Сън Сити 03 АД

Основна Информация

Дружеството е действало като инвестиционна компания, но е разполагало с недвижими имоти, част от които са продадени след фалита на КТБ

ЕИК

131048001

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

34 842 821 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

43 010 333 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

1 212 192 лв. и 25 818 887 евро (51 709 545.76 лв.)

Свързани лица

“Вивес”, “Рема Трейд”, “Рубин Инвест”, “Евробилд Проект”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Сън Сити 03” АД е собственост на “Вивес” и “Рема Трейд” и по времето, когато е било кредитополучател, се управлява от Александър Цветков. Последният е притежавал и 90% от “Вивес” и е свързан и с други кредитополучатели като “Странд Бургас”. В момента 90% от “Вивес” се притежават от Николай Брейчев, а по “Рема Трейд” остава собственост на Васил Дойчев.

В момента директор на “Сън Сити 03” е Венцислав Тодоров, който през 2011 г. е управител на “КВ Реал” (заличено дружество, свързано с Василев), а през 2010-2013 г. – на “Транстрейдинг” (друг длъжник на КТБ). Той е вписан като директор на събрание от ноември 2014 г., на което от името на “Вивес” гласува Григор Андреев (“Бромак Финанс”), който е сменен по-късно.

Според доклада на Alix Partners инвестицията на “Бромак” в подчинен дълг е в по-голямата си част финансирана чрез кредит от общо 9 млн. евро към “Сън Сити 03”, който е усвоен през 2012 г. Средствата от “Сън Сити 03” са прехвърлени чрез “Евробилд Проджект” преди да достигнат до “Бромак” и след това до КТБ. Друга голяма сума – 5.9 млн. евро е използвана за финансирането на закупуване на акции в “Петрол” от страна на “ВИП Пропъртис”.

Вторият заем е бил използван за покупка на имот в м. Зайкова воденица, Съединение, като е трябвало да бъде обезпечен с ипотека. В доклада си за 2014 г. дружеството твърди, че има ипотека за този заем, но в Имотния регистър няма сведения за това.

Според доклада на Временната парламентарна комисия е трябвало да има залог върху ДМА в базата на “Рубин”, Плевен на стойност 18.8 млн. лева, който не е вписан. Той обезпечава кредит, който е погасен.

Отчетът за 2014 г. (виж Документи) показва, че дружеството е притежавало земя (очевидно в Зайкова воденица), оценена на 1.8 млн. лева, както и продукция – сграда с Акт 16 на стойност 1.2 млн. лева .

През 2012 г. “Сън Сити 03” е придобило от “Лукс Ауто” (с едноличен собственик Спас Кръстанов Вълчанов, който е едноличен собственик на много ЕООД) 9000 кв. м в Зайкова воденица, Пловдивско. През 2016 г. върху този имот заедно с всички приращения върху него е наложена възбрана от НАП и от КТБ.

В Имотния регистър се виждат множество продажби на апартаменти, гаражи и парцели, свързани със сграда в кв. ВЕЦ-Симеоново, включително на дъщерята на Цветан Василев – Радосвета. Някои продажби са след поставянето на банката под особен надзор. Върху част от активите е имало ипотеки в полза на КТБ отпреди 2007 г., но са заличени.

Някои от продажбите на апартаменти на Радосвета Василева са описани в иска за конфискация на КОНПИ. Така напрамир за апартамнт от 206 кв. метра, плюс гаражи, складове и т.н. Цветан Василев лично е платил 177 хил. лева по сметка и 104 хил. лева в брой, а според КОНПИ имотът струва 587 хил. лева. Той е бил прехвърлен през февруари 2015 г. на “Акаунт Сървис 2009” със собственик Илина Нотева. (Нейният подпис стои под джирото на акции от ТВ7.)

Освен това от информацията за “Витро Инвест” знаем, че полученият от него кредит е бил използван за покупка на акциите от “Рубин Инвест”, чийто най-голям акционер с близо 80% е бил именно “Сън Сити 03”. Получените средства от продажбата на тези акции (30 млн. лева) са прехвърлени на други свързани дружества.

В отчета на дружеството е посочено, че активите му се състоят предимно от вземания по кредити – общо 57 млн. лева. Посочени са поименно неговите длъжници. Според отчет за 2014 г. най-големи са вземанията от “Синектик” (дружество със собственик “Евробилд Проект” и под контрола на Бисер Лазов) – 19.4 млн. лв.,  “Афлик България” (управлявано от Едуард Милано) – 13.9 млн. лв., ТЦ-ИМЕ (чието управление е на практика блокирано след като изпълнителният директор Теодора Танева се озова в лагера на Бисер Лазов) – 11 млн. лева.

В отчета за 2015 г. най-големите задължения са към “Афлик България” – 16.4 млн. лева и ТЦ – ИМЕ – 12.9 млн. лева. Вземането от “Синектик” изглежда е отписано или цедирано, като в отчета се появяват отрицателни разлики от операции с финансови активи, съответно загуба за 19 млн. лева.

Въпреки че в отчета от 2014 г. е записано, че заемите са обявени за предсрочно изискуеми и то не може да ги обслужва, без да събере вземанията си от останалите клиенти – свързани с КТБ, не са предприемани действия от страна на синдиците на КТБ за обявяване в несъстоятелност. Към април 2017 г. не са регистрирани и искове срещу дружеството, както и срещу “Синектик”.

През 2015 и 2016 г. са наложени възбрани по ДОПК и ГПК върху част от апартаментите и земята в Пловдив.

Обезпечения

Обезпеченията не са учредени или не са подновени. Възбрана върху недвижими имоти.

Актуално състояние

гр. София 1700, ул. Проф. “Милко Борисов” № 9А, вх. Г
тел.: 02/9020860, email: sun.city03.jsc@gmail.com

“Вивес” – 50%, “Рема Трейд” – 50%

Венцислав Василев Тодоров – изпълнителен директор
Иван Кирилов Спасов
Емилия Харизанова Станчева

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, р-н Красно село, ул. “Хубча” № 8, ет. 3
тел.: 02/8185535

50 000 лв.

Георги Йорданов Йорданов
Маргарита Видева Стоянова
Александър Атанасов Цветков – изпълнителен директор