Териториален кадастър ЕООД

Основна Информация

“Териториален кадастър” е приватизирано през 2004 г., впоследствие придобито от ИПС. В несъстоятелност. Информацията за вземанията му е противоречива

ЕИК

120049372

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

20 882 917 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

35 433 088 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

25 317 281 евро (49 516 297.70 лв.)

Свързани лица

ИПС, “ИПС Асфалти”, “Старозагорски кадастър”, “Вивес”, “Рема трейд”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е наследник на Смолянския териториален кадастър. Приватизирано е през 2004 г. от ПСК “Пътища” ЕООД, Пловдив при цена от 17 300 лева. Това ЕООД, учредено през 2003 г., е било собственост на Тодор Колев от Пловдив, а през 2008 г. 80% от капитала му е придобит от “Соник Трейд” (ИПС “Асфалти”). През 2010 г. е вписан залог върху предприятието на ПСК “Пътища” ЕООД, Пловдив в полза на КТБ (вече заличен). Пловдивското дружество е купувач и на други компании, занимаващи се с кадастър.

Впоследствие “Териториален кадастър” е прехвърлено на  “Интегрирани пътни системи” (ИПС), а през 2011 г. – на “Вивес” – 50% и “Рема трейд” – 50%. След това до фалита на КТБ “Териториален кадастър” е собственост на Вергиния Пламенова Кирилова, която е притежавала за няколко години и Старозагорски кадастър.

От октомври 2014 г., дружеството отново е собственост на ИПС, което е под контрола на Веселин Бушев, а за управител е назначен Александър Вукичевич.

На 29.02.2016 г. дружеството е обявено в несъстоятелност, а дейността е прекратена. В решението е записано, че дружеството не е било в състояние да обслужва задълженията си още през 2013 г. На 25.04.2016 производството е спряно за една година или до предплащане на разноски.

Дружеството има един кредит от 2011 г., предназначен за закупуване на оборудване за строителни работи и оборотни средства. Вместо това е използван за преводи към различни лица. Според AlixPartners усвоената сума – 22.2 млн. евро, е по-голяма от сумата по главницата, която е посочена в договора за кредит. Този въпрос е отнесен към прокуратурата. Според разследващата компания непогасената главница е 35 млн. лева, според КОНПИ – 36 516 хил. лева (към 30.09.2014 г.).

Съгласно обвинителния акт срещу Цветан Василев на 12.09.2011 г. е отпуснат кредит в размер на 8.6 млн. евро с цел покупка на акции в EFV International Financial Ventures Ltd. чрез дружеството  Интегрирани пътни системи АД. Освен това, според обвинението на неустановени дати след 2011 г., въпреки че сумата по договора е усвоена, са усвоени още 13.6 млн. евро, използвани от дружества под контрола на Василев.

Според AlixPartners най-голямата сума – 13.25 млн. евро е преведена с три транзакции на 15 септември 2011 г. по сметка на Coutts и Co Ltd, Швейцария, водена на името на EFV International. Основание за всяка транзакция гласи, че е във връзка със “споразумение за покупка на предварителни дялове”. Не става ясно чии са тези дялове. Други 1.7 млн. лева са платени на телевизионни права за излъчване на мачове от ТВ Седем. Освен това 3.3 млн. лева са били използвани за погасяване/частично изплащане на остатъка от заема основно от “Инфраструктурна Компания” на 17 септември 2011 г., “Гипс” на 25 юни 2013 г. и “Велдер Билд” на 25 април 2014 г. и други по-малки преводи.

Според решението на КОНПИ обаче на 23.04.2014 г. е нареден превод от 11.7 млн. лв. към ДЗЗД “Интегрирани Инфраструктури Пловдив”, част от усвоени 6 млн. евро на същата дата, като от тази сума 4.3 млн. лева са отишли в ИПС. КОНПИ се занимава с малка част от тези пари, а именно 300 хил. лева, които са отишли в ПФК “Ботев”, така че не е ясно какво е станало с останалите суми. Alix не се занимава с това последно усвояване на кредита.

Според доклада на Временната парламентарна комисия по-голяма част от усвоените средства са насочени към ДЗЗД “Интегрирани Инфраструктури Пловдив”, но не се посочват подробности.

Последният публикуван ГФО е към 31.12.2013 г. Той показва, че активите на “Териториален кадастър” се състоят изключително от други заеми – 17.2 млн. лева (в решението за обявяване в несъстоятелност неправилно е посочено, че става дума за ДМА) и вземания – 3.2 млн. лева.

Дружеството е притежавало седем помещения в Смолян (вероятно офиси), които през 2007 г. са продадени на “Кен Трейд”.

Обезпечения

Не

Състояние към 1.05.2017 г.: в несъстоятелност

гр. Пловдив 4003, р-н Северен, “Дунав” № 51, ет. 3, офис 13

ИПС АД – 100%

Александър Вукичевич – управител

Синдик – Георги Н. Гонев

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. Пловдив 4003, р-н Северен, “Дунав” № 51, ет. 3, офис 13

Вергиния Пламенова Кирилова – 100%

Вергиния Пламенова Кирилова

5 000 лв.