Ти Си Инвест АД

Основна Информация

Основана е като Инкомс-НУРТС, но в крайна сметка е свързана с финансиране на участието на ВТБ в БТК

ЕИК

200775391

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

46 976 491 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

47 171 686 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

27 947 943 евро (54 661 425.36 лв.)

Свързани лица

ТЦ-ИМЕ, ТЦ ИМЕ Вест, “Кен Трейд”, “Инкомс Телеком Холдинг”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Създадено е като Инкомс-НУРТС, а от 2009 г. до 11.12.2012 г. се казва НУРТС (да не се бърка с НУРТС България – собственост на БТК, и дъщерното му НУРТС Диджитъл, които са други компании).

Първоначално едноличен собственик е “Инкомс Телеком Холдинг” и след това – ТЦ ИМЕ Вест. Дружеството по последни данни е собственост на “Кен Трейд” (60%) и ТЦ-ИМЕ (40%). Върху акциите на ТЦ-ИМЕ е наложен запор от НАП през 2015 г. Целият съвет на директорите е сменен през януари 2015 г., като са вписани сръбските граждани Сава Видич, Милош Стоянович и Роберт Дондур. Гласували са Веселин Бушев и Теодора Танева.

Дружеството е получател на един инвестиционен заем, който е обезпечен със залог на бъдещи вземания по сметки в КТБ.

Според доклада на КОНПИ този заем е сключен на 10.12.2012 г. за сума в размер на 34 млн. евро, предназначен за закупуване на дълготрайни активи и обезпечен със залог на вземания. Средствата са преведени на същата дата на ТЦ-ИМЕ и оттам – за Crusher Investment (офшорката на ВТБ за участието й в БТК). Според доклада на AlixPartners кредитът е “използван отчасти за финансиране на плащане от 35 милиона евро към Crusher във връзка със Споразумение за суап на акции на БТК Виваком.” 

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев сумата от 34 млн. евро e отпусната с цел “плащане от страна на ТЦ-ИМЕ АД към Crusher Investment Limited с основание на превода “payment of second fixed amount under TRS dd ” ( т.е. плащане на втора вноска по договор от 05/09/2012г.)” (TRS е total return swap, Crusher e офшорката на ВТБ, с която тя се включи в сделката за БТК; виж InterV)

Обезпечения

Бъдещи вземания по сметки в КТБ

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1618, ул. “Дебър” No 17

Кен Трейд и ТЦ-ИМЕ

Сава Видич – изпълнителен директор, Милош Стоянович и Роберт Дондур

500 акции с номинал 100 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, ул. “Дебър” No 17

Кен Трейд и ТЦ-ИМЕ

“Кен Трейд” ЕАД
Снежа Стоянова Конова
Мария Петева Кънева – изпълнителен директор