Багиана ЕООД

Основна Информация

Дружеството притежаваше дял от 22% от Холдинг Кооп Юг, който продаде. Открито производство по несъстоятелност.

ЕИК

202677782

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

0 лв.

Кредити при затварянето на банката:

19 558 300 лв.

Кредити към 2015:

10 930 926 евро

(иск за несъстоятелност)

Кредити към 2017:

12 770 795, 62 евро

(приети вземания)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

13 963 491 евро (27 310 214.60 лв.)

Свързани лица

“Холдинг Кооп Юг”, “ТЦ-ИМЕ”, “ТЦ-ИМЕ Вест“, “КИК Дизайн

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Багиана” е новосъздадено дружество без дейност, което обаче има сериозен дял от 22,40 % от капитала на “Холдинг Кооп Юг” АД. В началото на 2015 г. дружеството продава този дял на “Иновейшън Трейд” – дружество, свързано с Бисер Лазов, който става изпълнителен директор на холдинга. На 17.4.2015 г. КТБ завежда иск за несъстоятелност и през ноември е обявена неплатежоспособност с начална дата 14.11.2014 г. Производството бе спряно докато се предплатят разноски в размер на 5,000 лева и възобновено през 2017 г.

На 25 ноември 2014 г. е вписана промяна на собствеността и управлението, като новият собственик Трайчо Борисов  през последните години е придобил десетки ООД и ЕООД.

Дружеството няма дейност през 2013 г., а през 2014 г. е отчело загуба от 136 хил. лв.

Направени са следните плащания след получаване на кредита на 15.5.2014 г.: “Порт Инвест Русе” ЕАД – 1.73 млн. лв., “ТЦ ИМЕ Вест” – 2.775 млн. лв., “Рубин Индъстри” – 9 млн. лв., “ВИП Пропъртиз” – 5.878 млн. лв., както и към собственика Еленка Маринова – 90 хил. лв. (Това е посочено в доклада на Временната парламентарна комисия за КТБ и в съдебното решение за обявяване на дружеството в несъстоятелност).

Според обвинителния акт на Цветан Василев заемът от 15.5.2014 г. в размер на 10 млн. евро е отпуснат с “финансиране на Рубин Индъстри ООД, ВИП Пропъртиз ЕООД, ТЦ – ИМЕ Вест АД и Порт Инвест Русе ЕАД, обслужване /в случай на възникване на необходимост / на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата ТЦ-ИМЕ Вест АД, Технотел Инвест АД, Дивал 59 ЕООД, Юлита 2002 АД, Булит 2007 ЕООД, Пасифик Инвест АД, Шип Инвест АД, Хидроенергийни проекти ЕООД, включително и на задълженията на кредитополучателя Багиана ЕООД, както и за финансиране на Краун Медиа ЕАД (ТВ 7) посредством ТЦ-ИМЕ АД”

Има разминаване с доклада на AlixPArtners, където се твърди, че 1.7 млн. евро заедно с други средства чрез “ТЦ-ИМЕ” са достигнали ТВ 7 и ББТ. Освен това са направени погашения и плащания – в полза на “КиК Дизайн”, “БиоКемикъл БГ”, “Дивал 59” и др. Според доклада на Временната парламентарна комисия 1.248 млн. лева са преведени на “Холдинг Кооп Юг” с основание – закупени акции.

Обезпечения

Неучреден залог на ДМА

Състояние към 1.5.2017 г.

Кюстендил 2500
“Любимец” № 21, бл. ., вх. ., ет. 1, ап. 1

Трайчо Димитров Борисов

Трайчо Димитров Борисов

500 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1618
Бул. “Цар Борис” ІІІ № 159, ет. 13
тел.: 029897447

Еленка Димитрова Маринова

Еленка Димитрова Маринова

500 лв.