Хидропонт М ООД

Основна Информация

“Хидропонт М” разполага с производствен цех в Тервел и е било акционер в КТБ. Иск за несъстоятелност

ЕИК

131336879

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

18 367 029 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

18 097 082 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

8 802 955 лв. и 6 474 775 евро (21 466 514.19 лв.)

Свързани лица

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е създадено през 2004 г. със съдружници “Юлита 2002” и Георги Димов. То е с предмет на дейност дрегажни и строителни работни, ремонт на хидротехнически съоръжения и др.

Според AlixPartners “Хидропонт M” е собственик и оператор на фабрика за производство на стомана, според доклада на Временната парламентарна комисия – ковашки цех.

През 2016 г. седалището на това дружество е преместено в Перник, а дяловете са прехвърлени на украинския гражданин Олександр Кравчук, който за кратко време е придобил и други дялови участия (включително “Подемстроймаш 1” в Пазарджик). Преди това съдружници са били “Транстрейдинг” и Надежда Ананиева (директор на “Акванада”), а регистрацията на столичната ул. “Дебър” № 17, където и съжителстват и други кредитополучатели.

До март 2009 г. дружеството е притежавало 52 986 акции от КТБ, които продава на “Бромак”.

На 25.04.2016 КТБ е подала молба за обявяване на “Хидропонт М” в несъстоятелност, към която се е присъединило „Метал Форм Про“ ЕООД – създадено през 2015 г. дружество, чиито вписвания в ТР се правят от близкия до Цветан Василев адв. Мартин Апостолов. Предполага се, че новият кредитор е придобил вземането си чрез цесия.

Като обезпечителна мярка съдът е спрял част от изпълнителните дела, водени в Добричко.

“Хидропонт М” има седем заема – инвестиционен кредит от 2006 г. за 1.168 млн. евро, предоставен за закупуване на УПИ, ковашки цех и складове; оборотен кредит от 2009 г. на стойност 5 млн. лева; инвестиционен кредит от 2009 г. на стойност 2 млн. лева за СМР по инфраструктурата на цеха в Тервел; кредитна линия за 500 хил. лева, инвестиционен кредит от 2009 г. на стойност 1.125 хил. лв., предоставен с цел оборудване и СМР на същия цех, оборотен кредит от 2012 г. на стойност 600 хил. лв. и инвестиционен кредит от 2012 г. на стойност 3.125 хил. евро за СМР и оборудване.

Заемите са обезпечени с ипотека на УПИ в Тервел и особен залог на машини на стойност 2 млн. лева и на материални запаси, като последните не са вписани.

Обезпечения

Ипотека на УПИ в Тервел и особен залог на машини на стойност 2 млн. лева и на материални запаси

Актуално състояние

Перник 2307
ул. “Стоян Заимов” № 6
тел.: 028185511 / 0888708472
Електронна поща: hidropont@abv.bg

Олександр Кравчук

Олександр Кравчук

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1618
р-н Красно село, ул. “Дебър” № 17
тел.: 028185511 / 0888708472
email: hidropont@gmail.com

Найден Иванов Найденов, 2500 лв.
Венцислав Василев Тодоров, 2500 лв.

Венцислав Василев Тодоров
Найден Иванов Найденов

5 000 лв.