Юлита 2002 АД (Кей Ес Ес 2017 ЕАД)

Основна Информация

Основана е през 2002 г. и е една от първите фирми от орбитата на КТБ, които разпределят значителни заеми към свързани лица. В началото на 2017 г. дружеството е прехвърлено дни преди подаване на иск за несъстоятелност.

ЕИК

131326002

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

47 529 281 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

49 400 367 лв.

Кредити към 30.09.2014:

68.8 млн. лв. (КОНПИ)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н)

9 821 764 лв. и24 922 330 евро 58565604.68
(58 565 604.68 лв.)

Свързани лица

Корси Маунтин Рисорт“, “Дивал 59″, “Сентрал Пропъртис”, Красимир Зарев.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Създадена е през 2002 г., като първоначално Красимир Зарев (охранител в КТБ) е бил едноличен собственик. В момента той е управител и на “Сентрал Пропъртис”, което е 100% собственост на “Юлита 2002”. В това дружество е апортиран един от основните активи – сградата на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 125.

Според протоколи на УС на КТБ то е свързано с “Корси Маунтин Рисорт”, “Олимп Спорт Тетевен”, “Сана Спейс Хотел Хисаря” АД. В Съвета на директорите на “Корси” е Соня Борисова Зарева. Зарев е бивш директор на “Иновейшън Трейд”, сега дружество под контрола на Бисер Лазов. “Юлита 2002” е притежавало и притежава и съществени дялови участия, включително в самата КТБ, 5% от “Наш дом България Холдинг” и др.

През януари 2010 г. “Юлита 2002” придобива дяловете на “Хелт енд Уелнес” и “Дамакс” в “Сана Спейс Хотел Хисаря” ЕООД. Тя остава акционер в това дружество (междувременно придобило активите на “Акванада” и преобразувано в АД) до 23 юни 2011 г.

Справка в имотния регистър показва, че е притежавало недвижими имоти и в други градове и все още има производствени сгради в столицата, както и къщата на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”.

През 2010 г. е било изпълнител по договор за доставка на проводници на ЕСО ЕАД.

Значителна част от дейността се състои от кредитиране на свързани компании. Това е ставало както чрез кредити, получени от КТБ, така и за сметка на преводи от други дружества. Според последния отчет от 2013 г. финансовите приходи и разходи превишават приходите и разходите от оперативна дейност (2.4 млн. евро и 6 млн. евро).

Финансовото му състояние е неясно, тъй като не са публикувани редовно отчети. Към 2011 г. активите са били 82.798 млн. лева, в т.ч. ДМА – 15 млн. лева. По-голямата част са финансови активи, вземания и заеми. Задълженията по банкови заеми са били 69.6 млн. лева. Към 2015 г. активите са само 29.6 млн. лева, като вземанията – основен актив са обезценени на 18 млн. лева. Дружеството е натрупало загуби за над 44.6 млн. лева (виж Документи).

На 20 януари 2017 г. е вписано прехвърляне на всички акции на Снежана Недкова от с. Крива бара, Монтанско, която е придобила през последните години множество дружества. Едновременно с това дружеството е преименувано и е сменен адресът на регистрация – в Плевен, както и съветът на директорите.

На 10 февруари 2017 г. КТБ е поискала откриване на производство по несъстоятелност на дружеството и едновременно с това – и на “Сентръл Пропъртис”.

Дружеството е имало пет заема от КТБ, получени след 2009 г., като е върнало 37 млн. лева. Според доклада на AlixPartners стойността на неизплатения кредит е 49.4 млн. лева, а според решението на КОНПИ дължимата сума към 30.09.2014 г. е 68.8 млн. лева.

Първият и третият заем са свързани с придобиване на недвижими имоти, а петият е за покупка на акции от неуточнено дружество.

Те са проследени детайлно единствено в доклада на AlixPartners, докато докладът на Временната парламентарна комисия (основан на доклада на одиторите на КТБ) и решението на КОНПИ акцентират върху преводите към “Бромак Телеком Инвест”, “Фина – Ц”, и Евробилд проект.

Първият заем от 2 млн. лева е за закупуване на дял от недвижим имот – кафе-сладкарница на ул. “Прага”. Според българския превод на доклада на AlixPartners “Юлита 2002” вече не е собственик на този дял (2.5%) от имота и са реализирани само 23 000 лева от продажбата му. Целият заем е преведен на “Дивал 59”.

Всъщност през 2009 г. е вписано прехвърляне на част от търговското предприятие на “Дивал 59” на “Юлита 2002”, което представлява въпросната сладкарница с площ 300 кв. метра и идеални части. От справка в имотния регистър става ясно, че тя е продадена чрез ЧСИ на две физически лица през декември 2015 г. (след доклада на Alix).

Вторият кредит (37 млн. лева за инвестиционни цели), всъщност е финансирал погашения за 15.8 млн. лева на “Принт Инвест 1”, 7.3 млн. лева са финансирали плащането на сметките за газ и електричество на “Рубин” към “Булгаргаз” и т.н.

Основната част от третия заем в размер на 16.2 млн. лева (8.5 млн. лева от него) е постъпила през 2011 г. по сметки на “К Консултинг” ЕАД в други банки. Това дружество е собственост на Красимир Гергов, когото Цветан Василев споменава в последните си публикации с твърдението, че дължи 20 млн. евро на банката. Този кредит е трябвало да бъде за покупка на недвижим имот. В доклада на Alix e записано, че не е ясно дали преводите към фирмата на Гергов са във връзка с имотна сделка, а няма подробности за останалите плащания. Но в Имотния регистър се вижда, че “К Консултинг” е продавачът на сградата на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №125. Имотът е оценен на 8.95 млн. лева при апорта му в “Сентръл Пропъртис”. Тъй като има ипотека за него, се смята, че банката може да възстанови част от заемите.

През юни 2016 г. ЧСИ обяви сградата на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №125 на търг с начална цена 4.79 млн. лв. с ДДС. Продажбата бе спряна по искане на взискателя.

Четвъртият заем, според AlixPartners е разпределен за множество плащания, вкл. 4.2 млн. евро към “Манджуков” ЕАД.

Петият кредит в размер 16.7 млн. евро, в допълнение към средства от други фирми, се използва, за да се плати покупката на акции на “Бромак” в БТК.

От доклада на КОНПИ научаваме допълнителни подробности. На 27.08.2012 г. КТБ е предоставила на “Юлита 2002” АД кредит в размер на 3.5 млн. евро, който с два анекса през 2014 г. е увеличен на 15.83 млн. евро. Това, съдейки по датата и първоначалната сума, е кредит №4, описан по-горе, но според АlixPartners размерът му е 12.1 млн. евро, а анексите са три. Според КОНПИ, от този кредит на 30.08.2012 г. са преведени 6.8 млн. лв. на “Евробилд Проект” ЕООД. През март 2014 г. “Бромак Телеком Инвест” АД получава превод в размер на 1 294 484,44 лв от “Юлита 2002”, като го насочва през “Велес Груп” АД към “ТЦ – ИМЕ” и ПФК “Ботев”, твърди КОНПИ.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев по договор от 07.10.2011г. са отпуснати 8.3 млн. евро с цел погасяване на задължение на К Консултинг ЕАД към Банка Пиреос България АД, финансиране на същото дружество на основание “доплащане по фактура 397/07.10.2011” и заплащане на дължим местен данък в размер на 166 246 лв. На 21.07.2011 г. заем за 26 млн. лв. с крайна цел финансиране на Рубин АД, плащане към EFV International Financial Ventures Ltd. по сметка в швейцарска банка, и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на Принт Инвест 1 ЕООД и Интегрирани пътни системи АД. С анекс от 6.09.2011 г. са добавени 3 млн. лева със същата цел. Друг анекс от 1.11.2011г. за 2.2 млн. лева е бил за финансиране на Рубин АД посредством Рубин Индъстри ЕООД, за това са отпуснати и още 1 млн. лева на 30.11.2011 г., 1.85 млн. лв. на 13.12.2011 г., 3 млн. лв. – на 28.12.2011 г. На 27.08.2012 г.заем за 3.5 млн. евро е отпуснат за финансиране на Евробилд Проект ЕООД и на Манджуков ЕАД посредством Краун Медиа ЕАД. С анекс от 21.06.2013 г. са одобрени 2.95 млн. евро за финансиране на Каусто Голд АД и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ кредитните задължения към КТБ АД на Глобал Агро Трейд ЕООД, Евробилд 2003 ЕООД, Критие ООД, Булит 2007 ЕООД, Разградски териториален кадастър ООД, Врачански териториален кадастър ООД, Сливенски териториален кадастър ООД, Хидроенергийни проекти ООД, Сън Сити 03 АД, Инвест Мениджмънт ООД, Порт Инвест Русе ЕАД, Хедж Инвестмънт България АД, Телеком АД (Авионамс АД), КООП Инвестмънт ЕАД, Акванада ЕООД, Велдер Билд ЕАД и Корси Маунтин Рисорт АД. Сумата на кредита се отпуска под формата на кредитен лимит, но въпреки това е одобрено искане за усвояване на парични средства в размер на 3.6 млн. евро, пише в постановлението.
С анекс 11.03.2014 г. са отпуснати 2.93 млн. евро, но усвоени 4.718 млн. евро “с крайна цел финансиране на Бромак Телеком Инвест АД, Вивес АД и ПФК Ботев и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател Юлита 2002 АД”.

Дружеството е разпределяло не само заеми, получени от КТБ. На 30.09.2013 г. по негова сметка са получени 5 млн. евро от сметка на Chiquitena Holdings Ltd (кипърска компания, бивш собственик на “Прайм Тайм Медия”), което на 27.09.2013 г. ги получава от Haggarly Investment Ltd, а то – от EFV International Financial Ventures LTD. Получените средства са разпределени директно към “Фина – Ц” ЕООД, или през “Билдинг Рисорт” ЕООД, “Кемира” и т.н. към “Фина – Ц”. Според решението на КОНПИ по този начин получените средства от чужбина са послужили за погасяването на кредита в размер на 5 млн. евро, който кредит Цветан Василев получава от КТБ АД и нарежда по банкова сметка в Швейцария за закупуване на къща там. Подобни транзакции са описани и в доклада на парламентарната комисия.

Обезпечения

За обезпечаване на заемите са учредени ипотеки, които не са на достатъчна стойност, вкл. сграда на Евлоги и Хр. Георгиеви 125 (ипотекирана в Сентръл Пропъртис ЕООД)

Синдиците са подновили през 2015 г. залога върху предприятието, който обезпечава кредит от 2 млн. лева.

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. Плевен
Тунджа, № 11

Снежана Недкова

Снежана Недкова
Камелия Арсенова
Силвана Недкова

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606
ул. “Дамян Груев” № 46

Красимир Борисов Зарев – 99.8%
Нели Илиева Николова – 0.2%

Красимир Борисов Зарев
Нели Илиева Николова
Емил Георгиев Иванов

50 000 лв.