. за сума в размер на 7.2 млн. евро. Но според КОНПИ 1 080 хил. евро от него са достигнали чрез ТЦ-ИМЕ до Crusher (SPV на ВТБ за БТК).

Според доклада на AlixPartners дружеството има пет заема с непогасена главница от 40.9 млн. лева, а според доклада на Временната парламентарна комисия заемите са шест. В доклада на Alix не фигурира заем от 2013 г., който според втория доклад е за цесия на вземане от “Ойл Енерджи Трейдинг” (виж нататък) и по-голямата част от него е била погасена.

Друга разлика между двата доклада е, че докладът на Alix оставя впечатлението, че третият заем от 2011 г. е ползван като канал за финансиране – през “Хелт енд Уелнес”. Докато в доклада на парламентарната комисия е записано, че той е за закупуване на част от комплекса “Сана Парк Рисорт” от “Хелт енд Уелнес” при цена на предварителния договор от 16.1 млн. евро и одобрен размер за 18.5 млн. лева. “Карне М” не е вписано като собственик на този комплекс. В двата доклада липсва изрична констатация за нецелево използване на заема.

Съгласно постановлението за привличане на обвиняемия Цветан Василев на 18.12.2009 г. е отпуснат заем за 9 млн. евро (усвоени 8.958 млн. евро) с крайна цел “финансиране на Нова българска медийна група холдинг АД и Балкан българска телевизия ЕАД, допълнителни вноски в капитала на ТВ7, и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Карне – М ЕООД, Балкан българска телевизия ЕАД (ББТ), Пресмаркет ЕООД, Обединени български вестници АД, Нова българска медийна група холдинг АД, Юлинор ЕООД и Евробилд Проект ЕООД”.
На 24.08.2011 г. е отпуснат кредит на стойност 9.5 млн. евро с крайна цел финансиране на Хелт енд Уелнес АДСИЦ, посредством банков превод към ОББ, с основание на плащането “аванс по предварителен договор”.
Следва заем за 7.5 млн. евро, отпуснат на 10.12.2012 г. с крайна цел “финансиране на Винпром Пещера, теглене на каса на сума в размер на 3 252 240.00лв. и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Ем Стейт ЕООД, Елизер ООД, Риъл Естейт Проджектс АД, Ти Си Инвест АД и Шип Инвест АД”.
Четвъртият заем за 15.6 млн. евро (усвоени 15.557 млн. евро) е отпуснат на на 30.12.2013 г.и има за цел плащане по Договор за цесия към КТБ АД и обслужване на лихви към банката по заема на “Карне М”.
На 20.02.2014 г. е отпуснат заем за 4.5 млн. евро с цел “обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на кредитополучателя – Карне – М ЕООД и /в случай на възникване на необходимост/ на дружествата Инвестмънт Проджектс АД, Хидроенергийни проекти ЕООД, Транстрейдинг ЕООД, Ем Стейт ЕООД, ТЦ-ИМЕ Вест АД, Ареском ЕООД и КиК Дизайн ООД”.

Освен това съгласно доклада на КОНПИ то е получавало средства от други дружества. Например, четири превода от “Инвестмънт Проджектс”, “Булит 2007”, “Бургас мийт” и ТЦ-ИМЕ на обща стойност 16 690 хил. лв. са прехвърлени на “Бромак” и са допринесли за придобиване на 43,264 % от капитала на V Telecom Investment SCA (Виваком).

В редица случаи “Карне М” е изкупувало вземания на длъжници към КТБ. Според доклада на парламентарната комисия през декември 2013 г. дружеството изкупува от КТБ вземането от “Ойл Енерджи Трейдинг” за 15.6 млн. евро. (Именно този просрочен кредит на “Ойл Енерджи Трейдинг” към КТБ, гарантиран с акции от “Петрол” позволи придобиването на 47% от капитала на дистрибутора на горива от “Алфа Кепитъл” на 2 декември 2013 г. После това варненско дружество, собственост на Цветан Христов, е придобито от “Сагара Трейд” – компания с директор Здравко Босаков, през юни 2014 г.)

През 2013 г. дружеството е придобило от КТБ и част от задълженията на обявения в несъстоятелност плевенски стъкларски завод “Рубин”. Според имотния регистър договорът за прехвърляне на вземане /цесия/ е от 29.11.2012 г. като КТБ прехвърля в полза на “Карне-М” ЕООД всички свои вземания срещу “Рубин” АД. В Търговския регистър са вписани два залога върху предприятието на “Рубин” АД – за заем от 18 и 20.8 млн. лева.

През 2012 г. (цесия) и 2013 г. (чрез ЧСИ) са придобити два офиса от над 300 кв. метра и парцел на столичната ул. Кюстендил от “Делта Ком Холдинг”. През ноември 2014 г. тези имоти са прехвърлени на “Перфето Консултинг” (един от акционерите в “Петрол”). Това не е отразено в докладите.

Освен това от имотния регистър става ясно, че през февруари 2014 г. КТБ е цедирала вземането си от “Варна Сторидж” (дружество, свързано с групата “Петрол”) на “Карне М”. Това съвпада по време с последния заем, но в цитираните доклади не се споменава връзка на заема с “Варна Сторидж”. Съответната ипотека е била заличена през август същата година.

Към 31.12.2013 г. “Карне М” отчита други вземания за 81 млн. лева. Според доклада на AlixPartners дружеството е докладвало дълготрайни активи за 19 млн. лева, които може да са възстановяеми.

На 6 март 2015 г. КТБ е подала молба за обявяване в несъстоятелност, към която се присъединява “Нафтекс Петрол”.

На 1 март 2017 г. СГС констатира неплатежособността на дружеството с начална дата – 13.11.2014 г.  и го обявява в несъстоятелност.  Наложен е общ запор на имуществото, постановено е прекратяване на дейността на предприятието. Производството е спряно до предплащане на разноските по процеса.

Обезпечения

Има вписан особен залог в полза за “Рубин”

Състояние към 1.5.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1606, р-н Красно село, ул. “Дамян Груев” № 46

“Карне М1” АД

Васил Георгиев Шуманов

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606, р-н Красно село, ул. “Дамян Груев” № 46

“Карне М1” АД

Васил Георгиев Шуманов

5 000 лв.