Акванада ЕООД

Основна Информация

Повечето заеми на “Акванада” са свързани с туристически проекти, Русенска корабостроителница и увеличението на капитала на самата КТБ

ЕИК

175083677

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

47 485 478 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

43 439 079 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

1 792 939 лв. и 27 414 197 евро (55 410 447.92 лв.)

Свързани лица

Корси Маунтин Рисорт“, “Рема Трейд”, “Русе Индъстри”, “Кимпекс Енерджи”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е учредено през 2006 г. и бе акционер на “Корси Маунтин Рисорт”, което контролира “Сана Спейс Хотел Хисаря”. “Акванада” притежава и 20% от “Русе Индъстри” АД – едно от дружествата, свързани с корабостроителницата в Русе. Притежава недвижими имоти в София и Плевен.

Едноличен собственик до 2014 г. е Надежда Ананиева, която е свързана с “Хидропонт М” – друг кредитополучател. През август 2014 г. е вписано прехвърляне към Горан Ристович, сръбски гражданин.

През 2011 г. “Акванада” е прехвърлила обособена част от търговското си предприятие – изграждащ се туристически комплекс в к.к. Чайка, м. Баба Алино, на “Сана Спейс Хотел Хисаря” АД при цена 3.5 млн. евро.

“Акванада” ЕООД има четири заема от банката, чийто непогасен размер към 30.09.2014 г. е 44 648 хил. лева.

Първият заем от 2 млн. лева е за покупката на бившия хотел “Шанс” от “Универсиада” АД (доклад на парламентарната комисия), или комплекс “Приморски” според доклада на AlixPartners. Заемът е обезпечен с ипотека. Именно този имот е прехвърлен на “Сана Спейс”, като тя може да стане солидарен длъжник, според международната компания. Справка в Имотния регистър показа, че става дума за земя, инфраструктура и туристически комплекс в Баба Алино, к.к. Чайка. КТБ е наложила възбрана върху имота през 2015 г.

Вторият заем e бил за покупка на хотел “Монтана” (виж “Критие”) в кв. Симеоново, София с размер 4.1 млн. евро, според доклада на парламентарната комисия. Според доклада на AlixPartners средствата са използвани за погашения от “Глобал Агро Трейд”.

Третият заем е в размер на 10.5 млн. евро от 2011 г. и е обезпечен със залог върху акциите на “Кимпекс Инвест” в “Кимпекс Енерджи” (90%). Този залог не е вписан в акционерната книга според докладите на парламентарната комисия и на AlixPartners. Средства в размер на 13.1 млн. лева допринасят за увеличение на капитала 20 млн. лева за Русенска Корабостроителница от Врачански Териториален кадастър (описано при “Шип Инвест”). Друга част от заема е използвана за погашения на “Хелт енд Уелнес” и самата “Акванада” и др.

Според обвинителния акт срещу Цветан Василев този заем е с “крайна цел увеличаване капитала на Корабоструителница Русе ЕАД от страна на Врачански терититориален кадастър ООД, финансиране на Краун Медия ЕАД (ТВ 7), и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване и/или погасяване кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Акванада ЕООД и Булит 2007 ЕООД”

Четвъртият заем в размер на 20.5 млн. евро е допринесъл за записване на акции на “Бромак” в КТБ в размер на 47 млн лева през май 2013 г.

Според решението на КОНПИ “Акванада” е превело на “Кен Трейд” по-голямата част от получените средства – 30.4 млн. лева, а то на свой ред е прехвърлило 18 млн. лева на ТЦ-ИМЕ и 10.8 млн. лева на ТЦ-ИМЕ Вест. Други 7 млн. лева са прехвърлени към “Кооп Груп” АД.

Освен това съгласно решението на КОНПИ “Юлита 2002” АД (51 670 евро), “Вивес” ЕАД (7 287 583,33 евро), “Сана Спейс Хотел Хисаря” ЕАД (6 518 520,55 евро), “Акванада” ЕООД (4.9 млн. евро) и самият Цветан Василев са осигурили общо 20 млн. евро, предоставени подчинени като срочен дълг от “Бромак” на КТБ през октомври 2011 г. В доклада на AlixPartners се казва също, че “увеличението на капитала на “Сана Спейс Хотел” е вероятно направено, за да се позволи отпускането на кредит от КТБ, което в крайна сметка се използва за финансиране на инвестиции на “Бромак” в подчинен срочен дълг на КТБ.”

Според обвинителния акт на Цветан Василев заемът от 20.5 млн. евро от 2013 г. е имал “крайна цел закупуване на акции при увеличението на капитала на КТБ АД от страна на Бромак ЕООД и Сентрал Техно Пропъртис ЕАД, увеличаване капитала на ТЦ ИМЕ Вест АД в дружеството Сентрал Техно Пропъртис ЕАД, и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Никкомерс 01 ЕООД и Сайга Консулт ЕООД”

Дружеството е участвало и в други трансфери. В отчета на “Акванада” за 2013 г. 96.6% от активите са други заеми и вземания.

Обезпечения

Ипотека в “Баба Алино” и невписан залог върху акции на “Кимпекс Енерджи”

Състояние към 1.5.2017 г.

гр. София 1343, ж.к. Люлин, бл. 204, вх. А, ап. 11

Горан Ристович

Горан Ристович

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1343, ж.к. Люлин, бл. 204, вх. А, ап. 11

Надежда Деянова Ананиева

Надежда Деянова Ананиева

5 000 лв.