Интегрирани пътни системи Асфалти ЕООД

Основна Информация

През ИПСА са минали плащания за облигациите на “Нордърн Лайтс”, “Петрол”, “Хелт енд Уелнес” и др.

ЕИК

175217595

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

45 661 215 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

45 971 289 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

50 429 390 лв. и 4 724 259 евро (59 669 237.48 лв.)

Свързани лица

Инфраструктурна компания, ВИП Пропъртис, Петрол АД, Ботса, Дивал 59, Консулт АВ

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Интегрирани пътни системи асфалти” ЕООД (ИПСА) първоначално е собственост на Николай Сотиров, който го основава през 2007 г. под името “Соник Трейд” ЕООД. Сотиров е бил директор на “Литекс Моторс” до 2012 г. и е свързан с Цветан Василев чрез “Инвест Мениджмънт”.

От 25 март 2015 г. ИПСА е собственост на сръбската компания “Ботса” (както и “Дивал 59“).

Задълженията му към КТБ към 30.09.2014 са били 47.811 млн. лева, а към 16.02.2017 – 59.7 млн. лева. Според последния публикуван отчет от 2011 г. е имала активи от 46.78 млн. лева, състоящи се главно от вземания и заеми, както и условни активи в размер на 53 млн. лева.

КТБ е подала молба за обявяване в несъстоятелност на 1.7.2016г.

Според доклада на парламентарната комисия за КТБ целта на заемите е била за оборотен капитал, за система за бъркане на асфалт, смукателно-нагревателна бъркачка и почивна база до Карлово, а според доклада на AlixPartners – закупуване на кораб и моторница, имоти, оборудване за смесване на асфалт и оборотни средства. Усвоени са общо 127.6 млн. лева, а непогасеният дълг е 46 млн. лева. Най-голям е първият заем, който в резултат на 12 анекса достига сумата от 113.7 млн. лева. От тях 58.1 млн. лева са използвани за закупуване на акциите на “Петрол” от “ВИП Пропъртис”.

Значителна част от получените средства са изтеглени в брой от Цветан Василев (10 млн. лева от теглене на обща стойност 31 млн. евро), според доклада на AlixPartners. За закупуване на облигации на Нордърн Лайтс България* са използвани 21.27 милиона чрез “Фина-С” и 13.3 млн. лева директно от ИПСА (общата сума на купените книжа от тази емисия е по-голяма, но не става ясно дали разликата идва от собствените средства на “Фина-С” и ИПСА). Освен това 12.4 млн. лева са постъпили в “Хелт енд Уелнес”, 3 млн. лева в “Дунарит” и т.н. Вторият кредит е бил прехвърлен на “Партнер лизинг” и “Синектик”, третият – за погасяване на кредит на “Глобал АгроТрейд” към КТБ. По-голямата част от четвъртия (4.8 млн.лева) е платен на “Галакси Пропърти Груп”, като няма информация дали това е свързано с имотна сделка. (Галакси, което купи “Хилтън”, е компания на Атанас Петров и Антон Щерев (“Винпром Пещера”) и има много проекти в Пловдив. Тя, освен това е получила и изплатила за един ден заем от Инвестмънт Проджектс/ТЦ-ИМЕ, според решението на КОНПИ).

В обвинителния акт срещу Цветан Василев се посочва, че  средствата в размер на 2.6 млн. евро по заем от 29.12.2010 г. са използвани за погасяване на кредит към КТБ АД на Глобал Агро Трейд ЕООД (посочено горе като трети заем).

Обезпечения – особен залог върху ДМА и други обезпечения, които се приемат за невалидни в доклада на комисията, който почива на одиторската оценка. Според AlixPartners обаче, въпреки че повечето залози не са вписани, има две изключения. Вписан е залог на ДМА на стойност 213 144 евро, макар че активите може да не са собственост на ИПСА. Освен това е била вписана ипотека върху сгради и земи в Пловдив, която впоследствие “заменена с такава в полза на Лъкжъри Ауто” (не откриваме такава компания в ТР)

В решението на КОНПИ не са посочени тези трансфери, а получаване на средства от други компании в орбитата на КТБ като “Афлик България”. Що се отнася до кредитите от КТБ за ИПСА е записано, че на 09.05.2013 г. ТЦ-ИМЕ е получило 4 160 хил.лв., която сума е част от усвоен кредит в размер на 4 450 хил.лв. от ИПСА. После 3 млн. лв. са преведени на “Краун Медиа”, които са отишли за финансиране на “ТВ Седем”.

* ИПСА се включва на по-късен етап в търговията с тези облигации, които са издадени, за да финансират кредит, първоначално предоставен от ВТБ на КТБ в размер на 90 млн. долара. Нордърн Лайт – специално създадено дружество, встъпва в правата на ВТБ като кредитор и през 2012 г. издава облигации на стойност 150 млн. долара на ирландската борса. С получената сума се предоставят още 60 млн. долара на КТБ. Облигациите са закупени чрез усвоявания на кредити от свързаните дружества. След това КТБ се включва в търговията с тях и държи 49% от емисията. На 5 ноември 2012 г. Фина-Ц закупува облигации на Нордърн Лайтс България за 40,25 млн. долара със средства от Интегрирани Пътни Системи (26,2 милиона долара) и Интегрирани Пътни Системи Асфалти (14,1 милиона долара /21.27 милиона лева). Според доклада на Alix „двете фирми – Интегрирани Пътни Системи и Интегрирани Пътни Системи Асфалти закупуват Бонове на Нордърн Лайтс България от КТБ, които са били продадени на и закупени от КТБ няколко пъти, като КТБ в крайна сметка закупува всички техни бонове в края на февруари 2013 г.”

Обезпечения

Ипотека в Пловдив

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1618, ж.к. Красно село, бл. 199, ет. 1, офис № 1
тел.: 888 993 019, email: ips_as@mbox.contact.bg

Ботса ООД – Сърбия

Симеон Лозанов Симов

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, ж.к. Красно село, бл. 199, ет. 1, офис № 1
тел.: 888 993 019, email: ips_as@mbox.contact.bg

Ненчо Ангелов Трифонов

Ненчо Ангелов Трифонов

5 000 лв.