Врачански териториален кадастър ЕООД

Основна Информация

Основана е през 1993 г. и впоследствие приватизирана, компанията е финансирала ИПС и други свързани дружества. В несъстоятелност

ЕИК

106002201

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

22 903 634 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

19 704 987 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

14 082 325 евро (27 542 633.70 лв.)

Свързани лица

ИПС, “Вивес”, “Рема Трейд”, Русенска корабостроителница

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Врачански териториален кадастър е приватизиран през 2004 г. от ПСК “Пътища” ЕООД, Пловдив при цена от 17 000 лева. Това ЕООД, учредено през 2003 г., е било собственост на Тодор Колев от Пловдив, а през 2008 г. 80% от капитала му е придобит от “Соник Трейд” (ИПС “Асфалти”). През 2010 г. е вписан залог върху предприятието на ПСК “Пътища” ЕООД, Пловдив в полза на КТБ. Пловдивското дружество е купувач и на други компании, занимаващи се с кадастър.

Собствеността преминава постепенно през ИПС, “Вивес” и “Рема трейд”, Петър Станков. В момента негов акционер и директор е Игор Тодоров Тодоров. Той е също акционер и директор на “EM Стейт”, Разградски Териториален Кадастър, Сливенски Териториален Кадастър, както и акционер на “Глобъл Трейд Агро”. Врачански Териториален кадастър е бил акционер в Русенска корабостроителница.

Дружеството има един кредит за оборотни средства от декември 2011 г., увеличен с анекс от 2013 г. на стойност 11.7 евро (22.9 лева). Докладът на Временната парламентарна комисия посочва, че средствата са преведени на “Интегрирани пътни системи” (ИПС) АД. В Решението на КОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество се проследяват множество плащания, които достигат “ТЦ – ИМЕ” АД. Спроред доклада на AlixPartners кредитите формират част от 15,7 милиона евро, които са били платени от “Фина-С” за закупуване на ценни книжа за 14 млн. евро по номинал от КТБ. Това плащане включва средства, получени от “Фина-Ц” от “Интегрирани Пътни Системи”, “ТЦ – ИМЕ” и “Хедж Инвестмънт България”.

Според обвинителния акт срещу Цветан Василев, договорът от  22.12.2011 г. на стойност 5.2 млн. евро е с цел покупка на ДЦК от името на ТЦ-ИМЕ АД. С анекс от на 07.06.2013г. са отпуснати още 6.5 млн. евро с “с крайна цел финансиране на ТВ7 чрез увеличаване капитала на ТВ Седем ЕАД и Балкан Българска Телевизия АД от страна на Краун Медиа ЕАД, обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на Риъл Естейт Проджектс АД, Инвестмънт Проджектс АД, Критие ООД и Акванада ЕООД, и теглене на каса на сума в размер на 780 000.00 лв.”

Врачански Териториален Кадастър е обявен в несъстоятелност с решение на съда от 23.02.2016.

Обезпечения

Не (само залог на вземания по сметка)

Състояние към 1.05.2017 г.: в несъстоятелност

Пловдив 4003, р-н Северен, бул. “Дунав” № 51, ет. 3, офис 13

Игор Тодоров Тодоров

Игор Тодоров Тодоров – управител

Росен Милошев – синдик

9 600 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

Пловдив 4003, р-н Северен, бул. “Дунав” № 51, ет. 3, офис 13

Петър Сергеев Станков

Петър Сергеев Станков

9 521 лв.