Дивал 59 ЕООД

Основна Информация

Основана е през юни 2003 г., а сега е под контрола на близката до Бисер Лазов Ботса ДОО, Крагуевац, Сърбия

ЕИК

131093950

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

49 344 743 лв.

Кредити към края на 2013:

46 506 884 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

30 674 091 лв. и 15 326 663 евро (60 650 438.3 лв.)

Свързани лица

Юлита 2002, Евробилд Проджект, Снежин 2003, Ботса ООД, Емил Галов, Симеон Симов

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

От основаването си до фалита на КТБ това ключово дружество в орбитата на банката е еднолична собственост на Емил Галов, който е един от свидетелите срещу него. На 25.3.2015 г. “Дивал 59” е прехвърлено на “Ботса” ДОО, представлявано от Симеон Симов, който управлява и други компании под контрола на Бисер Лазов. Преди това е успяло да предизвика фалита на “Евробилд 2003”. Притежавало е акции от “Велинград Пропъртиз” АД (по последни данни от 29.6.2015 г. то е собственост на “АГП Дивелопмънт” и “Ай Би Ти Консулт”, свързани с “Инкомс”).

Според отчета за 2013 г. активите му включват вземания в размер на 65 млн. лева и краткотрайни активи от 9 млн. лева, от които 2.7 млн. лева – аванси и 5.58 млн. лева – парични средства. Тоест срещу задълженията стоят предимно вземания от други кредитополучатели на КТБ, а обезпеченията са проблемни.

“От срещата си с адвокатите в края на юни 2015 г. разбрахме, че те подготвят документи за подаване на заявление за обявяване в несъстоятелност на “Дивал 59”, пише в доклада на AlixPartners.

До 30 март 2017 г. не е регистриран такъв иск.

Дружеството има шест заема в периода 2009 – 2014 г., като първите четири са били обезпечени.

Първият заем е за 2 млн. лв. за закупуване на имоти от “Нистра” ЕАД (държавно предприятие, които е фалирало). В по-голямата си част е използван по предназначение. Той е бил обезпечен с ипотека на имот на бул. “Т. Каблешков”, която впоследствие е заличена.

Вторият заем от 2010 г. е за закупуване на машини. Той е обезпечен с ипотека на имоти на ул. “Аксаков”, ул. “Шести септември” и бул. “Цар Освободител”, която не е вписана, както и залог върху активите на “Нистра”. Този заем, чрез “Аквафинанс” “Дунарит”, “ТЦ-ИМЕ” и “Raworth Overseas”, допълнен с 11.1 милиона евро, получени от “Принт-Инвест 1”, достига до “Рубин Индъстри”. Голямата част са отишли за погасяване на кредити на “Рубин”.

Според обвинителния акт срещу Цветан Василев заемът, отпуснат на 15.03.2010 г. е в размер на 9.4 млн. евро и с крайна цел покупка на облигации на “Рубин.

Третият кредит с дата 22.07.2011 г. е за инвестиционни цели, включително увеличаване на капитала на дъщерно дружество. Обезпечен е със залог върху акции на “Велинград Пропъртис”, който не е действителен. Акционерите на това дружество са сменени на 29 юни 2015 г. Средствата от заема, заедно с пари, осигурени от “Инкомс” са използвани за погашения на “Велинград Пропъртис” и “Сити Пропъртис”. Капиталът на първото дружество е увеличен, каквато е целта на заема.

Според обвинителния акт този заем на стойност 2.8 млн. евро е с “крайна цел обслужване /в случай на възникване на необходимост /на кредитните задължения на дружеството Велинград Пропъртиз АД към КТБ АД и финансиране на Телеком АД чрез Хедж Инвестмънт България АД”.

Четвъртият заем е на стойност 30 млн. лева, включително за закупуване на акции от трети страни. Той е обезпечен със Залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от договора за продажба между “Дивал 59” и “Аркус” на стойност 32.962 милиона лева, както и залог върху активи, закупени от “Политехника” ЕООД. И двата залога не са вписани. Заемът е прехвърлен на “Аквафинанс” и използван за погашения на заемите на “Интегрирани пътни системи Асфалти”, “Глобал Агро Трейд” и “Билдинг Рисорт”.

Този заем с дата 19.10.2012 г., според прокуратурата е с “крайна цел обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Билдинг Рисорт ЕООД и Глобал Агро Трейд ЕООД”.

Петият кредит на стойност 17 млн. евро от 2013 г. е използван чрез “Рубин Индъстри” за записване на акции от самата КТБ (чрез “Сентръл Техно Пропъртис” и “Си Ди Мениджмънт”), вместо за покупка на машини. Така е записано и в постановлението на прокуратурата – “крайна цел увеличаване капитала на КТБ АД и погасяване задълженията към КТБ АД на дружеството кредитополучател Дивал 59 ЕООД”.

А шестият заем е финансирал поредица плащания, основно свързани с “ТВ Седем”. Този заем на стойност 5 млн. лева плюс анекс за 7.5 млн. лв. е отпуснат през 2014 г. и според постановлението на прокуратурата неговата крайна цел са “вноски в капитала на ТВ 7 и ББТ, финансиране на ПФК Ботев и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател Дивал 59 ЕООД, както и на БГ Корпорейшън ЕООД, Принт Инвест 1 ЕООД, Инвестмънт Проджектс АД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Гипс АД и Планасат АД”.

“Дивал 59” е инвестирало активно в имоти, но повечето са препродадени. От имотния регистър става ясно, че през 2016 и 2015 г. е наложена възбрана върху ресторант “Грозд” на ул. “Цар Освободител” 21, земя и производствени сгради на бул. “Тодор Каблешков” №3 – вероятно бивше шивашко предприятие (за част от тях – идеални части), ид. части от парцел на ул. “Слънце” №3 и сграда на същия адрес в Павлово.

Сградите и терените на “Тодор Каблешков” и “Слънце” са придобити от наследници и на публични търгове. КТБ е имала ипотека на тези имоти, която е частично заличена през 2011 г. Част от теренът на бул. “Тодор Каблешков” е продаден на “Кауфланд”, друга част (1951 кв. м) е дарена на Столична община.

Голяма част от имотите, включително ресторантът на “Цар Освободител”, сладкарница Прага и имотът на “Шести септември” и “Аксаков” са закупени през 2009 г. от “Ди ен Джи Асетс”. Това дружество имаше важна роля по време на войната, която близките до КТБ и Делян Пеевски медии водеха срещу опита на Любомир Павлов и Огнян Донев да придобият “Труд” и “24 часа” (виж статията от Биволъ). Но преди спора дружеството, свързано с КТБ, е било бизнес партньор на офшорката.

Останалите имоти са прехвълени на “Лайф Дизайн”, “Карне М”, КВ Реал и “Юлита 2002”. Освен това през декември 2012 г. “Дивал 59” е придобил вземането на КТБ от “Панама Риълти” и го е прехвърлил на “К Консултинг”, като операцията е кредитирана от КТБ, за което има ипотека върху имот на столичната ул. “Секвоя” (Бояна). Първи собственик на “Панама Риълти” е Албърт Парсънс, след това тя е прехвърлена на “К Консултинг” на Красимир Гергов.

Обезпечения

Не са вписани залозите на вземания от „Аркус” в размер на 32.96 млн. лева и акциите на „Велинград Пропъртис” и върху недвижими имоти в София, на улица “Аксаков” №10, №12, ул. “6ти септември” №2 , бул. “Цар Освободител” №21“

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1618
ж.к.Красно село, бл. 194, вх. Б, ет. 9, ап. 43

Ботса ДОО, Сърбия

Симеон Лозанов Симов

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
ж.к.Красно село, бл. 194, вх. Б, ет. 9, ап. 43

Емил Иванов Галов

Емил Иванов Галов

5 000 лв.