Кимпекс Енерджи АД

Основна Информация

Основана е през 2007 г. и се занимава с търговия с ел. енергия.

ЕИК

175279255

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013 г:

19 993 782 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

45 683 313 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

4 272 558 лв. и 19 484 044 евро (42 380 035.78 лв.)

Свързани лица

“Кимпекс Инвест”, “Кимпекс Транс”, “Енергийна финансова група“, “Елизер”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

2.7 млн. лв., 11.8 млн. евро, 18 хил. щ.д.

Подробно

Дружеството е създадено през 2007 г. и се занимава с търговия с електрическа енергия. Акционери според протокола от последното общо събрание през 2015 г. са “Кимпекс Транс” (67%), представлявано от Валентин Иванов, “Кимпекс Инвест”, Валентин Иванов и Маргарита Георгиева. Валентин Иванов е бивш съсобственик и управител на “Елизер”, където негов съдружник е бил Васил Шуманов (“Карне-М”).

Има залог върху акционерното участие на “Кимпекс Инвест” АД в “Кимпекс Енерджи” АД във връзка с един от заемите на “Акванада” (AlixPartners).

Приходите от дейността през 2014 г. са 59.9 млн. лева, а през 2015 г. намаляват на 1.9 млн. лева. Увеличават се вземанията от единствения клиент – Енергийна финансова група.

Заемите са за авансово изкупуване на ток от ТЕЦ “Марица Изток” 2 и АЕЦ “Козлодуй”. Кредитите са обвързани с постъпления от “Енергийна финансова група” (ЕФГ), КТБ е била в ролята на посредник между ЕФГ, “Кимпекс Енержи” и “Ситибанк”, като за целта е открита ескроу сметка в Сити банк, слон София, в която се събират постъпленията от крайните клиенти на ЕФГ. След 20 юни тези постъпления са задържани и заемите на Кимпекс към КТБ и на КТБ към Ситибанк не се обслужват.

Този кредит не е обезценен през 2014 г. поради изразените намерения на банката за извършване на прихващане на задълженията на КТБ към Сити и заема на “Кимпекс”.

Отделно “Кимпекс” е направило прихващания за 23.7 млн. лева, а според бележка в доклада на AlixPartners e направило и кешово плащане.

Отчетът за паричните потоци (виж Документи) също свидетелства за кешови плащания. Според доклада за 2015 г. 99% от задълженията по заеми (над 39 млн. лева) са към КТБ.

Обезпечения

Актуално състояние

гр. София 1407, ул. “Стоян Заимов” № 11, ет. 1, 2, 3 и ПАРТЕР, ап. 1 и 2
тел.: 02/9632744, Email: kimpex@kimpex-energy.com

„Кимпекс Транс”, “Кимпекс Инвест”, Валентин Иванов и Маргарита Георгиева

Валентин Иванов, Маргарита Георгиева, Станимира Стайкова

1, 5 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1407, ул. “Стоян Заимов” № 11, ет. 1, 2, 3 и ПАРТЕР, ап. 1 и 2
тел.: 02/9632744, , email: kimpex-energu@rawoofh-overseas.com

„Кимпекс Транс”, “Кимпекс Инвест”, Валентин Иванов и Маргарита Георгиева

Валентин Иванов, Маргарита Георгиева, Станимира Стайкова

1, 5 млн. лв.